Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,243 items for :

  • "Magyarország" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Rácz M. (2000): Magyarország EU-érettségéről a gazdasági makró-mutatók alapján. Magyar Tudomány , 2000/7. Somai M. (1997): Autóipar itthon és a világban. VKI. Kihívások. No. 72

Restricted access

238 Magyarország Nemzeti Atlasza, 1989. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. Magyarország Nemzeti Atlasza

Restricted access

típusú integráció? In: Koller B. & Marsi V. (eds) Magyarország Európában, Európa a világban. Tanulmánykötet Gazdag Ferenc 70. születésnapjára . Budapest, Dialóg Campus Kiadó. pp. 245

Open access

, 2005. június. NFH (2005a): Gondolkodjunk együtt Magyarország jövőjéről - Gondolatébresztő a II. Európa Terv készítésében résztvevő partnerek számára. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal.

Restricted access

A tanulmány kiinduló állítása az, hogy a centrum-periféria viszony történelemfüggő és nem egyforma mértékben érvényesül a katonai, gazdasági, politikai, kulturális alrendszerekben. Magyarország geostratégiai helyzetének változásai az elmúlt 60 esztendő során igazolják ezt. A szerző bemutatja, hogy 1938-tól - évtizedenként - hogyan alakultak kapcsolataink a centrum szerepét betöltő hatalomhoz, szomszédjainkhoz: az adott feltételrendszerben - mindig kényszerpályán mozogva - milyen célokat tűzött ki a vezető elit és azokat milyen eszközökkel próbálta megvalósítani? Az Európai Unióba való felvételünk gyökeres fordulatot hozott. A tanulmány azt is elemzi, milyen új lehetőségekkel és gondokkal szembesül ma az ország?

Restricted access

A tanulmány a magyar külkereskedelmi versenyképesség alakulását vizsgálja az EU-csatlakozás függvényében. A csatlakozás egyik legközvetlenebb hatása a 25 tagország közötti kereskedelem akadályainak teljes eltörléséből, és a harmadik országok felé kivetett vámok szintjének csökkentéséből fakad. A cikk kimutatja, hogy a magyar külkereskedelmi versenyképesség összességében javult az EU-csatlakozással, de nem minden viszonylatban és nem minden termék vonatkozásában.

Restricted access

[Előszóa Lisszaboni Folyamat és Magyarország - Az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társaságának 2005. évi konferenciája anyagát közlő folyóiratszámhoz.]

Restricted access

Magyarország templomépítészete 1945–1964 között

Vázlat az alkotóművészi értékeléssel megállapítható építészeti folytonosságról

Építés - Építészettudomány
Authors: Zorán Vukoszávlyev and Erzsébet Urbán

: Építészet a második világháború után . In: Sisa József – Dora Wiebenson (eds.): Magyarország építészetének története . Vince Kiadó , Budapest 1998 . 305 – 329 . Fiamová , Martina – Jakubcin

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Ubul Fügedi, Tamás Pocsai, László Kuti, István Horváth, and József Vatai

Magyarország középső részén (a Balaton és a Tisza között) a talajvíz ingadozási zónája felett gyakran vastag mészakkumulációs szint fejlődik ki. Karbonátiszapok válnak ki a Duna–Tisza közi hátság szikes tavainak fenekén is. Az ország egyéb vidékein e folyamatok jelentősége alárendelt. A hátságot felépítő homokot és löszt a Duna hordalékából, a karbonátásványokat pedig a Dunántúli-középhegység porló karbonátos kőzeteiből, a jégkorszakban fújta jelenlegi helyükre a szél. A konszolidált üledékekben az elemek többségének át- és felhalmozódását három folyamat határozza meg: a talajosodás, a lefolyástalan, időszakos tavacskák kialakulása és a kapilláris vízm_o

Restricted access

Egy középső vaskori leletegyüttes Mezőzomborról, Északkelet-Magyarország

A Middle Iron Age assemblage of finds from Mezőzombor, NE Hungary

Archaeologiai Értesítő
Authors: Mogyorós Péter and Bakos Gábor

kora, de főleg a középső vaskorban Kelet-Magyarország területén. Különböző tárgyakat, fegyvereket, tükröket, csörgőket, lószerszámokat dekoráltak ragadozó madarakkal, kecskékkel, őzekkel és nagymacskákkal. E díszítőművészet eredetét a kutatás a

Open access