Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for :

  • All content x
Clear All
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dávid Mária, Dorner László, Hatvani Andrea, Soltész Péter, Soltész Péter, Taskó Tünde, and Soltész-Várhelyi Klára

. , Estefánné Varga M. , Hatvani A. , Taskó T. , Dorner L. és Soltész P. ( 2014 ). Az IKT-használat hatásai a pszichikus sajátosságokra, vizsgálat a tanulók körében . Kutatási zárótanulmány. Eger: Eszterházy Károly Foiskola

Restricted access

pedagógusok és az IKT kompetenciaterület . pp. 83–87. http://bmf.hu/conferences/multimedia2007/17_BudaAndras.pdf [Letöltve: 2014. 05. 28.] 3 Buda A

Open access

Absztrakt:

Az írás vállaltan szubjektív és szkeptikus esszé, ami megkérdőjelezi az IKT forradalmi jellegét az oktatásban. Először bemutatja, hogy az IKT rendkívül jelentős üzlet, s ez az üzlet igen erőteljesen rányomja bélyegét a véleményekre. Ezt követően az írás azt elemzi, hogy valóban hatékonyabb lesz-e az oktatás az IKT által, s azt állapítja meg, hogy ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni. Ezután azt vizsgálja meg, hogy mire való az IKT az oktatásban, s rámutat arra, hogy a tanulás lényege nem az információtömeg megszerzése, hanem az információk mögött álló struktúrák és összefüggések felismerése. Ezért a tanulási folyamatból nem hiányozhat a pedagógus, akinek a feladata mindennek elősegítése, támogatása. Az anyag arra is rámutat, hogy aligha reális elvárás, hogy a pedagógusok tartsanak lépést az IKT rohamos fejlődésével. Végeredményben a tanulmány azt hangsúlyozza, hogy a pedagógusra, a pedagógus és a tanulók személyes kontaktusára mindig szükség lesz az iskolában. A pedagógusok munkája nem rendelkezik technikai átválthatósággal, azaz a pedagógus foglalkozás a mai napig „kézműves munka”.

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dorner László, Hatvani Andrea, Taskó Tünde, Soltész Péter, Estefánné Varga Magdolna, and Dávid Mária

A. és Dorner L. ( 2014 ). Az IKT-eszközhasználati szokások 11–18 éves korosztály körében , In Torgyik J. (szerk.), Sokszínu pedagógiai kultúra: II. Neveléstudományi és szakmódszertani konferencia (pp. 345 – 351 ). Komárno

Restricted access

. , Kardos P. , Berán E. és Unoka Zs. ( 2014 ). A lélek a WEB világában: kapcsolatok és tanulás az új IKT közegében xx . Magyar Pszichológiai Szemle , ( 4 ), 705 – . Sparrow , B

Restricted access

–18. 5 Barnucz N. & Labancz I. (2017) Az IKT eszközök használatának különbözőségei a felsőoktatásban. Educatio , Vol. 26. No. 2. pp. 283–290. 6 Borszéki J. (2013) A

Open access

. http://edutechdebate.org/ [Letöltve: 2017. 02. 02.] 66 Török B. (2010) Az információs és kommunikációs technológiák iskolai integrációja. – az IKT-metria mérőeszköz. In

Open access

. , Taskó , T. , & Soltész-Várhelyi , K. ( 2016 ). Az IKT hatása a kognitív működésekre iskoláskorban . Magyar Pszichológiai Szemle , 71 ( 1 ), 165 – 195 . Dávid , M. , Taskó , T. , Héjja-Nagy , K. , Mester , D. , Dorner , L. , & Estefánné

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dávid Mária, Taskó Tünde, Héjja-Nagy Katalin, Mester Dolli, Dorner László, and Estefánné Varga Magdolna

. , Dorner L. , Kovács K. és Faragó B. ( 2015 ). A tanulási eredményesség összefüggései az önszabályozó tanulás, és a munkamemória fejlettségével, az IKT-használat gyakorisága függvényében. Kutatási zárótanulmány . Eger : Eszterházy Károly Foiskola

Restricted access