Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "Hypereides" x
Clear All

The 64 lines of the new Hypereides speech exhibit the argumentation and the legal position of a guardianship case ( dikē epitropēs ). Its central legal topic is the leasing ( misthōsis ) of an orphan’s estate. The archon was obliged to assemble a court sitting ( dikastērion ) upon the guardian’s application, and the estate (the oikos ) was auctioned to the highest bidder, who could also be the guardian himself. In the study I show that the auction had the character of a diadikasia , the highest bid meant the greatest estimation of the value of the oikos by the bidders. Concerning the prosecution ( phasis ) of an orphan’s estate I demonstrate that the prosecuter’s aim is not the punishment of the guardian, rather he wishes to lease the oikos himself. Thus he initiates the procedure of the misthōsis described above.

Restricted access

A Kilian Fleischertől közölt (ZPE 207 [2018] 21–38) új Hypereidés-testimonium (Antipatros követei ellen) elemzése alapján a tanulmány történeti-filológiai érvekkel életrajzi és történelmi adatokat pontosít. Ps. Plutarchos (Vitae X Or. 850A) tudósítását egyértelműen úgy kell értelmezni, hogy Hypereidés Antipatros követeivel szemben Rhodoson Kr. e. 341-ben beszélt az Athénnal kötendő szövetség mellett. Az új töredék másfelől olyan beszédhez köthető, amely Athénban hangzott el a Kr. e. 330-as évek végén, mivel az jól illeszkedik Hypereidés más hasonló, makedónbarát politikusokat támadó beszédeinek sorába.

Open access

Hypereidés Euxenippos mellett Polyeuktosszal szemben hazaárulás ügyében elmondott védőbeszédét az első kiadó, Churchill Babington Kr. e. 334-re keltezte. Domenico Comparetti azonban hamarosan Kr. e. 330 és 324 közé szorította a keletkezés lehetséges dátumát. Érvelése szerint a szónok csak úgy idézhette Olympiasnak, Alexandros anyjának az athéni néphez írt leveléből a „Molossia az enyém” kifejezést, ha Olympias már valóban a terület ura volt, tehát Kr. e. 331, azaz fi vére halála után. A keltezést jó másfél évszázada tényként kezelik, olyannyira, hogy a kiadók több szövegjavítást és értelmezési alternatívát is ehhez az elképzeléshez igazítottak. A tanulmány amellett érvel, hogy a hagyományozott, jól értelmezhető szövegnek megfelelően a beszédet Kr. e. 334/333-ra kell datálni, javításokra nincs szükség, Churchill Babingtonnak igaza volt.

Open access

This paper presents the results of a reexamination of Column V verse 8 of the British Museum Papyrus 134 (Hypereides against Philippides). On the basis of the seemingly unquestioned previous readings (Kenyon, Blass, Jensen) there has developed a more than one-hundred-years-long debate on the dating of the speech in question. But the crucial word, the starting point of the different interpretations (ύπείληφας) cannot be read as it was. All we can see is: [[o]]†προσφας†. By considering some possible emendations any reconstructed verbum finitum is likely to be in the past tense, which determines the questioned date of origin, i.e. post mortem Philippi.

Restricted access

Az új Hypereidés

(A kiadás előmunkálatai)

Authors: László Horváth and Gyula Mayer
Restricted access

The paper presents possible explanations to issues raised by the newly discovered text of Hyperides that offers previously unknown data about the number of Athenian ships at Salamis, Artemision and the Athenian contingent in the Corinthian League. In the case of the ships the orator in all probability drew on Herodotus’ text, but also distorted it by emphasizing Athens’ involvement in the Persian wars. All this to present a historical parallel of the one sided alliance between Athens and Thebes in 338 BC and by doing so to defend it. Athenians in their glorious past never calculated their financial sacrifices and after the victory they were given the leadership by the Greeks voluntarily. Something similar could have happened after Chaeronea. Following the proposed reconstruction, the Athenians provided one tenth of the allied Greek-Macedonian army according to the Corinthian Treaty in all branches of warfare (cavalry, infantry and navy).

Restricted access

Komikus áthallások a szónoki érvelésben

Hypereidés Athénogenés elleni beszédének felépítése

Author: László Horváth

A tanulmány Hypereidés Athénogenés elleni beszédének felépítését, az érvelés technikáját vizsgálja. A kilátástalannak tűnő jogi helyzetben (aláírással hitelesített szerződést kellett semmissé tenni) részint az ügyhöz nem tartozó törvények felsorolásával, részint a felfokozott személyes invektívával, mindenekelőtt azonban a beszédbe szőtt komikus áthallásokkal igyekezett a szónok hallgatóságát befolyásolni. Hypereidés, az attikai ékesszólás történetében kivételes módon, az eseményeket és a jellemeket a komédia közkeletű koreográfiái szerint rendezi, amit a tanulmány tartalmi és nyelvi párhuzamokkal tételesen bizonyít. A papirusz egyik helyének [col. XVI,1] új olvasatával a komikus hangszerelést kiegészítő invektíva is az eddigiektől eltérő megvilágításba kerül.

Restricted access
Authors: Ágnes Bencze, Tamás Mészáros, István Borzsák, László Takács and Péter Kovács

Szilágyi János György: Pelasg ősök nyomában. Budapest 2002.; Horváth László: Az athéni Hypereidés (fordítás és tanulmányok). Budapest 2001.; K. W. Kierdorf: Römische Geschichtsschreibung der republikanischen Zeit. Heidelberg 2003.; Michael von Albrecht: A római irodalom története, I-II. kötet. Ford. Tar Ibolya. Budapest 2003-2004.; Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában, Lénárd Sándor írásai a nyelvekről. Szerk. Siklós Péter és Terts István. Budapest, Typotex Kiadó 2003.; Richard F. Thomas: Virgil and the Augustan Reception. Cambridge 2001.; Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Hrsg. Á. Szabó-E. Tóth. Libelli Archaeologici Ser. Nov. No. II. Ungarisches Nationalmuseum. Budapest 2003.;

Restricted access

. 29. Horváth 1998 – Horváth László: The lost medieval manuscript of Hypereides. Acta Antiqua XXXVIII. 1998 , 165 – 174 . 30. Hulshoff Pol–de Meyer 1965 – Elfriede Hulshoff Pol

Restricted access