Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The occurrence of Quaternary thrusting in Himalayas and its geodynamics constraints in Southern Tibet is modelled using stress simulation analysis. 2D non-linear elastic and homogeneous wedge models, representing cross-sections of the Himalayas and Tibet are used. Simulated stresses for a set of boundary conditions, representing building up of Himalayas and Southern Tibet, reveals the region of thrust failure gradually recedes away from the wedge towards the base (lower boundary) with a decrease in the strength of the base. Thus, the result favours the preposition that a strong and a weak basal (Main Himalayan Thrust; MHT) respectively, below Himalayas and Southern Tibet is responsible for presence and restricting the extension of Quaternary thrusting in these regions. A decrease in strength of MHT from the Himalayas to Tibet is also supported by observational evidence and thermal modelling, imply partial melting along MHT.

Restricted access

A jóllét és a mentális egészség mérése: a Mentális Egészség Teszt

Measuring well-being and mental health: The Mental Health Test

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
András Vargha
,
Virág Zábó
,
Regina Török
, and
Attila Oláh

Elméleti háttér: A mentális egészség egyfajta jóllét biológiai, pszichológiai, társadalmi és spirituális szinten, ezen kívül pedig képesség a pozitív állapotok fenntartására és megélésére, amelyhez a hatékony megküzdés és savoring, valamint a reziliencia és a dinamikus önszabályozás jelenléte is társul. A pozitív pszichológia egyik feladata, hogy érvényes teszteket dolgozzon ki a mentális egészség mérésére. Cél: A Mentális Egészség Teszt (MET) legújabb változatának átfogó pszichometriai ellenőrzése. Módszer: Két, online módon lefolytatott kérdőíves keresztmetszeti vizsgálat. I. 1540 fő (391 férfi, 1149 nő; átlagéletkor 52,0 év, SD = 11,3 év) demográfiai, valamint testi és lelki egészségre vonatkozó kérdések mellett kitöltötte az alábbi kérdőíveket: MET, PERMA Kérdőív, Globális Jóllét Kérdőív, Diener-féle Virágzás skála, Rövidített Savoring Hit Kérdőív, Rövidített Pszichológiai Immunrendszer Kérdőív. II. 1083 fő (233 férfi, 847 nő; átlagéletkor 33,9 év, SD = 12,2 év) demográfiai, a vallásosságra, valamint a testi és lelki egészségre vonatkozó kérdések mellett kitöltötte a MET, Aspirációs Index, Rövidített Beck Depresszió, WHO Jól-Lét, Élettel való Elégedettség, valamint Életcél Kérdőíveket. Eredmények: Az I. mintán elvégzett feltáró faktoranalízis megerősítette a MET ötfaktoros szerkezetét 17 tétellel, s az ezt tesztelő konfirmatív faktoranalízis jó illeszkedésű modellt jelzett. A II. mintában ugyanezen a faktorstruktúrán elvégzett konfirmatív faktoranalízis kiváló illeszkedésű (RMSEA = 0,051; pClose = 0,408; CFI = 0,950; TLI = 0,936). Az öt skála Cronbach-a értékei mindkét vizsgálatban 0,70 felettiek, magas belső konzisztenciát mutatva. A diszkriminációs validitást igazolja, hogy minden skálának van egy minimum 44%-os olyan egyedi része, amelyet a többi négy skála nem fed le. A skálák tartalmi validitását a mentális egészség 10 tesztjével, speciális tesztkérdésekkel és szociodemográfiai mutatókkal sikerült igazolni. Fontos eredmény továbbá, hogy a jóllét pozitív irányú kapcsolatot mutat az anyagi helyzettel; az alkotó-végrehajtó hatékonyság a flow-val és az iskolázottsággal; az önreguláció és a reziliencia az életkorral; a savoring pedig a nőknél minden életkorban magasabb, mint a férfiaknál. Következtetés: a MET a jóllét, a savoring, az alkotó-végrehajtó hatékonyság, az önreguláció és a reziliencia konstruktumok megbízható és érvényes mérőeszközének tekinthető.

