Search Results

You are looking at 1 - 10 of 216 items for :

  • "Great Britain" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Jelen tanulmányunkban két hasonló gazdaságfejlődési háttérrel rendelkező egészségügyi ellátórendszer összehasonlítását végezzük el. Mind Nagy-Britanniában, mind az Egyesült Államokban a korai iparosodásra jellemző, piac által vezérelt kapitalista rendszer alakult ki. Bár feltételezhető, hogy hasonlóan a többi gazdasági szektorhoz, az egészségügyben is a piaci koordináció képezi az egészségügyi ellátórendszer szervezésének alapját, de mivel az egészségügyben több ponton is sérülnek a piaci koordináció hatékonyságához szükséges alapfeltételek, a kezdetben pusztán piaci koordináción alapuló egészségügyi ellátórendszer szükségszerűen kudarcra ítéltetett. Ez Nagy-Britanniában a második világháború idején következett be, amikor megfogalmazódtak a jelen egészségügyi rendszer alapjait is képező Beveridge bizottság ajánlásai. Ez a javaslat tartalmazta, hogy az egészségügyi kiadásokat adókból kell fedezni, az egészségügyi hozzáférést minden állampolgárra ki kell terjeszteni, a fekvőbeteg-ellátás infrastruktúráját pedig állami tulajdonba kell helyezni. Így az NHS (National Health System – 1948) rendszer fennállásának kezdetétől elmondható, hogy szinte teljesen a kormányzati szektor által finanszírozott. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a piaci koordináció vezérelte egyéni egészségbiztosításból finanszírozott magánellátás csak az 1960-as évekre generált olyan mértékű társadalmi problémákat, hogy kormányzati szinten létrehozták a Medicaid és a Medicare rendszerét a szegények és az idős emberek egészségügyi ellátásának biztosítása céljából. Az elmúlt évek reformkísérletei eredményeként megfigyelhető a rendszerek konvergálása: az Egyesült Királyságban a piac felé történtek elmozdulások, az Egyesült Államokban pedig az állami beavatkozások súlya nőtt meg – legutóbb ezt az Obama elnök által fémjelzett egészségügyi reformban figyelhettük meg. A két rendszer áttekintésének tükrében kitérünk a magyarországi egészségügyi ellátórendszer sajátosságaira is, valamint felvázoljuk az esetleg szükséges reformok körét.

Restricted access

(i.e., Great Britain) by examining distribution of gambling-related harm by the level of gambling severity and volume. Great Britain has one of the most diverse and accessible commercial gambling markets in the world. Since the introduction of the

Open access

The heteropteran fauna in three apple orchards in Kent and East Sussex, England was surveyed in 2001, 2002, 2004 and 2006. As a result of intensive sampling, a total of 104 species were recorded. Ninety species were recorded in an experimental apple orchard at East Malling Research, Kent, which had replicated plots subject to different pesticide management regimes, while 43 and 38 species were recorded in two commercial organic apple orchards near Marden, Kent and Robertsbridge, East Sussex, respectively. In the canopy layer the abundant species, in decreasing order of their relative abundance, were Orius vicinus, Atractotomus mali, Anthocoris nemorum, Heterotoma planicornis, Phytocoris reuteri, Lygus rugulipennis, Phytocoris longipennis, Palomena prasina, Orthotylus marginalis, Blepharidopterus angulatus and Deraeocoris ruber . These 11 species comprised at least 80% of the total Heteroptera abundance in the canopy in each apple orchard. The composition of bug communities differed between years and between the plots subject to different insecticide regimes in the experimental orchard at East Malling. However, these differences were exceeded by the characteristic differences in species composition and relative abundances between the three different orchards.

Restricted access

The influx of Polish workers into the UK requires a renewal of migration theories and presents important empirical puzzles. Both problems stem from the specificity of this migration wave, which does not correspond to classical models. The inadequacy of classical migration theories is demonstrated by the inaccuracy of forecasts from before 2004. The ‘optimistic’ forecasts (e.g. Boeri and Brücker 2001) foresaw an influx many times smaller than the actual one. But the ‘pessimistic’ forecasts were wrong when expecting a movement towards social benefits (so-called ‘social raids’). The paper shows how the influx of Polish workers is different from previous migration waves: it is, at least in the intention, short-term, and includes a high share of young women. In addition, these workers maintain strong contacts and networks with their home country (frequent travel, new communication technologies), often compare living conditions from different European countries, and show an unforeseen willingness to join local trade unions. The issue is therefore if these people qualify for the definition of (classic) ‘migrants’, or of ‘transnational migrants’ (Pries 2003) or even of ‘cosmopolitans’ (Cohen 2004)? In this way they could, for instance, combine Polish, British, and generally European values on work and social customs. The paper combines the Worker Registration Scheme data with early findings from research (interviews, case studies) on Poles in the West Midlands. This region has the largest number of new Polish migrants in the UK (17% of the total), together with numerous ‘old’ Polish communities. This case is particularly interesting because in this region the share of Poles working through temporary agency employment is the highest (57%). Experiences of both mobilisation and segregation confirm the ambivalent and dynamic nature of this migration wave.

Restricted access

This article would like to serve as an addition to the perceived historical picture of Hungary in the Anglo-Saxon world, relying on articles published in British but mainly in American daily newspapers and magazines in the 1920s and 1930s. While some of the articles were by Hungarian authors or authors with Hungarian origins, the majority was not and, so they give a good indication about the impressions that Anglo-Saxon peoples were both having and getting about Interwar Hungary. One can find voices from both the Left and Right of the political spectrum, positive and negative interpretations of Hungary alike in such well-known periodicals as The New Republic and Foreign Affairs, or lesser known outlets as The Living Age or Current History. In addition, the study invites the opinion of several American ministers who served in Hungary in the examined period. There unpublished opinions about their host country add further nuances to the picture of Hungary and Hungarians in American minds. These opinions together, ranging from domestic policies to the foreign policy issues that all sprang from the Paris peace treaties, also contributed to the larger understanding of Hungarian political and cultural issues. This picture is a colorful one, spanning from politics to economics, from cultural to psychological aspects.

