Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "Hyperides" x
Clear All

Revised critical edition of Hyperides in Timandrum .

Restricted access

The recent discovery in the Archimedes Palimpsest of fragments of two lost speeches of Hyperides ( Against Timandros and Against Diondas ) poses new questions about the transmission of his works. This short paper looks for clues from the surviving leaves, and tries to assess their significance in relation to the early MSS of the other Attic orators. The evidence that at least parts of Hyperides’ works were preserved as late as the tenth century forces us to reconsider the story of his survival.

Restricted access

Hyperidis Contra Diondan

Editio Critica

Author: Lászlí Horváth

The critical edition of Hyperides’ speech against Diondas.

Restricted access

This paper reveals the vicissitudinous history of the Athenogenes-papyrus and its edition by Eugène Revillout and other scholars. By reconstructing the sequence of events between 1888 and 1893 one can get a convincing explanation of disturbing features in the frames containing the papyrus fragments. Slight misallocations and dislocations due to the rushed final fixing had far reaching consequences in later editions of the famous Hyperides text until now. One of the most important new readings of the Athenogenes-speech partly due to the investigation of the first editions is given in the Appendix (Hyp. Ath . col. XVI. line 1).

Restricted access

Komikus áthallások a szónoki érvelésben

Hypereidés Athénogenés elleni beszédének felépítése

Author: László Horváth

A tanulmány Hypereidés Athénogenés elleni beszédének felépítését, az érvelés technikáját vizsgálja. A kilátástalannak tűnő jogi helyzetben (aláírással hitelesített szerződést kellett semmissé tenni) részint az ügyhöz nem tartozó törvények felsorolásával, részint a felfokozott személyes invektívával, mindenekelőtt azonban a beszédbe szőtt komikus áthallásokkal igyekezett a szónok hallgatóságát befolyásolni. Hypereidés, az attikai ékesszólás történetében kivételes módon, az eseményeket és a jellemeket a komédia közkeletű koreográfiái szerint rendezi, amit a tanulmány tartalmi és nyelvi párhuzamokkal tételesen bizonyít. A papirusz egyik helyének [col. XVI,1] új olvasatával a komikus hangszerelést kiegészítő invektíva is az eddigiektől eltérő megvilágításba kerül.

Restricted access

A Kilian Fleischertől közölt (ZPE 207 [2018] 21–38) új Hypereidés-testimonium (Antipatros követei ellen) elemzése alapján a tanulmány történeti-filológiai érvekkel életrajzi és történelmi adatokat pontosít. Ps. Plutarchos (Vitae X Or. 850A) tudósítását egyértelműen úgy kell értelmezni, hogy Hypereidés Antipatros követeivel szemben Rhodoson Kr. e. 341-ben beszélt az Athénnal kötendő szövetség mellett. Az új töredék másfelől olyan beszédhez köthető, amely Athénban hangzott el a Kr. e. 330-as évek végén, mivel az jól illeszkedik Hypereidés más hasonló, makedónbarát politikusokat támadó beszédeinek sorába.

Open access

The sixtieth speech in the Demosthenic corpus should be regarded as an authentic text of the funeral oration for the Athenian dead from the battle of Chaeronea in 338 BC. Its authenticity was denied by Dionysius of Halicarnassus and other ancient critics on stylistic grounds, but the stylistic differences between the Funeral Oration and other Demosthenic speeches can be explained by the difference in genre. The funeral orations of Lysias and Hyperides are similarly different from other material by those authors, and the content of the Demosthenic speech well suits its historical and literary context.

Restricted access

The paper presents possible explanations to issues raised by the newly discovered text of Hyperides that offers previously unknown data about the number of Athenian ships at Salamis, Artemision and the Athenian contingent in the Corinthian League. In the case of the ships the orator in all probability drew on Herodotus’ text, but also distorted it by emphasizing Athens’ involvement in the Persian wars. All this to present a historical parallel of the one sided alliance between Athens and Thebes in 338 BC and by doing so to defend it. Athenians in their glorious past never calculated their financial sacrifices and after the victory they were given the leadership by the Greeks voluntarily. Something similar could have happened after Chaeronea. Following the proposed reconstruction, the Athenians provided one tenth of the allied Greek-Macedonian army according to the Corinthian Treaty in all branches of warfare (cavalry, infantry and navy).

Restricted access