Theoretical background: Beyond that mental health is related to biological, psychological, social, and spiritual well-being, it is a capacity to maintain and experience the positive conditions with effective coping, savoring, resilience and dynamic self-regulation skills. One of the most important responsibility of positive psychology is to construct scales measuring mental health. Aim: the purpose of this study is to present the psychometric characteristics of the new version of the Mental Health Test (MHT) based on five pillars. Method: Two online cross-sectional studies with self-report questionnaires. Study I: 1540 persons (391 men, 1149 women; mean age 52.0 years, SD = 11.3 years) filled in MHT, PERMA Profiler, Global Health, Diener's Flourishing Scale, Shortened Savoring and Shortened Psychological Immune Competence questionnaires along with questions about physical and psychological well-being and demographic data. Study II: 1083 persons (233 men, 847 women; mean age 33.9 years, SD = 12.2 years) filled in MHT, Aspiration Index, Shortened Beck Depression Inventory, WHO Well-Being Scale, Satisfaction with Life Scale, Purpose in Life Test, and Shortened Young Maladaptive Schema Questionnaire, along with questions about demographic data, religiosity, physical and mental health. Results: In Study I exploratory factor analysis identified the five-factor structure of MHT with 17 items, having also good fit measures in confirmative factor analysis. In Study II the five-factor model of the five subscales yielded excellent fit measures in confirmatory factor analysis (RMSEA = .051, pClose = .408, CFI = .950, TLI = .936). In both studies, Cronbach's a values of the five subscales (all above 0.70) indicated a high level of internal consistency. The discriminant validity is proven by the fact that each subscale had a minimum 44% part not covered by the set of other subscales. The content validity of the subscales was confirmed by ten tests about mental health, some special questions and socio-demographic indicators. Subscale of well-being showed a definite positive correlation with financial background. Creative and executing efficiency correlated with flow and education. We found also a positive correlation of self-regulation and resilience subscales with age, and women showed a higher level of savoring than men at all age levels. Conclusion: MHT can be considered a reliable and valid measurement tool for well-being, savoring, creative and executing efficiency, self-regulation and resilience dimensions of mental health.

Open access

), differential scanning calorimetry (DSC), Micro Hot Table (MHT), thermo-mechanical analysis (TMA), and dynamic mechanical analysis (DMA), are potentially useful to conservation scientist (see, for example [ 7 ]). In this article, the results reported in the

Restricted access

Summary  

Proton-ligand dissociation constant of 2-mercapto-5-(2-hydroxynaphthylideamino)-1,3,4-thiadiazole (MHT) and the stepwise stability constants of its metal complexes were determined potentiometrically in 40 mass/mass% ethanol-water mixture containing 0.1 M KCl. The stabilities of the complexes follow the order: Cu2+>Ni2+>Co2+>Mn2+. The dissociation constant (pKH) of MHT and the stability constants (logK) of its metal complexes were determined at different temperatures and the corresponding thermodynamic parameters were calculated and discussed. The proton dissociation process is non-spontaneous, endothermic and entropically unfavoured. The formation of the metal complexes was found to be spontaneous, endothermic and entropically favoured.

