Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "Katharsis" x
  • All content x
Clear All

The expression “Slavic catharsis” was coined by Vladimír Helfert. The characterology of Slavic operatic figures may be obsolete, but his thoughts remain an interesting contribution to the history of the use of the Greek concept. Helfert intended to grasp the musico-dramatical idiom of Janáček’s operas where the element of “catharsis” is omnipresent. The work of Janáček suggests a new definition of “catharsis” in operatic music: more than a mere purification, it is to be understood as an insight in hidden truth.

Restricted access

Az alábbi tanulmány kísérlet a kiváló magyar festő, Mednyánszky László (1852-1919) új kiadású írásos hagyatékának interpretatív megközelítésére. A művésznaplók különös dokumentumai egy intellektuális tájékozódásban eltelt életnek: görög betűkkel írt - talán szándékosan kódolt - magyar, illetve német nyelvű gondolattöredékek. A szerző képeivel egyszerre született szövegek tehát, amelyek történeti szempontú feltárásra és befogadásra várnak. A művész „töprengéseinek” konstans tárgyai felfoghatók egy tematikus belső beszéd elemeiként. A feljegyzések tartalmi centrumában a XIX. század végi magyar társadalom kataklizmájának, erkölcsi-biológiai romlásának problémája áll. Festőnk e romlás hordozó alapját, magát a Rosszat is megnevezi. Ez pedig nem más, mint a kortársi anyagelvűség, sőt az ontológiai értelemben vett Anyag maga. Ellentéte a naplókban a Lélek, az örök Jó princípiuma, abban az értelem-összefüggésben, ahogyan az a görög idealista hagyományból ránk maradt. A mulandóságnak kitett érzékvilág, a kárhozatos test és a tiszta eszményiség nyelvileg kimutatható toposzai olvastán felvetjük egy platonikus-gnósztikus alapú dualizmus szerepét Mednyánszky világképében.

Restricted access