Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "Germanicus" x
  • All content x
Clear All

Germanicus Iulius Caesar translated Aratus’ Phaenomena when the Roman interest in astronomy and astrology was on the rise. The Romans, including the imperator, were amazed by the fact that with the knowledge of the motion of celestial objects one can predict the future. And people wanted to learn more about the stars and the constellations. Did Germanicus’ work perform the task of teaching its readers about the heavens? Did he manage to play his role as a teacher? Did he only translate the information contained in Aratus’ text, or did he transfer even the didactic aspect of the poem? And how did he try to make the lecture more interesting? Did he make an attempt to interact with the reader? In this paper, Germanicus’ text will be examined focusing on his didactic strategy. The core of the paper is the analysis of manners used by Germanicus to meet characteristic constituent features of the genre of didactic poetry, which will be briefly introduced in the beginning.

Restricted access

A mai Spanyolország területén egyre nagyobb számban előkerülő Flavius-kori municipális törvényeknek egy közös minta, az ún. lex Flavia municipalis szolgált alapul. A téma kutatói több mint száz éve magától értetődő axiómának tekintették, hogy ez az alaptörvény Domitianus hiányzó Germanicus győzelmi jelzője alapján keltezhető. A lex Irnitana felfedezését követően ezt az érvet többen kétségbe vonták, akik pedig kitartottak a régi keltezés mellett, nem cáfolják, sőt nem is említik az ellenérveket, ezenfelül a Germanicus jelző felvételének datálásában mutatkozó eltérések sem mindig tükröződnek a szűkebb szakirodalomban. Jelen dolgozat célja a hagyományos keltezés szilárd alapokra helyezése a Germanicus jelző felvételének, illetve Domitianus titulatúrájában való megjelenésének vizsgálatával és az ellenérvek alapos elemzésével.

Restricted access

DANIEL ADAM z Veleslavína : Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus. Praha , 1598 . Dzendzelivs’KYJ 1958-1960 Д зендзелівський Й

Restricted access

, M. H. 1974 : Roman Republican Coinage [ RRC ]. Cambridge Dolansky , F. 2011 : Reconsidering the Matronalia and Women’s Rites . Classical World 104.2 , pp. 191 – 209 . Fantham , E. 1986 : Ovid, Germanicus and the Composition of the

Restricted access

(unter ihnen zwei von Divus Augustus und zwei von Drusus), einen As des Caligula, einen Sesterz des Claudius, ferner dessen zeitgenössische Nachahmung und ein Exemplar des Germanicus, leider ohne Kontext als Streufund auf der Oberfläche. 37 Im Vicus von

Open access
Biologia Futura
Authors: Arne Thell, Mats Hansson, Per-Erik Persson, Mark R. D. Seaward, Maik Veste, and Mikael Hedrén

. 33 , 1870 – 1874 . 10.1093/molbev/msw054 Kylling , P. ( 1688 ) Viridarium Danicum, sive Catalogus Trilingvis Latino-Danico-Germanicus Plantarum Indigenarum In Dania

Restricted access