Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • All content x
Clear All

Die trachtgeschichtliche Studie möchte ein – gegenüber dem bisher bekannten – vollständigeres Bild von einer spezifischen Variante der awarenzeitlichen Frauenkleidung bieten, die vor allem die Kleider schmückt oder zu ihnen gehört und durch Zierden aus bleibendem Material und kleinere Gegenstände erkennbar ist. Es handelt sich um eine Tracht, deren Wurzeln sich in der spätantiken, mediterranen und germanischen Welt finden lassen. Die betonten und leicht erkennbaren Stücke/Bestandteile dieser Tracht befinden sich an dem Teil der Kleidung unterhalb der Taille. Es handelt sich um den mit Beschlägen und Riemenzunge verzierten lang herabhängenden Gürtel, die an der linken Gürtelseite hängende Kapsel, Tasche oder Scheibe, Geräte (Messer, Schlüssel, Nadelbehälter aus Blech, Spinnwirtel), großgliedrige Bronzeketten bzw. große bunte Perlen oder Metallbeschläge als Schmuck von Textilbändern oder Lederriemen und schließlich die Metallschnallen und Riemenzungen der Lederriemen zur Befestigung des Lederschuhwerks oder der Strümpfe.

Restricted access

Data to the pendants of the late Bronze Age depot find from Nadap . The study deals with the pendants of the significant late Bronze Age depot find published recently by J. Makkay. Pendants of diverse types can be found in it: 1) items belonging to “reiche Gehänge”, 2) “Mittelstück vom Typ Sankt Katharein oder Winklsaβ“, 3) “trichterförmige Anhänger“. The pendants composed of hourglass-shaped items with denticulate ornaments on both sides (Fig. 1.1-2) are unique items in the Hungarian find materials: they belong to “reiche Gehänge”.The fragment of the Tibolddaróc type pendant (Fig. 2.1) and the large, funnel-shaped pendant (Fig. 3.4) of the Nadap depot find could be imported to Transdanubia from the territory of the Northeastern Hungarian Piliny culture. The pendants of the Nadap depot find can be dated from the early and older Urnfield culture, the B 2 D — Ha A1 period.

Restricted access

A ma Homokmégy községhez (Bács-Kiskun megye) tartozó Szentegyházparton, a Homokmégy– Alsómégy közötti közúttól északra, kb. 200 m-re feküdt a középkori Sármégy falu. Homokmégy vidékén a 13–14. században megváltozott a településszerkezet. Az Árpád-kori sűrű településhálózattal szemben megjelentek a nagyobb kiterjedésű, de egymástól távolabb eső középkori falvak, amelyeknek azért Árpád-kori előzményük is volt. Sármégy falu 250 m hosszan és 150 m szélességben észak–déli irányban, a Homokmégy–Alsómégy közötti közúttól északra feküdt, két közeli, szinte összefüggő dombháton. A domboktól keletre, egy észak–déli irányú, hosszan elnyúló dombhát délnyugati lejtőjén helyezkedett el a 2006 augusztusa és októbere között, 400 m2 alapterületű ásatáson feltárt templomalap, valamint 163 középkori sír – ez később kiegészült a 2007 tavaszán feltárt újabb 153 sírral. A templom tájolása ÉK 9’ DNy 40’ volt. Feltárása során két építési periódust lehetett megfigyelni. A templomon belül 90, a templomon kívül 226 sír került elő öt, illetve négy rétegben. A sírok tájolása többségében DNy–ÉK-i volt, nagyrészt igazodott a templom tengelyéhez. Néhány kivételes esetben fordult elő dél–észak tájolás. A temető a több száz éves használat következtében nagyon zsúfolt volt. Sok esetben megfigyeltük a sírok átvágását. Sok bolygatott váz került elő, és sírhoz nem köthető embercsontok szórványként. A sírokban talált viseleti tárgyak többsége a 14–16. századra keltezhető. A templom pusztulása az írásos források, a pénzleletek és a temetőben előkerült sírmellékletek alapján a 16. század végén, a 17. század elején következhetett be.

Restricted access
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: Marietta Csányi, Péter Kovács, and Piroska Magyar-Hárshegyi

Früheisenzeit. Die Gehänge mit Ringen und Vogelprotomen (4 St.) tauchten amfrühesten in der späten Urnenfelderzeit auf. Gewisse Exemplare können in die Früheisenzeit datiert werden. Die ältesten Stücke der reichen Gehänge (72 St.) treten in den Depotfunden

Restricted access

2010 = K. Jankovits : Die reichen Gehänge in Ungarn. In: L. Marta (Hrsg.): Das Ende des 2. Jahrtausendes v. Chr. auf der Theiß-Ebene und Siebenbürgen. Symposium Satu Mare 2008. Studii şi comunicări seria archeologie Satu Mare 26/1 (2010) 49

Restricted access