Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "J. L. Borges" x
Clear All

Absztrakt

A tanulmány a szerzők Traversing a Borges labyrinth: searching for the transcultural aspects of literary reading című munkájának (Fictions, 2012, XI. 59–76.) magyar nyelvű változata. Borges Az elágazó ösvények kertje című elbeszélésének feldolgozását vizsgáltuk amerikai, magyar és olasz egyetemi hallgatóknál, az affektív reakció, a szövegsajátosságok megítélése, a jelentéstulajdonítás, a hős és a szerző jellemzése, valamint a k.sz.-ek kultúrájától egyaránt eltérő kultúra képviselőire irányuló attitűd meghatározása révén. Borges szövege alkalmas volt, hogy az ún. naiv (nem szakértő) olvasók megértésének közös módjait tárjuk fel. A történet a (poszt)modern fikciónak az a fajtája, amelyik elkerüli a hagyományos pszichológiai elemeket és elszemélyteleníti az elbeszélést. Mindazonáltal a szóban forgó olvasók arra törekednek, hogy megszemélyesítsék a hősöket és a cselekményt. Adataink azt jelzik, hogy tekintet nélkül kultúrájukra, az olvasók egyidejűleg a belső és a külső világuk megértésére törekednek, miközben a (poszt)modern narratívumot realista keretbe helyezik.

Restricted access

. Jorge Luís Borges , Prólogo: J. L. Borges, Ficciones. Buenos Aires/Madrid 1984, 11–12. Fried István , Regényiség, regényesség, regényesély: Forrás 34/6 (Kecskemét 2002) 54

Restricted access

Borges 1999b = J. L. Borges: Válogatott művek III. A tükör és a maszk. Elbeszélések (Dialogue between the Mirror and the Mask). Obras completas III. Budapest 1999. Borges 1999c = J. L. Borges: Válogatott művek IV. Az ős kastély

Restricted access