Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Magyar Sebészet
Authors:
Csaba Berki
,
Elemér Mohos
,
György Réti
,
Tamás Kovács
,
Zoltán Jánó
,
József Mohay
,
Sándor Horváth
,
Gábor Bognár
,
Krisztina Bene
,
Myroslav Horzov
,
Gábor Sándor
,
Gábor Tornai
,
Petra Mohos
,
Péter Szenkovits
,
Tibor Nagy
,
Csaba Orbán
,
Vivien Herpai
, and
Attila Nagy

reservoir and anal anastomosis. Brit J Surg 1980; 67: 533–538 6 Dogan U, Dogan B, Habibi M, et al.: Ileal J-pouch perforation: Case Riport. Chirurgia 2015; 110: 291

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
János Tajti jr.
,
Zsolt Simonka
,
Attila Paszt
,
Szabolcs Ábrahám
,
Klaudia Farkas
,
Zoltán Szepes
,
Tamás Molnár
,
Ferenc Nagy
, and
György Lázár

Absztrakt

Bevezetés: A colitis ulcerosa sebészi kezelésében egyre szélesebb körben alkalmazzák a laparoszkópos technikát, azonban hosszú távú magyarországi eredményekkel eddig még nem rendelkeztünk. Célkitűzés: A szerzők célja a hagyományos és a minimálisan invazív módszerrel operált betegek műtéti és 47,8 hónapos utánkövetési eredményeinek összehasonlítása. Módszer: 2005. január 1. és 2014. december 31. között összesen 56 beteg került műtétre colitis ulcerosa diagnózissal, akik közül 20-at sürgősséggel, 36-ot tervezetten műtöttek. Laparoszkópos technikával 33, nyitottan 23 műtétet végeztek. Eredmények: A perioperatív időszakban az ápolási idő, passzázsmegindulás, az intenzív osztályos és transzfúziós igény és szövődmények terén a csoportok között különbséget nem észleltek. Hosszú távú szövődmények tekintetében az intestinalis obstrukció, a szeptikus állapot és az egyéb komplikációk előfordulása szignifikánsan alacsonyabb volt a laparoszkópos műtéten átesett betegek csoportjában. Mindkét csoport életminőségében szignifikáns javulást tapasztaltak a műtétet követően. Következtetések: A colitis ulcerosa kezelésében a laparoszkópos módszer biztonságosan alkalmazható, amely jó életminőséget, kedvezőbb kozmetikai eredményt biztosít és hosszú távon alacsonyabb a szövődmények aránya a nyitott műtétekkel összehasonlítva. Orv. Hetil., 2015, 156(39), 1585–1592.

Restricted access

Az optimális rekonstrukciós típus keresése totális gastrectomia után

Searching for the optimal reconstructive methods following total gastrectomy

Magyar Sebészet
Author:
Katalin Kalmár

2000 Evaluation of J-pouch reconstruction after total gastrectomy: ρ-double tract versus J-pouch double tract Dig Surg 17 475 82

Restricted access

Colitis ulcerosa laparoszkópos sebészi kezelése, rövid és hosszú távú eredmények a szegedi Sebészeti Klinikán

Laparoscopic technique in the surgical treatment of ulcerative colitis, short- and long-term results of the Department of Surgery in Szeged

Magyar Sebészet
Authors:
János Tajti Jr
,
Szabolcs Ábrahám
,
Zsolt Simonka
,
Attila Paszt
, and
György Lázár

-asszociált colorectalis tumorok előfordulása ritka, a vastagbéltumorok 1-2%-át képezik, mégis a CU-betegpopuláció halálokának 15%-át jelentik [ 8 ]. Napjainkban total proctocolectomia, ileo-analis anasztomózissal történő J-pouch (IPAA) kialakítása a CU sebészi

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
György Lázár
,
János Tajti Jr.
,
Melinda Látos
,
Attila Paszt
,
Zsolt Simonka
,
Szabolcs Ábrahám
,
Kornél Kovách
,
Klaudia Farkas
, and
Tamás Molnár

not increase overall J-pouch complications. Am J Surg. 2014; 207: 281–287. 38 Guyatt G, Mitchell A, Irvine EJ, et al. A new measure of health status

Open access

A rectum tumor sebészeti ellátása – Elvárható standardok

Surgery of rectal cancer - Required standards

Magyar Sebészet
Author:
László Damjanovich

előzte meg jó reakciókészséggel, és lehetőleg kedvezőek a tumor egyéb jellemzői is. A korábban a sphincterfunkció javítása céljából végzett J-pouch technika nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, így ma már nem javasolt. Ha a tumor nem érinti

Open access

ileo-J-pouch-analis anastomosissal, biluminalis ileostomiával. A beteg a posztoperatív 7. napon távozott, szövődmény nem lépett fel. A végleges szövettan pT1. Következtetés: Egy FAP-os betegünknél szövődménymentesen végeztünk rectum resectiót

Restricted access