Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "Hospital information system" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The international healthcare systems interoperability is an unresolved technological area at the moment. This paper demonstrates the results of the software engineering research for simplex syntactic and semantic technical interoperability of hospital information systems, eHealth smart device technology and clinical telemedicine instruments through the recently developed Telemedicine Interoperability Hub. Several similar experiments exist. This research is unique in building a prototype interconnecting not only healthcare information systems with each other, but aiming to establish a general healthcare interoperability scheme including also the eHealth smart devices and telemedicine instruments. The aim of this research is to establish cloud-based data interchange capability with the newly developed information technology system interconnected with the emerging eHealth Internet of Things solutions and the classical hospital information system architecture. Notwithstanding the international information technology medical data exchange standards, like Health Level Seven, the adoption of an industry-wide open telemedicine syntactic and semantic interoperability standard is necessary. The research studied varying simplex, duplex, full-duplex, data package- and file-based information technology modalities establishing stable system interconnection among clinical instruments, healthcare systems and eHealth smart devices. This research is the manifestation of the trilateral cooperation of the University of Debrecen Department of Information Technology, Semmelweis University Second Paediatric Clinic and T-Systems Healthcare Competence Center Central and Eastern Europe. The developed experimental software engineering solution was embedded in hybrid cloud architecture after testing private cloud Infrastructure-as-a-Service and Public Cloud Software-as-a-Service technical solutions.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
István Péntek
,
Ábel Garai
, and
Attila Adamkó

In this paper, a unique healthcare solution is described that supports the even more effective operation of the hospital information systems. The main question is whether the emerging opportunities of the Internet of things devices can also be exploited in the industrial hospital information system landscape. This demonstrated research describes the most feasible way to integrate the Internet of things capability into hospital information production systems. The initial goal was the design and implementation of a single, unified telemedicine hub offering community-based solution for integrated medical systems. This solution allows the intercepted information to be collected and interpreted at community level. The designed and implemented system acts as a transmitter between the physician and patient. The software solution operates with sensor-based information collected from the individual. Emerging Internet of things devices and solutions open new horizons for today’s health care systems. The presented and detailed system provides the ability to real-time health-monitoring and in-depth health analyzing through open application programming interfaces. The telemedicine hub system makes it easier to integrate the Internet of things capability into the operating health care systems.

Restricted access

Abstract

The purpose of this study was to investigate retrospectively the prevalence of the complicated and uncomplicated forms of babesiosis and to evaluate various laboratory and clinical parameters of dogs infected with Babesia canis in order to assess their prognostic value regarding the outcomes of the disease. Medical records, complete blood count and serum biochemical analysis from the animal hospital information system of 240 dogs were reviewed and evaluated retrospectively. Binary logistic regression analysis was used to ascertain correlations between alterations in the obtained parameters and survival probability. The results showed that creatinine levels of more than 5 mg/dL and phosphate levels of more than 3 mmol/L have a highly significant link to death (P ≤ 0.001). Albumin levels of <2.2 g/dL (P = 0.003) and a rectal body temperature below 38 °C (P ≤ 0.001) may also serve as prognostic markers for the severity of the disease. If renal involvement was present, 33.9% of the dogs died, while 40.0% of the dogs died in the presence of pancreatitis. The parameters creatinine, phosphate, albumin and rectal temperature serve as reliable predictive markers of an increased risk of death in the case of an infection with B. canis.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Harjit Bhattoa Pal
,
László Csáthy
,
Tamás Deményi
, and
János Kappelmayer

Reichertz, P. L.: Hospital information systems – Past, present, future. Int. J. Med. Informatics, 2006, 75 , 282–299. Reichertz P. L. Hospital information systems – Past, present

