Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "Hungarian Americans" x
  • All content x
Clear All

Folk Ensemble . Balogh , Balázs 2010 a Lifestyle, Identity, and Visions of the Future of Hungarian-American Communities in Western Pennsylvania . Hungarian Heritage 11(1–2): 19–33 . Budapest : European Folklore Institute . Balogh , Balázs

Restricted access

VARDY, Bela Steven 1985: The Hungarian-Americans. Boston, Twayne Publishers. The Hungarian-Americans. VÁRDY, Béla 1999: Rendszerváltás - nyolcéves késéssel. Magyar-magyar viszony az 1990-es években. [Change of system - with

Restricted access

Absztrakt

Jelen kutatásban Budapesten tanuló amerikai egyetemisták (N = 61) akkulturációs tapasztalatait vizsgáltuk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az amerikai és a magyar kultúra találkozásakor milyen pszichológiai folyamatok zajlanak le, továbbá hogy e találkozások tükrében milyen kulturális profil rajzolódik ki. Az amerikai egyetemisták egy kulturális élménynapló keretében számoltak be a tapasztalt kulturális különbségekről és hasonlóságokról, valamint hogy milyennek ítélték meg az új kulturális közeghez történő alkalmazkodásukat és milyen támogató, illetőleg nehezítő tényezőket azonosítottak. A beszámolók tartalomelemzése során öt fő kategória emelkedett ki, amelyek mentén a diákok kulturális élményeiket rendezték: az USA és Magyarország között észlelt kulturális különbségek (pl. mindennapi élethez kapcsolódó eltérések, interperszonális kapcsolatok különbségei, különbségek az oktatásban stb.); az interkulturális találkozásra adott érzelmi válaszok (az átélt érzelmek inkább negatívak, mint pozitívak); az átélt kulturális sokk okai (nyelv, rasszizmus, kommunikációs jellegzetességek stb.); megküzdési stratégiák (elutazás előtti megküzdési stratégiák, megérkezés utáni megküzdési stratégiák); a külföldi tanulás diákok által megnevezett előnyei és pozitív következményei (kulturális tanulás, személyes növekedés). A vizsgálat eredményei hasznosak lehetnek hazánk kultúratudatának növeléséhez, valamint hozzájárulhatnak az interkulturális tréningek, tanácsadások hatékonyabb megszervezéséhez.

Restricted access

Bíró 2009 = A. Z. Bíró— A. Zalán— A. Völgyi— H. Pamjav : AY-Chromosomal Comparison of the Madjars (Kazakhstan) and the Magyars (Hungary). American Journal of Physical Anthropology 139/3 (2009 July) 305

Restricted access

Török, István 1978: Katolikus magyarok Észak-Amerikában. Youngstown: Katolikus Magyarok Vasárnapja. Katolikus magyarok Észak-Amerikában Vardy, Steven Bela 1985: The Hungarian-Americans . Boston: Twayne Publishers

Restricted access

, 100. Concerning this Kossuth-cult, in addition to Széplaki's above-cited work, see Kende Géza, Magyarok Amerikában. Az amerikai magyarság története [Hungarians in America. The History of Hungarian Americans], 2 vols

Restricted access

Historiography . Boulder, Co. Vardy, S. B. (1985a): The Ottoman Empire in European Historiography: A Re-evaluation by Sándor Takáts. In: Vardy, S. B. (1985): Clio’s Art in Hungary and in Hungarian-America . Boulder, Co., pp. 129

Restricted access

] (Budapest: Magvető Kiadó, 1998). On Hungarian-American secret negotiations see János Radványi: Hungary and the Superpowers. The 1956 Revolution and Realpolitik (Stanford, California: Hoover Institution Press, 1972) and Borhi

Restricted access

., Fésüs G., McKee M., Adány R. and Vokó Z. (2007): A Comparative Health Survey of the Inhabitants of Roma Settlements in Hungary. American Journal of Public Health , 5: 853–859. Vokó Z

Restricted access

increasing rates of Cesarean sections. [A császármetszés növekvő arányának orvosi és társadalmi okai.] PhD dissertation. Doctoral School, University of Pécs, Pécs, 2010. [Hungarian] American College of Obstetricians and

Restricted access