Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "Middle Hungarian" x
  • All content x
Clear All

[Historical linguistics and historical text linguistics] 322 35 Pusztai, Ferenc 1999. Beszélt nyelv a középmagyarban [Spoken Middle Hungarian]. In: Névtani

Full access

developments in Eastern Khanty] Dömötör, Adrienne 2001. Tendencies in the development of Late Old Hungarian and Early Middle Hungarian main clauses of reported speech. In: Acta

Full access

Heutzutage ist es ein allgemein verbreiteter Brauch in der historischen Sprachwissenschaft, dass diachrone Ergebnisse aus der synchronen Untersuchung der früheren Entwicklungsperioden der Sprache gezogen werden, um die Ursachen der linguistischen Veränderungen schlechterdings aufzudecken. Diese Arbeit versucht die Ursachen und den Prozess von morphophonologischen und morphosyntaktischen Veränderungen in der ungarischen Sprache sichtbar zu machen, die aus den inneren sprachlichen Zusammenhängen der mittel- und neuungarischen Perioden stammen und sich aus ihnen erklären lassen. Die untersuchten diachronen Erscheinungen gehören zu verschiedenen Änderungstypen. Sie können repräsentieren: 1. Systemzwang (wie im Falle des paradigmatischen Ausgleiches des Stammes ido ‘Zeit’); 2. Trennung von Form und Funktion (wie z.B. die diachrone Verbindung des Verbalpräfixes át- und der Postposition által ‘durch’) und 3. Wechselentwicklung der grammatischen Synonyme (wie z.B. Alternation der temporalen Bestimmungen mindéltig ~ mindig ‘immer’). Die Ursachen dieser Änderungen stammen aus dem synchronen System der gegebenen Periode und deuten daraufhin, dass allgemeine morphologische, semantische und funktionale Einflüsse ihres synchronen Verbindungssystems ihre historischen Veränderungen determinieren.

Full access
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Tóth, Dorottya Szabó, Gábor László Sándor, Anita Pék, Irén Szalai, Regina Lukács, Georgina Zsófia Tóth, András Papp, Zoltán Zsolt Nagy, Hans Limburg, and János Németh

Absztrakt:

Bevezetés: A cukorbetegség az egyik leggyakoribb oka a vakságnak az 50 éves vagy idősebb korú lakosság körében. Célkitűzés: Tanulmányunk célja a cukorbetegség és a retinopathia diabetica (RD) prevalenciájának meghatározása, illetve a cukorbetegek szemészeti ellátása lefedettségének vizsgálata hazánk különböző részein. Módszer: Százöt lakókörzetben, összesen 3675, 50 éves vagy idősebb korú személyt vontunk be a vizsgálatba. A standardizált rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) + diabetic retinopathy module (DRM) segítségével vizsgáltuk a résztvevőket, majd a Nyugat-, Közép- és Kelet-Magyarország közötti különbségeket. Eredmények: A cukorbetegség prevalenciája Kelet-Magyarországon (20,9%) magasabb volt, mint Nyugat- (19,5%) és Közép-Magyarországon (19,5%). Az RD prevalenciája Nyugat-Magyarországon (24,1%) magasabb volt, mint Közép- (17,8%) és Kelet-Magyarországon (19,6%). A közép-magyarországi résztvevők között volt a legkisebb azon páciensek aránya (19,1%), akik még sohasem vettek részt szemfenékvizsgálaton. Következtetések: A cukorbetegség szemészeti szövődményei gyakoriságának csökkentése céljából fontos lenne a szemészeti alapellátás – főleg vidéki településeken való – megerősítése, vagy szemészeti telemedicinális országos szűrés bevezetése és végzése. Orv. Hetil., 2017, 158(10), 362–367.

Open access

clauses in Middle Hungarian]. In: Magyar Nyelv 96: 193-206. A minőségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban [Attributive clauses in Middle Hungarian] Magyar Nyelv

Full access

Mátai, Mária D. 1999. A névmások története a középmagyar kor végéig [A history of pronouns until the end of the Middle Hungarian era]. In: Magyar Nyelvőr 123: 438–464. Mátai M. D. A

Full access

form itself is a new development in general. D. Mátai (2011 , 244) puts the appearance of újra as an adverb to the Middle Hungarian period (1526–1772), noting that it was originally a lexical word with an adverbial suffix (the sublative suffix). She

Open access
Central European Geology
Authors: Zsófia Pálos, István János Kovács, Dávid Karátson, Tamás Biró, Judit Sándorné Kovács, Éva Bertalan, Anikó Besnyi, György Falus, Tamás Fancsik, Martina Tribus, László Előd Aradi, Csaba Szabó, and Viktor Wesztergom

. , C.S. Szabó 2008 : Middle Miocene volcanism in the vicinity of the Middle Hungarian Zone: Evidence for an inherited enriched mantle source . – Journal of Geodynamics , 45 , pp. 1 – 17 . 10

Open access

used (49b). (49) a. Boldog asszony az olyan, [ aki- t gyermek-estől együtt vesz- ik meg] happy woman that one who- acc child- sociat together buy-3<3 pl prt ‘That is a happy woman who is bought together with her child.’ (Middle Hungarian, Mikes

Open access

Linguistic Investigation of Middle Hungarian Secular Texts: Textual and Pragmatic Aspects ]. ( Doktori disszertáció. Témavezető: Juhász Dezső ). ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola , Budapest . Wheelock , Wade T. 1982 The Problem of Ritual Language

Open access