Restricted access

A szerzők célja a hagyományos kínai orvoslás hazai szabályozásával kapcsolatos aktuális kérdések tényszerű bemutatása és a lehetséges megoldások felvázolása az Egyesült Királyságban működő gyakorlat szemléltetésével. A jelenlegi szabályozás értelmében Magyarországon nem jogosultak a hagyományos kínai orvoslás és az akupunktúra gyakorlására a „hagyományos kínai orvosok”, akik a legmagasabban képzett szakemberek e területen. Ezt a szóban forgó szakemberek iskolázottsága nem indokolja, hiszen mind a kínai orvoslás, mind a modern orvostudomány terén magas óraszámú képzésben részesültek. Hasonlóképpen az uniós gyakorlat sem támasztja alá a jelen helyzetet: több európai országban a kínai orvoslás szakembereinek lehetősége nyílik a hagyományos kínai orvoslás területén való szabályozott, legális praxisra. Az Egyesült Királyságban többféle egészségügyi szakembernek is lehetősége van az akupunktúra és a kínai orvoslás gyakorlására, ami jó példát szolgáltathat a magyar helyzet rendezéséhez. Az új rendszer kialakításához jó alapot biztosíthat a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán már több éve zajló, ötéves hagyományos kínai orvoslás alapképzés, és az innen kikerülő magyar szakemberek egyre gyarapodó száma. Orv., Hetil., 2014, 155(15), 575–581.

Open access

The species richness and composition ofAuchenorrhyncha assemblages in three apple orchards in Kent and East Sussex, England was surveyed in 2001 and 2002. Planthoppers, leafhoppers and froghoppers were collected from the tree canopies using yellow sticky traps and a tree beating technique, and from the grass alleyways between the trees using sweep-netting. As a result of intensive sampling, 67 species were collected in an experimental apple orchard at East Malling Research, with a further 30 and 36 species in two organic apple orchards, situated near Marden and Robertsbridge, respectively. A total of 77 species was recorded in the survey. The collection methods applied determined substantially the size and species composition of the samples, the relative abundance of the Auchenorrhyncha species and proportion of males. The most common species collected in the canopy, in decreasing order were: Edwardsiana rosae, Empoasca decipiens, Ribautiana debilis, Edwardsiana crataegi, Empoasca vitis, Philaenus spumarius and Tachycixius pilosus .

Restricted access

Egyszer Csu En Lajt a francia forradalom hatásairól kérdezték. Még túl korán van ahhoz, hogy megítélhessük –válaszolta. Valószínűleg a „blairizmusról” mint a balközép megújításának összerendezett és exportálható csomagjáról is ma még korainak tűnne komolyabb ítéleteket fogalmazni. Azonban Gordon Brown akár maradéktalanul folytatja majd Blair programját, akár erősebben saját alakjára szabja, akár több folyamatosságot enged benne, a programot mégis érdemes e ponton szemügyre venni. Mindez bennünket ráadásul most különösen azért érdekel, mert bár az Új Labour Európa szinte minden újabb szociáldemokrata reformerére több-kevesebb hatással volt, lenyomatai Magyarországon mintha különösen erősnek tűnnének. A közvélekedés szerint ez meghatározó módon a magyar miniszterelnök személyes rokonszenveiből következik, de valamilyen mértékig elvben talán a reformfeladatok szerkezetéből is levezethetőek voltak „blairistának”hitt vagy azokra emlékeztető megoldások. S mert Blair filozófiájában ugyan kevéssé volt explicit, de eszközeiben pragmatistán lényegében három cikluson keresztül meglepően összerendezett volt, talán érdemes kormányzásának tanulságairól most Budapesten is elgondolkozni.A „harmadik út” programok végül is inkább szociológiai, mint politikai projektnek tűnnek (Finlayson 1999). Hiszen elsősorban egy olyan új társadalomszerkezeti modellt írnak le, vagy inkább csak hipotézist rajzolnak fel, amely politikai erőtereket legfeljebb gerjeszthet. Történetünk szempontjából azonban mellékes; Giddensnek igaza van abban, hogy a globalizáció megsemmisítve vagy végletesen lebontva a nemzetállamot, új helyzetet teremt, vagy mégsem (Callinicos 2001). Legfeljebb az lehet érdekes a számunkra, hogy a_

Restricted access

Abstract  

This study aims to describe international scientific production and collaboration in Epidemiology and Public Health. It is a bibliometric analysis of articles published during 1997–2002 in 39 international journals. The United States has the greatest production in absolute terms, participating in 46% of the articles studied. Next come Great Britain (13.3%), and Canada (6.8%). In 34.8% of the articles involved participation by at least one of the 15 European Union countries. After adjustment for population and GDP, the Scandinavian countries, The Netherlands, and Australia holding the leading positions. In terms of collaboration, groups of countries with similar profiles are observed.

Restricted access

Abstract  

This paper considers the alternative meanings attributed to the terms product and process innovation, and demonstrates, on the basis of the SPRU database on innovations in Great Britain, how the total number of product and process innovations varies according to the definition adopted. Only 3.1% of the innovations monitored can be univocally labelled as either products or processes, whilst as many as 96.9% of them fall into a grey zone. The authors conclude that these terms, although useful tools of analysis, should be defined more precisely in the studies of the economics of technological change.

Restricted access