Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "Hungarian medical law" x
  • All content x
Clear All

A reprodukciós célú emberklónozás tilos Magyarországon, ahogy számos más országban is. A terápiás célú klónozást – sok más országhoz hasonlóan – nem tiltja a magyar jog. Az őssejtterápia is megengedett. A magyar Alaptörvény III. cikkelyének (3) bekezdése értelmében tilos a teljes emberi egyed másolása. Az Oviedói Egyezménynek az emberklónozásról szóló kiegészítő jegyzőkönyve 1. cikkelye értelmében tilos másik élő vagy holt emberrel azonos genetikai állományú egyedet mesterségesen létrehozni. Magyarországon a büntető törvénykönyv 174. §-a bűntettnek tekinti a teljes emberklónozást. A magyar egészségügyi törvény 180. § (3) bekezdés értelmében kutatáshoz csak a reprodukciós eljárás során létrejött embriót szabad felhasználni az arra jogosultak rendelkezése alapján, vagy az embrió károsodása esetén. Embriót tehát kutatási célból nem szabad létrehozni. A magyar egészségügyi törvény 180. § (5) bekezdés megfogalmazza, hogy reprodukciós eljárás vagy más egészségügyi szolgáltatás, illetve orvostudományi kutatás során egymással genetikailag megegyező emberi egyedeket nem szabad létrehozni. A magyar egészségügyi törvény 181. § (1) bekezdése kimondja, hogy kutatás során felhasznált embriót – a fagyasztva tárolás idejét nem számítva és a kutatás tartamát is figyelembe véve – legfeljebb 14 napig szabad életképes állapotban tartani. Orv. Hetil., 2015, 156(11), 434–438.

Restricted access