Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

as compared to that of poly(itaconic acid). We have shown [ 12 ] that the introduction of small amounts of 4-vinylpyridine, as low as 10 mol%, within the poly( n -butyl methacrylate-co-4-vinylpyridine) PBM4VP10 copolymer was sufficient to

Restricted access

Az akut traumás vérzés és véralvadási zavar korszerű ellátása

Up-to-date management of acute traumatic bleeding and coagulopathy

Orvosi Hetilap
Author: Zoltán Szentkereszty

Absztrakt:

A súlyos trauma/politraumatizáció a halálozás gyakori oka, a fiatal korosztályban pedig a vezető halálozási ok. A korai halálozásért gyakran a kivérzés felelős. Ennek hátterében a vérzés megindulását követően, sokszor már korán kialakuló, a vérzést tovább fokozó traumás véralvadási zavar (TIC: trauma-induced coagulopathy) áll. Másrészről a vérzéses traumás sokk ellátásakor alkalmazott, nagy mennyiségű vérkészítmény, a masszív transzfúzió súlyos – akár halálos – szövődményekhez vezethet. A masszív traumás vérzés korszerű szemléletű, agresszív ellátása mind a kivérzés és halálozás, mind a késői szövődmények elkerülésében hatékony. Emellett e szemlélet szervesen illeszkedik a vérgazdálkodási koncepcióhoz. Az összefoglaló közlemény az akut trauma ellátásán belül a traumás vérzés, illetve a traumás véralvadási zavar korszerű, célirányos, preventív szemléletű ellátásával foglalkozik, a hangsúlyt az elvi háttérre helyezve. Célja, hogy az ilyen irányú ellátásban közvetlenül részt nem vevők is átlássák e tevékenység lényegét. Orv Hetil. 2020; 161(37): 1599–1605.

Open access
International Review of Applied Sciences and Engineering
Authors: Adebayo Surajudeen Adekunle, Adekunle Akanni Adeleke, Peter Pelumi Ikubanni, Peter Olorunleke Omoniyi, Tajudeen Adelani Gbadamosi, and Jamiu Kolawole Odusote

solution heat treatment of aluminum alloy, vegetable oil has been considered as alternative bio-quenchant to petroleum based mineral (PBM) oil, water, and water-based liquid. This is due to the increasing interest in tackling environmental challenges

Open access

A Nemzeti Véradó és Vérmentő Program helyzete Magyarországon. További lépések szükségesek a betegbiztonság fokozásához

National Blood Donation and Blood Saving Program in Hungary. Further steps are required to improve patient safety

Orvosi Hetilap
Authors: Anikó Smudla, Béla Fülesdi, Barna Babik, János Gál, Andrea Matusovits, and János Fazakas

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Az irányelvek és a képzések hatására hazánkban az elmúlt évtizedben mind a betegágy melletti haemostasismonitorozás, mind a faktorkészítmények elérhetősége, alkalmazása megnőtt, illetve a vérkészítmény-felhasználás csökkent. A felmérés célja az intenzív osztályok (ITO) protokolljainak, személyi, tárgyi feltételeinek vizsgálata volt az ellátás és a betegbiztonság további fejlesztéséhez. Módszer: Az aktív betegellátó intézetek aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályainak e-mailben elküldött kérdőívvel 2019 tavaszán vizsgáltuk az irányelv és a helyi protokollok alkalmazását, a képzettség mértékét, a haemostasissal kapcsolatos elérhető diagnosztikai lehetőségeket, valamint a transzfúziós, illetve a haemostasis helyreállítására szolgáló stabil faktor- és gyógyszerkészítmények elérhetőségét. Eredmények: Az ITO-k 49%-a 46 kérdőívet küldött vissza. 91,3%-uk alkalmaz irányelvet, 43,5%-uk helyi protokollt is. 6 ITO a haemostasisról, 17 pedig a Patient Blood Management (PBM-) programról szóló továbbképzés hiányát jelezte. A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (MAITT) szakmai irányelvét alkalmazók 65,1%-a számolt be arról, hogy a vörösvérsejtkoncentrátum-felhasználás csökkent, ez az arány friss fagyasztott plazma (FFP) esetén 67,4%, míg thrombocyta esetén 30,2% volt. A vérkép, az INR, az APTI és a fibrinogén kivételével a laboratóriumi vizsgálatok és a viszkoelasztikus tesztek elérhetősége korlátozott. Ahol a viszkoelasztikus tesztek elérhetők, és csökkent a vörösvérsejt-felhasználás, ITO-ágyanként 2,9-szer több orvos vett részt haemostasisképzésen. A FFP és a thrombocyta esetében ez az arány 1,7–2,5-szeres volt. Egy beteg masszív vérzésének ellátásához szükséges faktorkészítmény-mennyiséggel az ITO-k 32%-a rendelkezett. Következtetés: A haemostasis- és a PBM-képzések megfelelő eszköz-, faktorkészítmény- és gyógyszer-elérhetőségek mellett javítják a betegellátást. A PBM-program térnyerése és a betegbiztonság javítása érdekében a perioperatív szakmák és a háziorvosok képzésével, a társszakmákkal való egyeztetéssel párhuzamosan az ellátás és a finanszírozási háttér újrastrukturálása szükséges. Orv Hetil. 2020; 161(37): 1606–1616.

Open access

A perioperatív vérgazdálkodási program alapelvei

Principles of the perioperative Patient Blood Management

Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Oláh, Béla Fülesdi, János Gál, Andrea Matusovits, and Barna Babik

]. 2 World Health Organization. Global Forum for Blood Safety: Patient Blood Management. Available from: https://www.who.int/bloodsafety/events/gfbs_01_pbm

Open access

Guidelines. http://www.blood.gov.au/pbm-guidelines (Letöltve: 2018. 09. 11). 4 Muñoz M, Gómez-Ramírez S, Campos A, et al. Pre-operative anaemia: prevalence, consequences and

Open access

. 56. VHA Pharmacy Benefits Management Strategic Healthcare Group and Medical Advisory Panel . Protocol for the Use of Antiemetics to Prevent Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. http://www.pbm

Restricted access

A Nemzeti Véradó és Vérmentő Program szülészeti vonatkozásai

Obstetrical aspects of the National Blood Donation and Blood Saving Program

Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Oláh, Tamás Deli, and Diána Mühl

Surbek D, Vial Y, Girard T, et al. Patient blood management (PBM) in pregnancy and childbirth: literature review and expert opinion. Arch Gynecol Obstetr. 2020; 301: 627

Open access

assumed for solid particles; however the size distribution could be taken into account applying Population Balance Model PBM, which is a sub-model, which can be integrated to the CFD approach. PBM is capable of the following investigations: particle

Open access

Playing the wrong game again? Policy responses to problematic video gaming in Brazil

Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Daniel Tornaim Spritzer and Felix Henrique Paim Kessler

SECOM . ( 2015 ). Pesquisa brasileira de mídia Brasil 2015 [Brazilian media survey]. Retrieved from http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf

Open access