Search Results

You are looking at 1 - 10 of 285 items for :

  • "Launching" x
  • All content x
Clear All

Szatmári I., Szatmári T., Szatmári G. Launching technology of erecting a steel girder bridge right-bank flood-bridge of the Danube-bridge at Dunaújváros, Proc. 6th International Conference on Bridges Across the Danube 2007 , Budapest, 2007, pp. 289–302.

Restricted access

Abstract  

The impact factor and the journal self-citation rate of 22 newly launched chemistry journals has been investigated. The dependence of these indicators on the journal's age was found to be rather characteristic to the initial period of a journal's life cycle.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Csaba Kővágó, Petra Forgách, Ágnes Szabára, Míra Mándoki, Ákos Hornyák, Conor Duignan, Erzsébet Pásztiné Gere, and Miklós Rusvai

Bovine viral diarrhoea (BVD) is a viral disease appearing in various forms and causing high economic losses in the cattle stocks of Hungary. The aim of the present study was to determine the prevalence of bovine viral diarrhoea virus (BVDV) in Hungary through a monitoring survey carried out on samples collected in cattle-keeping units throughout the country. Since no such survey had been carried out in Hungary during the last thirty years, our study may serve as a basis for later monitoring investigations aimed at following the progress of an expected eradication campaign of BVD. The tests were carried out using an ELISA method, on a total of 1200 blood samples submitted from 54 cattle herds. The herds had not been vaccinated against BVDV before the sampling. Out of the 1200 samples, 521 proved to be positive (43.4%), 40 gave doubtful result (3.3%) and 639 were negative (53.3%). In some stocks the samples were collected from cows having completed several lactation periods, and therefore the seronegativity indicates the BVDV-free status of the given stock. Moreover, among the positive herds we found a few where the seropositivity rate was rather low (< 5%). According to the results of the survey, a rather high portion (about one third) of the cattle-keeping units of Hungary can be regarded as BVDV free, which ratio is much higher than had been expected on the basis of surveys carried out on a lower number of samples and in smaller regions of the country. Hence, the chances of an eradication campaign launched in the near future, or carried out parallel to the IBR eradication programme, are better than previously expected.

Restricted access

A Társadalomkutatás 2009. 4. számában a Kulcsár Kálmán által Varga Károly közreműködésével szerkeszteni tervezett Delphi-vitakötet „főpróbája” a szenior szerkesztő életműve egyik fő vonulatából, a modernizációs tematikából hozta a vitaindítót. Kulcsár Kálmán ebbe a Delphi-számba a szakmai és világnézeti többoldalúság szempontja és a terjedelmi korlátok miatt több adalékból Varga válaszcikke mellett csak két szerző tanulmányát választotta be, akik e mindkét dimenziójában tág spektrum pólusait markánsan kijelölhették: jogszociológiai és progresszív irányokból Ádám Antalét, értékkonzervatív és „inter-science” látószögekből Náray-Szabó Gáborét. Közben azonban a Kulcsár-bevezetőre elkészült még egy jelentős opponencia, Lovas Rezső atomkutatóé, amely a vitaindító halála miatt már csak a folyóirat jelen Kulcsár-emlékszámában jelenhet meg. Erre próbál e sorok írója Kulcsár Kálmán szellemében viszontválaszt adni. Ebben felidézi egyfelől Kulcsár Kálmán „tézisét”, miszerint „a modernizáció a második világháborút követő évtizedekben a mai társadalmi jelenségek, folyamatok megértésében valóságos magyarázó erejű fogalomként használható”, másfelől Lovas Rezső „antitézisét” e kulcsfogalom inkább negatív minősítéséről, miszerint „a modernizáció nem lehet többé vezéreszme, mert nem világos, hová vezet”, harmadfelől Varga „szintézisnek” ugyan nem vehető, de már a Kulcsár-tézist is árnyaló, illetve kiegészítő és Lovas egyes felvetéseit pontosító írását. Megállapítja, hogy míg Kulcsár Kálmán közelítése a modernizáció fogalmának alapjában pozitív ideáltípusával számol, ami az eredeti eszmét és megvalósulásának követelményeit, illetve egyes tényeit öleli fel, addig Lovas Rezső már a parazitizmus Csíkszentmihályi által megfogalmazott törvényei szerint rajta is megjelenő diszfunkcionális kísérőjelenségekre figyel fel, amelyek a rosszul működő szabályozás miatt pusztítják az erőforrásokat. Az új iránymeghatározáshoz szintén Csíkszentmihályitól kölcsönzi a magasabb komplexitás fogalmát, amiben egyensúlyt kell tartaniuk a differenciáltság és integráltság momentumainak. Kimutatja, hogy a modernizációnak e pontosított iránya közelebb hozhatja egymáshoz a Delphi-vitaindító és erőteljes opponense nemzetstratégiát alapozó koncepcióit.

Restricted access
Scientometrics
Authors: Juan Gorraiz, Christian Gumpenberger, Stefan Hornbostel, Sybille Hinze, Wolfgang Glänzel, and Koenraad Debackere
Restricted access

A modernizációfogalom relevanciáját vizsgálom a mai világban és a mai Magyarországon Kulcsár Kálmán Delphi-cikke nyomán. Noha a modernizáció fontos szempont a XX. századi társadalomtörténetben, nimbusza napjainkra megkopott. Nem lehet többé iránytű, vezéreszme vagy „célfüggvény”, mert nem világos, hová vezet. Rámutatok, hogy a modernizáció kritikátlan erőltetése a világot csapdába viheti, és Magyarország távlati problémáira sem ad önmagában megoldást. Tényekkel szembesítve vitatom az ország helyzetének a vitaindító cikkben adott elemzését is.

Restricted access

growth of the world's economy for many years. However, it is also already clear now that the other way around – as if by the launching of a ‘negative multiplier’ as a result of irregularity on procurement and weaknesses on the supply side, together with

Restricted access

, Hungarian researchers launched thorough comparative examinations relatively early. Zoltán Kodály initially identified Cheremis and Chuvash analogies. 1 Bence Szabolcsi demonstrated broader international musical connections after surveying a corpus of

Open access