Search Results

You are looking at 1 - 10 of 633 items for :

  • "Higher education" x
  • All content x
Clear All

1950–2007, maintained by Gattoufi et al. ( 2010 ), records only about 3.5% of studies dedicated to the higher education issues. 1 Existing studies on the efficiency of tertiary education institutions have been mainly based on country

Open access

Garbagebin Model of Decision-making System in Higher Education). Közgazdasági Szemle , 53(5): 465–480. Ványolós I. A felsőoktatási döntéshozatal szemetesláda

Restricted access

. 2. Bratanić M. – Ostroški Anić , A. 2010 . Croatian in Higher Education – an Instrument of Language Integrity and a Means of Standardising National Terminology? In: Humar , M. – Žagar

Restricted access

Altbach, P. (2005): Academic Corruption: The Continuing Challenge. International Higher Education , 38. Retrieved November 20. Andrei, T. — Teodorescu, D. — Stancu, S. — Oancea, B

Restricted access

nappali tagozatán 1998-ban végzett fiatal diplomások munkaerö-piaci életpálya vizsgálatának eredményeiröl . Budapest, 2000. június. (Report on the results of the 1999 survey on labour-market trajectories of higher education graduates

Restricted access

Introduction In this study, we endeavor to map the foreign language learning attitude of higher education (HE) students as well as the social background of these student groups. Good command of foreign languages is of key

Open access

Introduction Many recent studies indicate that higher education plays an important role in three categories: the foundation of fostering high-tech talent, the key factor of rising national quality, and the main way to upgrade

Restricted access

A XX. század utolsó negyedében végbemenő gyors változások ráébresztették a pedagógiával foglalkozó szakembereket arra, hogy iskolarendszerünk lassan vagy egyáltalán nem követte a gazdasági változásokat, sem képzési kínálatában, sem az oktatás tartalmában, de még kevésbé módszereiben. Fel kellett ismernünk, hogy ennek a konzervatív rendszernek a fenntartása nem ésszerű, az oktatás a globalizációs verseny legfontosabb területévé vált, és a kulcs a XXI. századhoz a tanulás. Éppen ezért vált az oktatásügy új irányvonalává az oktatás térbeli és időbeli kiterjesztése, azaz az élethosszig tartó tanulás (LLL: lifelong learning). Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás a versenyképesség alapjává vált. Ebben a folyamatban kiemelt szerep jut az egyetemeknek, amelyek a graduális képzésen túl, az expanzió révén megnövekedett diplomás felnőtt tömegek továbbképzésének helyszínévé is váltak. Ezekre válaszul Európa számos országában reformfolyamatok indultak meg a ’90-es években. E reformtörekvéseknek szabott közös irányt az 1999. június 19-én aláírt Bolognai Nyilatkozat, amely célul tűzte ki, hogy aláírói 2010-re egységes európai felsőoktatási térséget hoznak létre, és összehangolják, összehasonlíthatóvá teszik felsőoktatási rendszereiket. A kitűzött célok eléréséhez azonban önmagában nem elegendő az adminisztratív változtatás, a formai megújulást követnie kell egyfajta tartalmi innovációnak is, amely a főiskolai képzés megújulását jelenti. Az utóbbi évek során a magyar főiskolák és egyetemek kidolgozták az új struktúrának megfelelő oktatási programjaikat, 2006. szeptember 1-jétől már csak az új oktatási programok indultak. A szerző a képzési rendszer átalakításának legfontosabb területeit határozza meg, amelyek a következők: a képzési „filozófia” és paradigma újrafogalmazása, a képzési szerkezet makroszintű (ismeret, tudás, készség), mezzoszintű (elmélet vs. gyakorlat, illetve tudás vs. alkalmazás) és mikroszintű (bázistudás vs. up-to-date tudás) reformja. A képzési szerkezet technológiai-logisztikai (passzív vs. aktív tudás), valamint a képzés módszertani, technikai reformja. A szerző rendszerezi az átalakítás feladatait is, amelyben a bolognai rendszer képzési követelményeinek, a tanulás kimenetelvárásainak rendszerszemléletű áttekintését, a szükséglet és kínálat viszonyának elemzését, a főiskola képzési szerkezetének átalakítását, a fókuszpontok kialakítását tartja a legfontosabbnak.

Open access

Shanghai among the most widely cited ranking lists of the world of international higher education. We faced three research issues during our research. First, we were interested in the extent to which the widespread, also press-generated impression of

Open access

Introduction Student progression in higher education (HE) has been an enduring issue in European HE policy due to its inclusion in the European Union’s strategic document “Education and Training 2020” ( European Commission

Open access