Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "Hungarostudy 2013" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Hungarostudy 2013 Survey. In: Susánszky É, Szántó Zs. (eds.) Hungarian state of mind 2013. [A Hungarostudy 2013 felmérés módszertana. In: Susánszky É, Szántó Zs. (szerk.) Magyar lelkiállapot 2013

Open access

„A pénz nem boldogít…” vagy mégis? – avagy az anyagi helyzet változásának kapcsolata a boldogsággal

„Money can’t buy happiness”… or can? – the relationship between financial status change and happiness

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Sándor Nagy
,
Szilvia Ádám
, and
Veronika Mészáros

. ( 2013 ). Subjective well-being and income: Is there any evidence of satiation? American Economic Review , 103 ( 3 ), 598 – 604 . Susánszky , É ., & Székely , A . ( 2013 ). A Hungarostudy 2013 felmérés módszertana . In É . Susánszky , & Zs

Open access

.: Methodology of the Hungarostudy 2013. In: Susánszky, É., Szántó, Zs. (eds.): Hungarian soul, 2013. [A Hungarostudy 2013 módszertana. In: Susánszky, É., Szántó, Zs. (szerk.): Magyar lelkiállapot, 2013.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013. [Hungarian

Open access

Elméleti háttér: A közösségi szintű lelki egészségfejlesztés fontossága folyamatosan nő, ezért egyre lényegesebb a lelki egészségre vonatkozó információk áttekinthető kommunikálása. Cél: Kutatócsoportunk — a hódmezővásárhelyi önkormányzat felkérésére — arra vállalkozott, hogy empirikus vizsgálattal tárja fel a lelki egészségfejlesztési prioritások megállapításához szükséges adatokat. Módszerek: A hódmezővásárhelyi lakosság körében végzett (N = 1839 fő) vizsgálat során sor került a pszichológiai életminőség felmérésére, valamint a Mentális Állapotfeltáró Kérdőív felhasználásával a mentálisan egészséges, sérülékeny és veszélyeztetett csoportok azonosítására. Eredmények: A hódmezővásárhelyiek körében a WHO Jól-lét Kérdőív (6,84 ± 3,12), a Beck Depresszió Kérdőív (10,30 ± 11,00), az Általános Énhatékonyság Skála (8,14 ± 3,12) és a Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív Élet Értelmessége Alskála (BSCI-LM; 8,36 ± 2,71) pontszámai szignifikánsan (p < 0,001) kedvezőtlenebbek a Hungarostudy 2013 országos adatainál. A mentálisan egészséges, sérülékeny és veszélyeztetett csoportok mentén végzett ANOVA-próba a WHO Jól-lét Kérdőív, Általános Énhatékonyság Skála és a BSCI-LM esetében monoton csökkenő; a Beck Depresszió Kérdőív és az általános unalom vonatkozásában pedig monoton növekvő, szignifikánsan eltérő (p < 0,001) átlagokat mutat. A megkérdezettek 38,7%-a tekinthető mentálisan egészségesnek, 35,3%-a sérülékenynek, 16,3%-a pedig veszélyeztetettnek (nem besorolható: 9,7%). Drámai helyzetben van a 45—64 éves korú, általános iskolai végzettségű férfiak csoportja (4,5% mentálisan egészséges, 45,5% sérülékeny, 50% veszélyeztetett). De a 18—44 éves korosztályba tartozó, általános iskolai végzettséggel rendelkező nők (20,3% mentálisan egészséges, 42,4% sérülékeny, 37,3% veszélyeztetett), és — meglepő módon — a 45—64 éves korosztályba tartozó diplomás nők (25% mentálisan egészséges, 51,3% sérülékeny, 23,8% veszélyeztetett) is kiemelt intervenciós célcsoportként kezelendőek. Következtetések: A Szegedi Egészségfejlesztő Műhely kutatócsoportjának eredményei alapján a Mentális Állapotfeltáró Kérdőív alkalmas lehet egy célcsoport lelki egészségének tájékozódó jellegű, közösségi szintű jellemzésére.

Restricted access

Az achondroplasia a fogszabályozás szemszögéből

Achondroplasia from the viewpoint of orthodontics

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsuzsanna Gurdán
,
József Szalma
, and
Pálma Benedek

diabetes, stress and sleep problems in the light of the Hungarostudy 2013 research data. [A diabetes, a stressz és az alvásproblémák kapcsolata a Hungarostudy 2013 kutatás adatainak fényében.] Orv

Open access

Az énhatékonyság, a depresszió és az öngondoskodás kapcsolata 2-es típusú diabetes mellitusban

Association between self-efficacy, depression and self-care in type 2 diabetes mellitus

Orvosi Hetilap
Authors:
Ágnes Vincze
and
Adrienne Stauder

diabetes, stress and sleep problems in the light of the Hungarostudy 2013 research data. [A diabetes, a stressz és az alvásproblémák kapcsolata a Hungarostudy 2013 kutatás adatainak fényében.] Orv

Open access

Hungarostudy 2013 felmérés módszertana. In: Susánszky, É., Szántó, Zs. (szerk.): Magyar lelkiállapot, 2013.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013. [Hungarian] 12 Zana, Á

Open access

Pszichoszomatikus tünetek és betegségek: a medicina vakfoltja

Psychosomatic disorders and illnesses: a blind spot of medicine

Orvosi Hetilap
Author:
Péter Rajna

Behav. 2016; 6: e00497. 2 Vincze Á, Kertész L, Czeglédi, E. The relationship between diabetes, stress and sleep problems in the light of the Hungarostudy 2013 research

Open access

Inzulinrezisztencia és következményei gyermek- és serdülőkorban

Insulin resistance and its effects in children and adolescents

Orvosi Hetilap
Authors:
Borbála Tobisch
,
László Blatniczky
,
Ingrid Schusterova
,
Levente Kovács
, and
László Barkai

Hungarostudy 2013 research data. [A diabetes, a stressz és az alvásproblémák kapcsolata a Hungarostudy 2013 kutatás adatainak fényében.] Orv Hetil. 2019; 160: 1872–1880. [Hungarian

Open access

work-related psychosocial factors and the development of depression. Epidemiol. Rev., 2008, 30 (1), 118–132. Salavecz, Gy.: Relationship between work stress and health status based on the Hungarostudy 2013 survey

Open access