Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "George of Trebizond" x
Clear All

Priscian’s Institutiones grammaticae is a systematic exposition of Latin grammar. Among the writings of George of Trebizond (Georgius Trapezuntius, 1395–ca. 1474) there is a grammar entitled De partibus orationis ex Prisciano compendium, a grammatical catechism written in Venice in the early 1430s. The primary aim of the present paper is to analyse Trebizond’s procedure in “condensing” Priscian, and to give a comparison of the Institutiones grammaticae with the De partibus orationis ex Prisciano compendium.

Restricted access

A XV. század közepe táján a kereszténység előtti kultúrák iránti érdeklődés megnövekedésével egyidejűleg emelkedni kezdett a görögül tanulni vágyók száma is Európa latin nyelvű felében. Ezzel párhuzamosan megnőtt az igény a különféle nyelvtanulási segédletek, így a görög–latin szótárak iránt is. Kétnyelvű szótárra többféleképpen lehetett ekkoriban szert tenni, az egyik lehetőséget egy ókori bilinguis szótár, az ún. Pseudo-Kyrillos jelentette. A Pseudo-Kyrillos a magyar kutatás érdeklődését is felkeltette az utóbbi évtizedekben, főként azért, mert egyik példányát Janus Pannonius is beszerezte magának. Az alábbi tanulmány nem ezzel a példánnyal kíván foglalkozni, hanem egy másikkal, amelyet egy bizonyos Benedictus másolt. A szerző arra tesz kísérletet, hogy azonosítsa az illető személyét, nyomon kövesse a példány keletkezésének történetét, valamint feltérképezze a Pseudo-Kyrillos szöveghagyományozódásának egyik ágát.

Restricted access

– John Monfasani: A tale of two books: Bessarion's In Calumniatorem Platonis and George of Trebizond's Comparatio Philosophorum Platonis et Aristotelis . Renaissance Studies XXII. 2007 , 12 – 13 . 44

Restricted access