Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "Olson-féle családteszt" x
Clear All

. Vargha , A. , & Tóth , M. ( 2007 ). Az Olson-féle családteszt magyar adaptációja . In E. Bagdy , Z. Mirnics , & A. Vargha (Eds.), Egyén-pár-család: Tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből (288

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Ferenc Grezsa, Zsuzsanna Mirnics, András Vargha, Zsuzsanna Kövi, Sándor Rózsa, Zoltán Vass and Tamás Koós

, 673—685. 89 Vargha, A., & Tóth, M. (2007). Az Olson-féle családteszt magyar adaptációja. In: Bagdy, E., Mirnics, Zs., & Vargha, A. (szerk.), Egyén — Pár — Család. Tanulmányok a pszichodiagnosztikai

Restricted access