Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "Lake systems" x
  • All content x
Clear All

lakes [ 6 ]. This study focused on a Hungarian reservoir lake system operating as cooling and temporary storage of used geothermal water. The studied reservoir lake system, consisting of four shallow and small lakes, was established between 1982

Restricted access

Modern biodiversity research focuses on multiple diversity facets because different indices may describe different ecological and environmental processes, as well as the effects of varied disturbances of natural and anthropogenic origins. We investigated littoral macroinvertebrate diversity in a large boreal lake system and specifically explored congruence of indices within and between the three diversity facets: species diversity, functional diversity and taxonomic distinctness. First, we found that the indices of taxonomic distinctness were the most sensitive indicators of eutrophication. Second, we observed that most correlations between the indices within the same diversity facet, and between the indices of functional and species diversity, were relatively strong. However, the indices of taxonomic distinctness (Δ+ and Λ+) were weakly associated with other metrics of diversity, emphasising the importance of taxonomic distinctness as a complementary dimension of biodiversity. Therefore, our observations support the importance to examine multiple facets for mapping biodiversity or for assessing the effects of anthropogenic disturbances on biological communities.

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors: Nadežda Krstić, Ljubinko Savić, Gordana Jovanović, and Elvira Bodor

The sea existing till the end of Oligocene was dotted with many islands in what is today the Balkan Peninsula area. At the very beginning of the Miocene this region became dry land, the Balkan Land, which was covered through time by lake systems of variable extent. During the Lower Miocene a succession of three lake systems spread not only over the Balkan Peninsula (comprising ex-Yugoslavia, NE Macedonia, SW and SE Bulgaria, and central Greece) but also over the northern parts of the Central and some of the Western Paratethys. Lacustrine environment ended shortly after the beginning of the Middle Miocene, when waters of the epicontinental Paratethys Sea covered the Balkan Land from the north. In this paper we do not consider any of the Upper Miocene and Pliocene lakes.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Anna Iljicsov, Magdolna Simó, Nárcisz Tegze, Miklós Szócska, Péter Mátyus, and Dániel Bereczki

Absztrakt:

A rutin-betegellátás során hatalmas adattömeg keletkezik, amelyet jelenleg elszórva, többféle informatikai és papíralapú rendszerben tárolnak az egészségügyi intézményekben. A nagy adatbázisok elemzése egy adott betegség vonatkozásában segít egy populáció egészségügyi szükségleteinek meghatározásában és egészségügyi ellátásuk megszervezésében. Modellként a sclerosis multiplexet (SM) választottuk, melynek jól meghatározott diagnosztikus kritériumai vannak; a kezdeti diagnózis általában fekvőbeteg-ellátó intézményben történik, és a betegek gondozása és követése a járóbeteg-ellátásban zajlik. A sclerosis multiplex példáján célunk a nemzetközi és hazai adatbázisok feltérképezése és elemzése. A Semmelweis Egyetemen induló adattófejlesztés elemeként célnak tűztük ki a betegségspecifikus adatbázisok szükséges jellemzőinek meghatározását. A lényeges adatbeviteli kritériumok meghatározása céljából áttekintjük a legfontosabb nemzetközi SM-adatbázisokat. Vizsgáljuk a rögzített adatokat, az adatbázisok struktúráját, kitérünk az adatvédelmi szempontokra, az egyes adatbázisok hozzáférhetőségére és alkalmazási lehetőségeire. A SM helyi adatbázisok kezdetben elsősorban a betegek hatékonyabb gondozását célozták. Következő lépésként helyi és nemzetközi tudományos kutatásokhoz is szükség volt a betegek adataira. A betegségspecifikus adatbázisok létrehozása nagy jelentőségű volt a finanszírozók számára is, és a nagy betegpopulációról szerzett hosszú távú információk (úgynevezett „real-world” adatok) rendkívül fontosak a készítmények hatékonyságának és mellékhatásainak pontosabb megítélésére a populáció szintjén. Elemzésünk hozzájárul egy egészségügyi intézményi „adattó” létrehozásának szempontjaira fókuszáló projekthez, melyben a Semmelweis Egyetem egyes klinikái és diagnosztikus egységei mellett a Digitális Egészségtudományi Intézet is részt vesz. Orv Hetil. 2019; 160(4): 123–130.

Open access

remains were most likely local and not old driftwood washed away from elsewhere. Based on the magnetic susceptibility results, the oxbow lake system formed a catchment basin, gradually becoming filled up with sediments. On samples from the layers of the

Restricted access