Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for :

Clear All

Joachim von Watt (Ioachimus Vadianus) kommentárja, amely az első tudományos igényű Mela-kommentárnak tekinthető, elsőként 1518-ban jelent meg. Előzményének Ermolao Barbaro velencei humanista Castigationes Plinianae et in Pomponium Melam című filológiai kommentárját tekinthetjük. A lemmák vizsgálata során az ókori és a kora újkori uralkodóportrék két csoportját különíthetjük el, a jó és a rossz királyokét, illetve császárokét. A kommentárnak ez az olvasata az antik mű új tartalommal való felruházására irányuló törekvést példázza, amelynek során a lemmaíró Vadianus a korabeli olvasó számára hasznos ismereteket kíván közvetíteni. Ez az olvasat Vadianus későbbi munkájában, a Sankt Gallenben írt Epitome trium terrae partiumban már nem jelenik meg, ami bizonyítja a kommentár uralkodóképében rejlő propagandisztikus célokat. A rossz és jó uralkodók legkiemelkedőbb példái Nagy Sándor és I. (Jagelló) Zsigmond, a többi uralkodó e két pólus között helyezkedik el. Az ókor rossz uralkodóinak bemutatásakor Vadianus az ókori toposzokat követi: olvashatunk Neróról és Caliguláról, de a lemmákban rossz uralkodóként szerepel a késő római Pertinax császár is. A helvét humanista utóbbit erkölcsi szempontból ítéli el, bár a Historia Augusta leírásában nem szerepelnek az általa leírt morális aspektusok. Az antikvitás jó uralkodói, Antoninus Pius és Marcus Aurelius is erkölcsi szempontból kiemelkedőek Vadianus számára, azonban a modern uralkodók tekintetében a morális jó tulajdonságok mellett a hadi jártasság is a jó uralkodó ismérve. Véleménye szerint a jó uralkodó képes a kettőt összeegyeztetni egymással, és emellett emberi vonásait is megőrizni, ahogy I. Miksa és I. Zsigmond is.

Restricted access

de Vries, D., de Wijs, I., Ruitenbeek, W. és mtsai: Extreme variability of clinical symptoms among sibs in a MELAS family correlated with heteroplasmy for the mitochondrial A3243G mutation. J. Neurol. Sci., 1994, 124 , 77

Restricted access
Authors: Enikő Sáfrány, Veronika Csöngei, Luca Járomi, Anita Maász, Lili Magyari, Csilla Sipeky and Béla Melegh

the transfer Rnaleu(Uur) gene associated with the Melas subgroup of mitochondrial encephalomyopathies. Nature, 1990, 348 , 651–653. Horai S. A mutation in the transfer Rnaleu

Restricted access
Authors: Donatella Ugolini, Marco Cimmino, Cristina Casilli and Giuseppe Mela

Abstract  

This study evaluates the distribution of papers published by European Union (EU) authors in ophthalmological journals from 1995 to 1997. The impact of ophthalmological research in the EU is compared with that produced in other countries and trends of research are highlighted through the keywords analysis. Data of articles published in ophthalmological journals (ISI Subject Category) were downloaded. Mean Impact Factor, source country population and gross domestic product were analyzed. A special purpose software for keyword elaboration was utilized. 11,219 papers were published in the world in the ophthalmological journals: 34.8% came from the EU (UK, Germany, France, Italy and the Netherlands ranking at the top) and 40.7% from the US. The mean Impact Factor of EU papers was 0.8 in comparison with 1.5 in the US. Despite the limitations of the existing methods, bibliometric findings are useful for the monitoring of research trends. The keywords analysis shows that the leading fields of research were retinal pathologies for diseases and keratoplasty for surgical procedures. It also suggests that keywords are overused, and urges minimization of this as well as standardization among journal editors.

Restricted access
Authors: S. Papp, L. Kőrösi, B. Gool, T. Dederichs, P. Mela, M. Möller and I. Dékány

Abstract  

Gold nanoparticles (Au NPs) were prepared by the reduction of HAuCl4 acid incorporated into the polar core of poly(styrene)-block-poly(2-vinylpyridine) (PS-b-P2VP) copolymer micelles dissolved in toluene. The formation of Au NPs was controlled using three reducing agents with different strengths: hydrazine (HA), triethylsilane (TES), and potassium triethylborohydride (PTB). The formation of Au NPs was followed by transmission electron microscopy, UV–Vis spectroscopy, isothermal titration calorimetry (ITC), and dynamic light scattering (DLS). It was found that the strength of the reducing agent determined both the size and the rate of formation of the Au NPs. The average diameters of the Au NPs prepared by reduction with HA, TES, and PTB were 1.7, 2.6, and 8 nm, respectively. The reduction of Au(III) was rapid with HA and PTB. TES proved to be a mild reducing agent for the synthesis of Au NPs. DLS measurements demonstrated swelling of the PS-b-P2VP micelles due to the incorporation of HAuCl4 and the reducing agents. The original micellar structure rearranged during the reduction with PTB. ITC measurements revealed that some chemical reactions besides Au NPs formation also occurred in the course of the reduction process. The enthalpy of formation of Au NPs in PS-b-P2VP micelles reduced by HA was determined.

Restricted access

of the second millennium Scientometrics 55 3 335 – 348 . 9. Mela , G. S. Cimmino , M

Restricted access

Doszpoly, A., Kovács, E. R., Bovo, G., LaPatra, S. E., Harrach, B. and Benkő, M. (2008): Molecular confirmation of a new herpesvirus from catfish ( Ameiurus melas ) by testing the performance of a novel PCR method, designed to target the DNA polymerase

Restricted access

, F. Lamari, E.K. Mela, S.P. Gartaganis, N.K. Karamanos , Biomed. Chromatogr. 14 (2000) 301–305. Karamanos N.K. Biomed. Chromatogr

Restricted access

. Giannaros T. M. , Melas D. , Daglis I. A. , Keramitsoglou I. , Kourtidis K. ( 2013 ), Numerical study of the urban heat island over Athens (Greece) with the WRF model . Atmospheric Environment , 73 , 103 – 111

Restricted access
Authors: A. Lugasi, G. Kádár, K. Alb, E. Schreiber Molnár and É. Martos

Kovacs, E.M. & Mela, D.J. (2006): Metabolically active functional food ingredients for weight control. Obes. Rev. , 7 , 59–78. Mela D.J. Metabolically active functional food

Restricted access