Search Results

You are looking at 1 - 10 of 102 items for :

  • "Hodgkin lymphoma" x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsa Molnár, László Imre Pinczés, Klára Piukovics, Ildikó Istenes, Krisztina Wolf, Zoltán Csukly, Árpád Szomor, Árpád Illés, and Zsófia Miltényi

relapsed and refractory Hodgkin lymphoma. Blood 2010; 116: 4934–4937. 2 Younes A, Gopal AK, Smith SE, et al. Results of a pivotal phase II study of brentuximab vedotin for

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Árpád Illés, Ádám Jóna, Zsófia Simon, Miklós Udvardy, and Zsófia Miltényi

(10), 1065–1072. 4 Crump, M.: Management of Hodgkin lymphoma in relapse after autologous stem cell transplant. Hematology Am. Soc. Hematol. Educ. Program, 2008

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsófia Miltényi, Zsófia Simon, Edit Páyer, László Váróczy, Lajos Gergely, Ádám Jóna, and Árpád Illés

Chang, K. C., Chen, P. C. H., Jones, D. és mtsa: Changing patterns in the frequency of Hodgkin lymphoma subtypes and Epstein-Barr virus association in Taiwan. Cancer Sci., 2008, 99 , 345

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Kornélia Kajáry, Zsuzsa Molnár, Szabolcs Szakáll jr., Péter Molnár, and Zsolt Lengyel

Sréter, L.: Therapy in Hodgkin disease and non-Hodgkin lymphomas. [A Hodgkin- és a non-Hodgkin-lymphomák kezelése.] Orv. Hetil., 2009, 150 , 651–655. [Hungarian

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsófia Miltényi, Zsófia Simon, Edit Páyer, László Váróczy, Lajos Gergely, and Árpád Illés

Josting, A., Rueffer, U., Franklin, J. és mtsai: Prognostic factors and treatment outcome in primary progressive Hodgkin lymphoma: a report from the German Hodgkin Lymphoma Study Group. Blood, 2000, 96 , 1280

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsa Molnár, Zsófia Simon, Zita Borbényi, Beáta Deák, LászLÓ Galuska, Kármen Keresztes, Zsófia Miltényi, Imelda Marton, András Rosta, Tamás Schneider, Lajos Trón, Erika Várady, and Árpád Illés

Kobe, C., Dietlein, M., Franklin, J. és mtsai: Positron emission tomography has a high negative predictive value for progression or early relapse for patients with residual disease after first line chemotherapy in advanced-stage Hodgkin lymphoma

Restricted access

A rosszindulatú nyiroksejtes megbetegedések – a lymphomák – kezelésében az elmúlt években több változás történt. A Hodgkin-kór kezelésében egyre inkább rizikóadaptált kezelési stratégiát alkalmazunk, amely nemcsak a kezelés előtti vizsgálatokon és prognosztikai tényezőkön alapszik, hanem a kezelés korai stádiumában végzett ismételt PET-vizsgálat (restaging) eredményén is. A sugárkezelés alkalmazásának lehetőség szerinti minimalizálása a késői szövődményként fellépő másodlagos daganatok gyakoriságát csökkentheti. Relapsus esetén kemoszenzitív betegek esetében autológ őssejt-transzplantáció végzendő. A Hodgkin-kórban szenvedő betegek mintegy 85%-ának gyógyulása várható. A non-Hodgkin-lymphomák heterogén betegségcsoportjában az indolens non-Hodgkin-lymphomák csoportjára (CLL, myeloma multiplex, hajas sejtes leukaemia, cutan lymphomák stb.) természetes lefolyás esetén a lassú progresszió jellemző. Kezelésük palliatív, teljes gyógyulás elérése a jelenlegi lehetőségekkel általában nem lehetséges. Az agresszív NHL-ek jellemzője a gyors progresszió és a kezelés nélkül rövid idő alatt bekövetkező halálos kimenetel. Többségük citosztatikum- és sugárérzékeny. Megfelelő kezeléssel a betegek 60–70%-a komplett remisszióba (CR) kerül, és a betegek 40–50%-a véglegesen meggyógyul. Új lehetőség mindkét NHL-csoportban az immunterápia bevezetése, amely lehetőséget ad a nyugvó daganatsejtek befolyásolására is. Segítségükkel jelentősen javíthatók az eddigi terápiás eredmények. A PET-vizsgálat bevezetése az NHL-ek első és ismételt stádiumvizsgálatát is hatékonyan segíti. A kedvezőtlen prognózisú, valamint a visszaeső betegek egy részénél az autológ őssejt-transzplantáció javíthatja a prognózist.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Miklós Romics, Judit Demeter, Imre Romics, and Péter Nyirády

A primer testicularis non-Hodgkin-lymphoma igen ritka, főleg időskorban előforduló betegség, amely 1%-át adja az összes non-Hodgkin- és 2%-át az extranodalis lymphomáknak, a heretumoroknak pedig összesen 5%-ában fordul elő. Az entitást először 1866-ban írták le, ám a mai napig igen ritka és multidiszciplináris terápiát igénylő kórállapot, amely az időben megkezdett és adekvát kezelés nélkül letális lehet. A szerzők a testicularis non-Hodgkin-lymphoma felismerését, tulajdonságait és a társszakmák bevonásával történő kezelési lehetőségeit kívánják bemutatni egy általuk kezelt 68 éves beteg esetén keresztül, aki a primer testicularis non-Hodgkin-lymphoma felismerését követően orchidectomiában, majd kemo- és radioterápiában részesült. A kezelést követő kontroll PET-CT és liquorvizsgálat nem talált daganatot vagy patológiás sejtalakokat, a kezeléssel a lymphoma teljes remisszióját érték el. Orv. Hetil., 2014, 155(2), 69–71.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Jóna, Árpád Illés, Katalin Szemes, and Zsófia Miltényi

–183. 6 Simon, Z., Keresztes, K., Miltényi, Z., et al.: Our experiences with treating patients of Hodgkin’s disease in the last decade. [Hodgkin-lymphomás betegeink kezelése során szerzett

Restricted access

–246. [Hungarian] 5 Miltényi Zs, Simon Zs, Páyer E, et al. Changing patterns in the clinic pathological features of Hodgkin lymphoma. [Változnak-e a Hodgkin-lymphoma klinikopatológiai

Full access