Restricted access

Acinetobacter baumannii produces carbapenemase-hydrolyzing class D β-lactamases (CHDLs) as one of the major drug resistance mechanisms. This investigation is thus aimed to assess the prevalence and to characterize the CHDL-producing strains of A. baumannii by both phenotypic assays and genotypic characterization. A total of 73 isolates of A. baumannii were phenotypically and genotypically characterized from patients (N = 1,000) with severe urinary tract infection. Tested strains were subjected to double disk synergy testing by Kirby–Bauer disk diffusion method with modified Hodge test (MHT) for carbapenemase production. Plasmid DNA was molecularly screened for CHDL-encoding bla oxa-51, bla oxa-23, and bla oxa-143 genes by polymerase chain reaction. Carbapenem-resistant profile showed 100%, 61.64%, and 67.12% resistance by Kirby–Bauer disk diffusion method that correlated with MHT positivity for 100% (n = 73), 80% (n = 36), and 78% (n = 38) of the isolates against imipenem, doripenem, and meropenem, respectively. The bla oxa-51 and bla oxa-23 were observed in 41.09% (n = 30) and 35.61% (n = 26) with co-occurrence in 4.10% (n = 3) of the isolates. MHT-positive isolates showed 100%, 91.66%, and 71.4% for bla oxa-51 and 91.78%, 51.11%, and 34.69% for bla oxa-23 with imipenem, doripenem, and meropenem resistance, respectively. None of the strains yielded bla oxa-143 gene. The findings of this study showed prevalence of carbapenem resistance and high frequency of bla oxa-51 and bla oxa-23 among A. baumannii.

Restricted access

Abstract  

To reveal the fire injuring of parchment, the changes in the thermal behaviour of some goat parchments, obtained from skins originating from different animals, as a result of thermal aging were determined by thermal analysis methods (DSC; simultaneous TG/DTG, DSC; micro hot table (MHT)). Thermal aging of parchments was revealed to bring about the decrease in shrinkage temperature, absolute value of enthalpy of denaturation in water and some changes in non-isothermal parameters characteristic for dehydration process in static air atmosphere. The results obtained by DSC analysis performed in N2 and O2 flows as well as those obtained by simultaneous TG/DTG, DSC analyses have shown that both softening (melting) process parameters and parameters of thermo-oxidative processes have not been changed by thermal ageing. The results obtained by thermal analysis methods were correlated with those obtained by microscopic investigation of parchment samples immersed in water and scanning electron microscopy (SEM). The application of these microscopic techniques has revealed the morphology changes in the investigated parchments as a result of thermal degradation.

Restricted access

constructed wetlands and its technological alternatives, (in Hungarian) MHT XXIV. Országos vándorgyűlés , Pécs, 5–6 July 2006, www.mht.hu , Last visited 15 Augustus 2011 Kadlec R. H. Deterministic and stochastic

Restricted access

A magyar nyelvű PERMA Jóllét Profil kérdőív megbízhatóságának és érvényességének vizsgálata

Examination of the reliability and validity of the PERMA-Profiler Questionnaire in Hungary

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Balázs András Varga
,
Attila Oláh
, and
András Vargha

