Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "Oktatási és Kulturális Minisztérium" x
  • All content x
Clear All

Az államszervezeti reformtörekvések társadalmi összefüggéseire irányuló kutatások keretei között kérdőíves vizsgálatra is sor került. A kérdezettek az Oktatási és Kulturál__

Restricted access

/2007 – előzetes adatok. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2006. www.ksh.hu . Letöltés ideje: 2008. január 19 Oktatás-statisztikai évkönyv 2006/2007. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest, 2007. www

Restricted access

, 46 (3), 261–269. Nunnally, J. C., & Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory . New York: McGraw-Hill. Oktatási és Kulturális Minisztérium (2006). Oktatás-statisztikai évkönyv 2005/2006. Budapest

Restricted access

. Iskolakultúra, 19/3–4. pp. 3–13. 6 Csécsiné Máriás E. – Könyvesi T. – Kozma-Lukács J. & Tuska Zs. (2008) Oktatás-statisztikai évkönyv 2007/2008 . Budapest, Oktatási és Kulturális

Restricted access

pályázatok; témavezető: Kalmár Magda, illetve Medgyesi Patrícia) részét képezi. Az első szerző a tanulmány elkészítésekor az Oktatási és Kulturális Minisztérium Deák Ferenc Ösztöndíjában részesült. Köszönetnyilvánítás

Restricted access

. Horváth J. : 2007 . Mindennapi kenyerünk: Kolombusztól a transzgénikus burgonyáig . [In: Galamb V.–Czinkos T. (szerk.) A Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj nyertesei.] Oktatási és Kulturális Minisztérium. Budapest. 24 – 39

Restricted access