Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

Clear All
Educatio
Authors: Balázs Hámori and Katalin Szabó†

Absztrakt:

Noha a hálózatokról és a hálózatosodásról meglehetős vita folyik mindmáig a szakirodalomban, nincs még elfogadott, „tökéletes” definíció. E tanulmány mondanivalójához – az innováció, a K+F, a tudás és a hálózatosodás néhány összefüggése – a leginkább megfelelőnek tűnő meghatározás: olyan, egymással összekapcsolódó, különféle típusú szervezetek (vállalatok, egyetemek stb.) kapcsolati rendszere, amelyek lokális, nemzeti, regionális vagy globális szinten hozzák létre, szerzik be és integrálják a legkülönbözőbb fajtájú tudást. Ám ez csupán az egyik oldala, arca a hálózatoknak. A szerzők a professzionalizált, standardizált „iparosított” innovációs folyamtok átalakulásán túl a crowdsourcing jelenségét, a mindennapi ember egyre bővülő hozzájárulási lehetőségeit is vizsgálják. Hiszen az IKT által kínált lehetőségekre támaszkodva, lényegében mindenkinek módja nyílik arra, hogy innovációs hálózatokhoz kapcsolódjon, és ez jelentősen kiterjeszti az innovációk lehetőségeit.

Open access

glutamate oxaloacetate transaminase GPT glutamate pyruvate transaminase SS sucrose synthase

Restricted access

Abstract  

NAA and UV laser ablation ICP-MS were used to determine platinum group elements (PGEs) and gold in the geological reference materials UMT-1, WPR-1, WMG-1, GPT-4 and GPt-6, after NiS fire assay. Both methods presented results were good agreement with the recommended values. NAA gave more accurate values for Ir (relative errors between 0 to 9%) and UV-LA-ICP-MS presented better results for Pt (relative errors less than 12%, except for WPR-1). UV-LA-ICP-MS showed better sensitivity than NAA for Pd and Os. On the other hand, NAA showed lower detection limits for Ir and Au. Advantages and disadvantages of each method are discussed.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Andrea Furka, Norbert Németh, Katalin Pető, Zsolt Szentkereszty, László Tóth, István Furka, Irén Mikó and Péter Sápy

Absztrakt

Májműtétek során gyakran szükséges az ellátó erek hosszabb-rövidebb idejű leszorítása, ezáltal a szerv vérellátása átmenetileg zavart szenved, majd az ezt követő reperfusio során további károsodások jöhetnek létre. Ezek hatására az adott szervben is és más lokalizációban is anyagcsere- és morphologiai változások jöhetnek létre, amelyek meghatározzák a szervek, szövetek további sorsát, életképességét, regenerációját, ezáltal a műtét kimenetelét is. Állatkísérletes modellben vizsgáltuk a Báron/Pringle manőver hatását a májfunkció és szövettani károsodások szempontjából. 12 beagle kutyán 3×15 perces ligamentum hepatoduodenale leszorítás során, majd 30 perces reperfusio után vettünk vér- és szövettani mintákat. Markáns szövettani változásokat észleltünk mind a máj, mind a vékonybelek területén, valamint a májenzimek közül. Legkorábban a GPT-emelkedés jelentkezett, majd a 30 perces reperfusiót követően a GOT és a LDH is megemelkedett. Állatkísérletes modellen hosszúnak bizonyult a harmadik 15 perces leszorítás, legérzékenyebben a GPT-emelkedés jelezte az ischaemiát.

Restricted access

Effect of different doses of nitrogen (N) (90, 120, 150 and 180 kg Nha–1) on the activities of aminotransferases and alkaline inorganic pyrophosphatase (AIP) in relation to the accumulation of proteins, amino acids and sugars in roots and internodes at 15 and 40 days post anthesis (DPA) stages was studied in six wheat genotypes namely HD 2967, GLU 1101, PBW 343, BW 9022, PH-132-4840 and PBW 550. Supra-optimal N doses (150 kg Nha–1 and 180 kg Nha–1) accentuated glutamate oxaloacetate transaminase (GOT), glutamate pyruvate transaminase (GPT) and alkaline inorganic pyrophosphatase activities in correspondence with an increase in amino acid, protein and sugar content in both roots and internodes in all the six genotypes. Activities of analyzed enzymes were significantly high at 15 days post anthesis (DPA) stage and thereafter declined at maturity (40 DPA) in parallel with decrease in amino acid contents. Maximum activity of GOT, GPT and AIP was observed in HD 2967 and GLU 1101 genotypes along with higher build up of proteins and amino acids which resulted in higher grain yield. Activity of GPT was comparatively high over GOT, indicating its major role towards protein synthesis. Grain filling processes in terms of proteins and amino acids were positively correlated with GOT and GPT activities while sugars were correlated to AIP. Thus, nitrogen acquisition and assimilation resulted in favoured utilization of N in form of amino acid and proteins accumulation while sugar content was also stimulated. Due to immense activities of aminotransferases and higher contents of amino acids and proteins in GLU 1101 and HD 2967 genotypes at optimal dose and higher dose of N, these genotypes hold future potential for developing new cultivars with better grain quality characteristics.

