Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "Nemzeti Alaptanterv" x
  • All content x
Clear All

, vizsga. Budapest, OFI. 4 Baranyi K. (ed., 1992) Ez lett volna a NEMZETI ALAPTANTERV 1993-ban. Művelődési és Közoktatási Minisztérium Szakmai Irányítási Főosztály. ttp

Open access

Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Magyar Közlöny, 2012. évi 66. szám. https

Open access

? Új Pedagógiai Szemle 4 125 133 Nemzeti Alaptanterv , NAT (1995) Korona Kiadó, Budapest

Restricted access

–67. 15 Pőcze G. (1995) A NAT és a gyakorlat: a Nemzeti alaptanterv implementációja. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 45. No. 4. pp. 12–35. 16 Pritchett, L. & Woolcock, M

Open access

National Core Curriculum for Basic Education. Finnish National Board of Education (2014) p. 33. 27 Nemzeti Alaptanterv (2012) 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet. https

Open access

first class), and for all the eight classes were released vinyl collections. In 1995, appeared the NAT (Nemzeti Alaptanterv, National Basic Curriculum), with a noteworthy element: “the role of multiform elements of music and the role of music in media

Open access

, introduction and application of the National Core Curriculum. [110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.] Magyar Közlöny 2012; 66: 10635

Open access

vizsgaszabályzatának kiadásáról. 40/2002. (V. 24) Korm. rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről. 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról. 202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és

Open access

Introduction In compliance with the 1995 National Core Curriculum (Nemzeti Alaptanterv), singing and music teaching in Hungary are taught 1 hr a week in the higher grades of high school, being a part of the Arts Studies unit

Open access