Restricted access

Online patológiai vizsgálatkérő felület létrehozása a Semmelweis Egyetemen

Online pathology request platform at the Semmelweis University

Orvosi Hetilap
Authors:
László Fónyad
and
Tamás Székely

Összefoglaló. Bevezetés: Az I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet – a Semmelweis Egyetemen belüli diagnosztikai szolgáltatásnyújtás mellett – kiterjedt külső partneri hálózattal (vizsgálatmegrendelővel) bír. Az Intézet a napi működése során párhuzamosan használja az egyetem központi informatikai rendszerét, valamint belső, folyamattámogató alkalmazását (workflow management). A külsős partnerek hozzáférése vizsgálatfeladásra az egyetemi központi informatikai rendszerhez nincs biztosítva. A vizsgálatok rendelése papíralapú, a minta érkeztetésekor a klinikai adatok rögzítése manuális, kifejezetten humánerőforrás-igényes. Célkitűzés: Célunk volt a patológiai minták regisztrációjának egyszerűsítése és felgyorsítása, az adminisztratív folyamatok hatékonyságának javítása. Módszer: A kitűzött célt a minőségfejlesztésből ismert Plan-Do-Check-Act (Tervezés-Cselekvés-Ellenőrzés-Beavatkozás) ciklus módszereit alkalmazva kívántuk elérni, online, a mintavétel helyén elérhető, a meglévő belső folyamattámogató alkalmazáshoz kapcsolódó, szakterület-specifikus vizsgálatkérő felület kifejlesztésével. Eredmények: A vizsgálati minták regisztrációjának átlagos ideje 65%-kal csökkent az online vizsgálatkérő rendszerhez csatlakozott klinikai partnerek körében. Megbeszélés: Az elmúlt években tapasztalható volt, hogy kisebb, nem hatékonyan működtethető patológiai osztályok megszűntek, részben vagy egészben beolvadtak nagyobb diagnosztikai egységekbe. A humánerőforrás-problémák (elöregedő szakma a patológia) a fenti folyamatot minden bizonnyal tovább erősítik. Várható, hogy a nagyobb patológiai osztályokon a következő években a mintaszám tovább növekszik, a vizsgálatkérések egyre nagyobb hányada érkezik majd intézményen kívülről. Következtetés: A patológiai informatika fejlesztésekor figyelembe kell venni, hogy szükséges már a mintavétel helyén biztosítani az informatikai támogatást a minta nyomon követéséhez, nem elégséges csak a laboron belüli folyamatok kiszolgálása. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1962–1967.