Restricted access

The hepatoprotective and antioxidant effect of broccoli “Brassica oleracea L.” (aqueous extract of freeze dried powder) on liver injury induced by carbon tetrachloride (CCl 4 ) was investigated. Wistar albino rats weighing 180–200 g were administered a single dose of CCl 4 , GOT, GPT, ALP, GGT and bilirubin were estimated in serum. Non-protein sulfhydryl (NP-SH) and malondialdehyde (MDA) were also estimated in liver tissue. CCl 4 induced hepatotoxicity in all treated animals was evident by elevated serum GOT, GPT, ALP, GGT and bilirubin levels and simultaneous fall in NP-SH and increased MDA activities in liver tissue. The broccoli extract at the doses of 150 and 300 mg/kg produced significant hepatoprotection by decreasing the activity of serum enzymes, bilirubin, while it significantly increased the levels of NP-SH and decreased MDA of liver tissue. Histopathological observations of the liver also showed the protective effect of broccoli in CCl 4 -induced hepatic injury in rats. The obtained results suggest that broccoli possesses hepatoprotective capacity and may have potential therapeutic value in the treatment of some liver disorders probably by its antioxidative effects on hepatocytes, due to flavonoids and sulfurated compounds.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Bernadett Borda, Attila Nemes, Csaba Lengyel, Tamás Várkonyi, Ferenc Rárosi, Csilla Keresztes, Aurél Ottlakán and György Lázár

Absztrakt:

Bevezetés: A vesetranszplantáció utáni májfunkcióromlás az egyik leggyakoribb szövődmény, melynek oka a hepatitis C-vírus (HCV)-fertőzés mellett az alkalmazott immunszuppresszív terápia és hyperlipidaemia. Módszer: A beválasztási kritériumokat követően (n = 59) vizsgáltuk az alkalmazott immunszuppresszív terápiát, a betegek alapadatait, további a HCV és a májfunkció romlása közötti összefüggést. A betegeknél éhomi laboratóriumi vizsgálat történt, melynek során néztük a szérumionokat, húgysav-, albuminszintet. Az immunszuppresszív terápia lipidekre (TG, TC, HDL, LDL), valamint májenzimekre (GOT, GPT, ALP, GGT) gyakorolt hatását néztük. Vizsgálatunk részét képezte a lipidek és a májenzimek közötti kapcsolat elemzése is. Eredmények: A betegek alapadatait vizsgálva a takrolimuszt (n = 50) és a ciklosporint (n = 9) szedők körében szignifikáns különbséget nem találtunk. A laboratóriumi eredmények tekintetében a Mg-szint szignifikánsan eltért a két csoport között (p = 0,044). A HCV-fertőzés májenzimekre gyakorolt hatását nézve a GGT (p = 0,008) szignifikánsan különbözött. A lipideket vizsgálva a takrolimusz- és a ciklosporinalapú immunszuppresszióban részesülő betegek között az összkoleszterin (p = 0,005), valamint a májenzimek közül a GOT (p = 0,05) szignifikánsan eltért a két betegcsoport között. A hyperlipidaemia a takrolimuszalapú immunszuppressziót szedők körében 26%-ban, míg a ciklosporint szedőknél 89%-ban fordult elő, melyek között a különbség szignifikáns volt (p = 0,002). A hyperlipidaemia májenzimekre gyakorolt hatását nézve az ALP (p = 0,006) és a GGT (p = 0,0001) szignifikánsan magasabb volt. Következtetés: A májenzimek, az ALT és a GGT emelkedése utal a májsejtek sérülésére. A májfunkció romlásának a legfőbb rizikófaktora a HCV talaján kialakult hepatitis mellett az alkalmazott immunszuppresszív terápia és a hyperlipidaemia, mely az allograftfunkció romlásához és hosszú távon graftvesztéshez vezet. Orv Hetil. 2019; 160(5): 186–190.

Open access

 Gpt/L. White blood cells were within the normal range (4.7 Gpt/L). The initial blood pressure was 120/70 mmHg, the heart rate was 88/min, and the respiratory rate was within the normal range. Abdominal ultrasound revealed splenomegaly (18 cm) and a

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Matthias Karrasch, Sven Eisenach, Ulrich Vogel, Jan Zinke, Otto W. Witte, Albrecht Günther, Bernd Romeike and Jürgen Rödel

level of 3 mmol/L resulting in a low glucose quotient of 38.5% (blood glucose level of 7.8 mmol/L). Serum laboratory results showed elevated leukocytes (19.6 Gpt/L), C-reactive protein (221.7 mg/L), procalcitonin (1.62 ng/ml), and bilirubin (32 μmol

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: András Mihály Boros, Péter Perge, Klaudia Vivien Nagy, Astrid Apor, Zsolt Bagyura, Endre Zima, Levente Molnár, Tamás Tahin, Dávid Becker, László Gellér, Béla Merkely and Gábor Széplaki

isoenzyme (CKMB); creatinine; uric acid; BUN; CRP; glutamic oxaloacetic transaminase (GOT); glutamic pyruvate transaminase (GPT); gamma-glutamyl transferase (GGT); alkaline phosphatase (ALP); lactate dehydrogenase (LDH); total bilirubin; total protein

Open access