Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "George of Trebizond" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Priscian’s Institutiones grammaticae is a systematic exposition of Latin grammar. Among the writings of George of Trebizond (Georgius Trapezuntius, 1395–ca. 1474) there is a grammar entitled De partibus orationis ex Prisciano compendium, a grammatical catechism written in Venice in the early 1430s. The primary aim of the present paper is to analyse Trebizond’s procedure in “condensing” Priscian, and to give a comparison of the Institutiones grammaticae with the De partibus orationis ex Prisciano compendium.

Restricted access

A XV. század közepe táján a kereszténység előtti kultúrák iránti érdeklődés megnövekedésével egyidejűleg emelkedni kezdett a görögül tanulni vágyók száma is Európa latin nyelvű felében. Ezzel párhuzamosan megnőtt az igény a különféle nyelvtanulási segédletek, így a görög–latin szótárak iránt is. Kétnyelvű szótárra többféleképpen lehetett ekkoriban szert tenni, az egyik lehetőséget egy ókori bilinguis szótár, az ún. Pseudo-Kyrillos jelentette. A Pseudo-Kyrillos a magyar kutatás érdeklődését is felkeltette az utóbbi évtizedekben, főként azért, mert egyik példányát Janus Pannonius is beszerezte magának. Az alábbi tanulmány nem ezzel a példánnyal kíván foglalkozni, hanem egy másikkal, amelyet egy bizonyos Benedictus másolt. A szerző arra tesz kísérletet, hogy azonosítsa az illető személyét, nyomon kövesse a példány keletkezésének történetét, valamint feltérképezze a Pseudo-Kyrillos szöveghagyományozódásának egyik ágát.

Restricted access

I. Miksa császár Willibald Pirckheimernek küldött ajándék könyvei: újabb budai eredetű görög kódexek?

Books sent to Willibald Pirckheimer by Maximilian I: new Greek manuscripts of Buda origin?

Művészettörténeti Értesítő
Author:
András Németh

– John Monfasani: A tale of two books: Bessarion's In Calumniatorem Platonis and George of Trebizond's Comparatio Philosophorum Platonis et Aristotelis . Renaissance Studies XXII. 2007 , 12 – 13 . 44

Restricted access

-Slavic Times and during the Reign of Samuel – Continuity of Usage of Ancient Strongholds in Medieval Times; Ekler Péter: George of Trebizond and Johannes de Dominis, Bishop of Várad. Notes to the Letter in Cod. Vat. Lat. 6845 (ff. 19r-27r); Besztercei Márk

Restricted access

; Ekler Péter: George of Trebizond and his Hungarian Connection; Boris Stojkovski: Hungary and Serbia in the Mirror of the Historical Work of Rabbi Joseph ha-Kohen; Vratislav Zervan: PLP Addenda: Die byzantinische Elite nach den Eroberungszügen der

Restricted access