Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • "Finite element meshes" x
  • All content x
Clear All

Ivanyi P. Finite element mesh conversion based on regular expressions, Advances in Engineering Software , Vol. 51, 2012, pp. 20–39. Ivanyi P. Finite element mesh conversion based on

Restricted access

Geuzaine C., Remacle J. F. Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities, International Journal for Numerical Methods in Engineering , Vol. 79, No. 11, 2009, pp. 1309

Restricted access

A konfigurációs mechanika – melyet első kutatója tiszteletére Eshelby-féle mechanikának is neveznek – a kontinuummechanika egyre fontosabbá váló területe. A koncepció maga nem tekinthető új keletűnek, mivel Eshelby munkásságában az 1950-es évek elejétől találkozhatunk a témával. Mindazonáltal a numerikus módszerek elterjedése miatt és a nagy számítási kapacitással rendelkező számítástechnikai eszközök megjelenésével új lehetőségek nyíltak meg a tématerület gyakorlati alkalmazásait illetően. Az Eshelby által bevezetett feszültségtenzor az anyagokban található inhomogenitások hatásainak vizsgálatát teszi lehetővé. Az abból származtatott úgynevezett konfigurációs erő a mechanika számos területén kínál komoly felhasználási lehetőségeket. Jelen cikk témája a konfigurációs mechanika elméletének rövid bemutatása, majd a jelenleg leginkább elterjedt, a konfigurációs erő numerikus számításán alapuló alkalmazások bemutatása. Ez három nagy területet foglal magába. A konfigurációs erő egyik leginkább kecsegtető alkalmazási lehetősége a törésmechanikai problémák területén jelentkezik. Másik nagy terület az alak- és szerkezeti optimálás. Végezetül egy újszerű és eredményesen alkalmazható eljárás került bemutatásra, mely a numerikus megoldás pontosítását célozza a végeselem háló kezdeti konfigurációjának optimalizálásán keresztül. Ez utóbbi felhasználási terület alkalmazását néhány egyszerű tesztpélda is szemlélteti.

Restricted access

Internet alapú tudásbázis” című project 2003. évi beszámolója. BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke, KÉSZ Kft., StruSoft Kft., Budapest, 2003. december 20. 30–39. Kirchner, I.: Finite element mesh . 1.1.9. Chapter of FEM

Restricted access

visualize finite element meshes , Advances in Engineering Software , Vol. 79 , 2015 , pp. 81 – 90 . [3] Maglo A. , Courbet C. , Alliez P

Restricted access

three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and postprocessing facilities , International Journal of Numerical Methods inEngineering, Vol. 79 , No. 11 , 2009 , pp. 1309 – 1331 . [13

Restricted access

] Iványi P. Parallel conversion of finite element meshes , Pollack Periodica , Vol. 9 , No. 3 , 2014 , pp. 89 ‒ 102 . [8

Restricted access

– 4195 . [19] Perrin-Bir R. , Coulomb J. L. A three dimensional finite element mesh connection for problems involving movement , IEEE

Restricted access

Computer Aided Design (CAD) model, the preprocessor automatically generates the finite element mesh with human correction and post-processing. The postprocessor helps visualize the results [ 6, 7 ]. In this research LS-DYNA professionally finite element

Open access

in meters. Fig. 3. Finite element mesh of soil sample, a) elements and nodes, b) dimensions of the middle element 2017 elements comprise this model, it is pinned at the bottom surface, and all the top nodes are connected with rigid links to a central

Open access