Summary. Introduction: The 1st Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University (Budapest, Hungary) has a broad network of clinical partners, many of which are non-university hospitals. A separate hospital information system and a local laboratory workflow management system is used at the Department. University clinics use the hospital information system for electronic requesting of tests. Non-university partners have no access to the systems, requesting tests is paper-based, registration of the requests at the pathology lab is manual and laborious. Objective: Our main objective was to improve the efficiency of the sample registration step of the pathology workflow. Method: Applying the Plan-Do-Check-Act procedure, a quality improvement project has been carried out and an online, subspecialty-based requesting application tool, interfaced with the current laboratory information system, was developed. Results: The average sample registration time improved with 65% among the early user partners. Discussion: The past years have shown smaller, inefficient pathology labs decreasing in number and integrated into larger regional diagnostic centers. Both issues of efficiency and quality assurance and problems rooted in human resources are drivers of further centralisation. The numbers of test requests and samples from non in-house partners are expected to be increased in the pathology labs in the future. Conclusion: Efficient and safe sample tracking has to start at the site of sample acquisition. State of the art laboratory information systems should support this expansion of competence. Orv Hetil. 2021; 162(49): 1962–1967.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A coronaria komputertomográfiás angiográfia az egyetlen nem invazív vizsgálómódszer, amely a plakkok mennyiségéről, helyéről, illetve szerkezetéről ad információt, így alkalmas a koszorúér-betegség, illetve a fokozott rizikójú betegek azonosítására. Nagy esetszámú regiszterek létrehozásának legfőbb nehézségét a vizsgálati eredmények adatbázisba és a kórházi informatikai rendszerbe párhuzamosan történő kettős rögzítése jelenti. Célkitűzés: A coronaria komputertomográfiás vizsgálatok eredményeinek kutatásban való felhasználásához megbízható regiszter kialakítása. Módszer: Klinikai leletezéssel egy időben tudományos igényű adatrögzítést is lehetővé tevő strukturált leletezőeljáráson alapuló regisztert alakítottunk ki. Az adatbevitelt követően automatikusan hozzuk létre a nemzetközi irányelveknek megfelelő leletet. Eredmények: 2014. augusztus 1. és 2015. szeptember 1. között 2866 beteg adatát rögzítettük. A betegek 77,03%-ánál találtunk coronariaplakkot, amelynek 33,18%-a kalcifikált elváltozás. Súlyos fokú szűkülettel 13,71%-uk rendelkezett. Következtetések: A strukturált leletezés használata növeli az adatbevitel sebességét, kiiktatja a kettős adatbevitelt és csökkenti a hibalehetőségek számát. További célunk egy országos rendszer, az Országos Plakk Regiszter és Adatbázis létrehozása. Orv. Hetil., 2017, 158(3), 106–110.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az emésztőszervi endoszkópiában a minőségi mutatók folyamatos követése mára alapvető követelménnyé vált. A jelenleg használatos szabad szöveges formátumú leletekből a követendő adatok jelentős része nem nyerhető ki, ezért strukturált, internetalapú adatgyűjtő rendszert fejlesztettünk ki a pancreatobiliaris endoszkópos beavatkozások mutatóinak rögzítésére. Célkitűzés: Egy ERCP-vizsgálatokat tartalmazó prospektív adatgyűjtő rendszer, úgynevezett ERCP Regiszter kialakítása és használhatóságának tesztelése. Módszer: 2017 januárjától kezdve a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának I. Belgyógyászati Klinikáján az összes elvégzett ERCP-vizsgálat adatait rögzítettük a regiszterben. Az első évben történt 595 vizsgálat adatainak feldolgozásával a rendszer tesztelése lezárult. Eredmények: 447 betegen 595 vizsgálat történt, a kanülációk sikerességi aránya 93,8% volt. Ép papilla esetén a beavatkozások 32,1%-ában az epeúti kanülálást nehéznek minősítettük, ezekben az esetekben 81,0%-ban volt sikeres a kanüláció az első vizsgálat során. ERCP után 13 alkalommal alakult ki hasnyálmirigy-gyulladás (2,2%), 2 alkalommal (0,3%) jelentkezett klinikailag szignifikáns vérzés, míg vizsgálat alatti átmeneti hypoxiát 27 esetben (4,5%) észleltünk. A betegek 75,5%-át sikerült 30 nappal a beavatkozás után telefonon felkeresni késői szövődmények észlelése céljából. Az Amerikai Gastrointestinalis Endoszkópos Társaság (ASGE) által lefektetett minőségi mutatók mindegyikét tudtuk követni a regiszter segítségével. A legtöbb mutatónak a centrumunk már most is megfelel. Következtetések: Az endoszkópos beavatkozások minőségi mutatóinak folyamatos monitorozását a jelenlegi kórházi informatikai rendszerek nem támogatják, de regiszterünk használatával ez lehetővé válik. A betegellátás minőségének követésére és klinikai kutatások végzésére is alkalmas eszköz az ERCP Regiszter. Időközben több endoszkópos centrum csatlakozott már a kezdeményezéshez, és további vizsgálóhelyek számára is elérhető a regiszter weboldalunkon (https://tm-centre.org/hu/regiszterek/ercp-regiszter/). Orv Hetil. 2018; 159(37): 1506–1515.

Open access

. Szedleczki , I. ( 2003 a): Kórházi informatikai rendszer kontrollingja I . A várható eredményesség tervezése [Controlling of a Hospital Information System. Part 1: The Planning of Expected Effects]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Osman Sezer Cırıt
,
Yelda Demir
,
Mehmet Saıt Yıldırım
,
Buket Alpaslan
,
Fatma Avcıoglu
,
Yusuf Doğan
, and
Pınar Astam

genotype 1 and genotype 5, respectively (14.9%, 14.5%). Among prisoners ( n = 350) genotype 3 was detected in 277 (79.6%) prisoners. All were male and, based on the diagnoses entered in the hospital information system, intravenous drug use was likely the

Restricted access

.25 9 Hospital information systems 9 18 Systems integration 7

Restricted access