Elméleti háttér: Seligman PERMA modelljét 2016-ban operacionalizálták. Ennek a mérőeszköznek a magyar adaptációját végeztük el a nemzetközileg publikált tapasztalatok és egy rendelkezésre álló hozzáférési mintavétel segítségével. Cél: A PERMA Jóllét Profil kérdőív átfogó pszichometriai ellenőrzése (konfirmatív, megbízhatósági és érvényességi vizsgá lata). Módszerek: Online keresztmetszeti kérdőíves vizsgálat (n = 1540, férfi: 25,4%, nő: 74,6%, átlagéletkor = 52,0 év; SD = 11,3 év). Mérőeszközök: A demográfiai és testi/lelki egészségre vonatkozó kérdéseken kívül az elemzésbe bevont változók az alábbi kérdőívek voltak: Mentális Egészség Teszt, Globális Jóllét Kérdőív, Diener-féle Virágzás skála, Rövidített Savoring Hit Kérdőív, a Rövidített Pszichológiai Immunrendszer Kérdőív. Az elemzés során mind a PERMA ötfaktoros alap-, mind a Negatív érzelmekkel és Egészséggel kiegészített, bővített modelljének a konfirmatív faktorelemzését is elvégeztük. Eredmények: A PERMA öt, illetve öt plusz két faktorának megerősítő faktorelemzése egyaránt igazolta az eredeti struktúrát. Az illeszkedés az alapmodellben (χ 2(80) = 418,405, p < 0,001; CFI = 0,953, TLI = 0,938, RMSEA = 0,052, RMSEA CI90: 0,048–0,057, pClose = 0,205; SRMR = 0,035) és a bővített modellben is (χ 2(168) = 648,555, p < 0,001; CFI = 0,953, TLI = 0,941, RMSEA = 0,043, RMSEA CI90: 0,040–0,047, pClose = 0,999, SRMR = 0,033) elfogadható volt. A faktortöltések minden esetben megfelelő nagyságúak voltak, kivéve az Elmélyülés és a Teljesítmény alskála egy-egy tételét, amelyek elmaradtak az elvárt értéktől, illetve az Elmélyülés faktor belső megbízhatósága is csak közepes szintű (0,5–0,6 közötti) volt. Ezek az eredmények összhangban vannak a nemzetközi tapasztalatokkal. A kialakított alskálák egymással való viszonya, illetve a többi mérőeszközökkel való együttjárási mintázatok alátámasztották a PERMA Jóllét Profil kérdőív konvergens és diszkriminációs validitását. Következtetés: A PERMA felnőtt magyar mintán történt adaptációja összhangban van az eredeti struktúra tapasztalataival, így azonos szempontok és feltételek mellett alkalmazható.

Background: Seligman’s PERMA model was operationalized in 2016. The Hungarian adaptation of this assessment instrument was examined, based upon the earlier international adaptations. We conducted convenience sampling. Aim: Comprehensive psychometric verification of the PERMA-Profiler Questionnaire (confirmatory analysis, reliability and validity testing). Methods: Online cross-sectional survey (n = 1540, male: 25.4%, female: 74.6%, mean of age = 52.0 years; SD = 11.3 years). Measures: In addition to demographics and physical / mental health issues, the variables included in the analysis were the items of the Mental Health Test (MHT), the Global Well-being Questionnaire, the Diener Flourishing Scale, the Abbreviated Savoring Beliefs Inventory, and the Abbreviated Psychological Immune System Questionnaire. We performed confirmatory factor analysis (CFA) of both PERMA’s five-factor baseline and extended model, supplemented with negative emotions and health. Results: The confirmatory factor analysis of the five and the five plus two factors of the PERMA confirmed the original structure. The fit was also adequate in the basic model (χ 2(80) = 418.405, p < 0.001, CFI = 0.953, TLI = 0.938, RMSEA = 0.052, RMSEA CI90: 0.048–0.057, pClose = 0.205, SRMR = 0.035), as well as in the extended model (χ 2(168) = 648.555, p < 0.001, CFI = 0.953, TLI = 0.941, RMSEA = 0.043, RMSEA CI90: 0.040–0.047, pClose = 0.999, SRMR = 0.033). The factor loadings were adequate in all cases, except for the subscales of engagement and achievement for which the values were below the expected score. The reliability of engagement factor was also uncertain. These results are in line with international findings. The relationship between the subscales and other measures supported the convergent and discriminatory validity of the instrument. Conclusion: The adaptation of PERMA on a Hungarian sample is in line with the experience of the original structure, it can be applied under the same criteria and conditions.

Open access

–2006 gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból című kutatás . 1. sz. műhelytanulmány. Kutatási tervtanulmány, http://edok.lib.uni-corvinus.hu/137/1/1__mht_tervtan.pdf , (2012. 10. 15, 14:21). M

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Simonyi
,
Tamás Ferenci
,
Mihály Medvegy
,
Roland Gasparics
, and
Ervin Finta

treatment of hypertension (Guideline of the Hungarian Society of Hypertension 2015). [A hypertoniabetegség ellátása (Az MHT szakmai irányelve 2015).] Hypertonia és Nephrologia 2015; 19(Suppl. 1): 1–38. [Hungarian

Restricted access