Search Results

You are looking at 1 - 10 of 121 items for :

Clear All

). Gerhard Friedrich Mueller: Nachrichten über Völker Sibiriens (1736–1742) 2003 Pallas, P. S. (1771–1776): Reise durch die

Restricted access

Vergil’s depiction of Juno as saeva does not correspond to Homer’s depiction of Hera, but rather to a combination of Homer’s Hera and Pallas. Vergil’s Juno, moreover, is far less subservient to Jupiter (who is not really as active in the Aeneid as Zeus is in the Iliad). While Homer frequently pairs Hera with Pallas Athena, Vergil’s Juno acts independently, while assuming in particular many of the traits of Homer’s Pallas Athena.

Restricted access

The Lucerne longicorn, Plagionotus (Echinocerus) floralis (Pallas) is a pest on alfalfa, Medicago sativa L. and several other species in the area of its distribution. Seasonal flight activity of adults of this species was studied for first time by CSALOMON® ARb3z fluorescent yellow traps with a floral attractant in alfalfa fields at three sites located in Tracian Lowland (Pazardzhik and Plovdiv) and Sofia Basin (Sofia) zoogeographical regions of Bulgaria. At all three sites P. (Echinocerus) floralis beetles were caught in relatively large numbers. Flight activity of the pest occurs over a period of about two months from the end of May (in Pazardzhik and Plovdiv) and middle of June (in Sofia) until the end of July. In Sofia (2007), the abundance of the pest in an old (5-year-old) alfalfa was significantly higher than in a young (1-year-old) alfalfa. In the untreated fields, air temperature and air humidity had no effect on beetle captures. Our investigations showed that yellow fluorescent VARb3z traps baited with floral lure can be used successfully for detection and seasonal monitoring of P. (Echinocerus) floralis . Data obtained by monitoring of the seasonal activity of adults using baited traps can be useful for forecasting and controlling outbreaks of the pest.

Restricted access

Most Hungarian ecosystems are agro-ecosystems dominated by crops. In these agroecosystems small game has a secondary, but nevertheless very important role. On the one hand, the wild fauna figures are an indicator of the sustainability of a system. On the other hand, game management and hunting are traditional activities. Hunting can be regarded as a special kind of agriculture and small game management takes place on agricultural land, so more should be known about the connection between ecosystem components, such as climatic factors, crops and small game populations, for example that of hare. Data on the land use in Hungary were collected between 1960 and 2006. The area and yield of 30 field crops and various meteorological parameters were examined, as well as hare populations. The results suggest that in general the magnitude of crop areas had a stronger effect than the yield, while weather parameters had the weakest impact on the hare population.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A ClinicalTrials.gov az Amerikai Egyesült Államok kormányzata által működtetett weboldal, amely a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos adatokat gyűjti. Célkitűzés: Vizsgálatunkban az oldalról XML fájlok formájában letölthető, magyar vonatkozású adatokat dolgoztuk fel. Módszer: Nagyobb mennyiségben a 2000-es évektől állnak rendelkezésre adatok, így jó áttekintő képet kaphatunk az elmúlt 10–15 év klinikai kutatásairól. Az adatmezők jelentős része szabad szöveges, ezért az adatok elemzése előtt jelentős munkát kellett fektetni az adattisztítás elvégzésébe. Eredmények: Az adatbázisban 2863 magyar vonatkozású klinikai vizsgálat szerepelt az elemzés elkészítésekor, amelyek 189 településen rendelkeznek vizsgálati hellyel. A konkrét intézményeket sokszor nem lehet azonosítani, a vizsgálati helyek alig ötödénél sikerült ez. A többi esetben csak valamilyen azonosító vagy általános megnevezés szerepel, így ezt a publikusnak szánt információt anonimmá teszik. Következtetés: Vizsgálatunk az adatbázisból kinyerhető információk elemzése mellett rámutat arra, hogy milyen problémák befolyásolhatják a magyar klinikai kutatás helyzetéről kialakult nemzetközi képet. Orv. Hetil., 2017, 158(9), 345–351.

Open access

Summary Experimental densities for the ternary mixture x 1MTBE+x 21-propanol+(1-x 1-x 2)decane and the binary mixtures xMTBE +(1-x)1-propanol and x1-propanol+(1-x)decane have been measured at 298.15 K and atmospheric pressure, using a DMA 4500 Anton Paar densimeter. Excess molar volumes were determined from the densities of the pure liquids and mixtures. Attending to the symmetry of the studied mixtures, suitable fitting equations have been used in order to correlate adequately the experimental data. For the ternary mixture, experimental data were also used to test several empirical expressions for estimating ternary properties from experimental binary results.

Restricted access

Experimental and predicted excess molar volumes of the ternary system.

Tert-butylmethylether+1-propanol+heptane at 298.15 K

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: M. M. Mato, S. M. Cebreiro, P. V. Verdes, A. V. Pallas, J. L. Legido and M. I. Paz Andrade

Summary Experimental excess molar volumes for the ternary system x 1MTBE+x 21-propanol+(1-x 1-x 2) heptane and the three involved binary mixtures have been determined at 298.15 K and atmospheric pressure. Excess molar volumes were determined from the densities of the pure liquids and mixtures, using a DMA 4500 Anton Paar densimeter. The ternary mixture shows maximum values around the binary mixture MTBE+heptane and minimum values for the mixture MTBE+propanol. The ternary contribution to the excess molar volume is negative, with the exception of a range located around the rich compositions of 1-propanol. Several empirical equations predicting ternary mixture properties from experimental binary mixtures have been applied.

Restricted access

. Pallas, (ver. 2.1), Compu Drug Chemistry Ltd, 1995. C. Hansch, A. Leo , and D. Hoekman , Exploring QSAR — Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants, ACS Professional References Book, ACS

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Terézia Kerny, Krisztina Frauhammer, Anikó Báti, Magdolna N. Szabó, Netta Nagy, Éva Rimai, Gyula Viga, Ferenc Fodor, András Simon, Zsófia Palla, Bertalan Pusztai and Zsóka Tomán

Gábor BARNA(Hrsg.): „Mária megsegített". Fogadalmi tárgyak Máriaradnán I-II.-„Maria hat geholfen." Votivgegenstände in Maria-Radna I-II. (Devotio Hungarorum 9/I-II.) Szeged 2002. I. Band: 292 Seiten, II. Band: 295 Seiten, 123 Farb-, 549, Schwarz-Weiß-Fotos; Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár-Bibliotheca Religionis Popularis Szegedien-sis. Bd. 1-4. 1.; Gábor BARNA(Hrsg.): Szentemberek-a vallásos élet szervezô egyéniségei [Heilige Menschen-Organisatorische Persönlichkeiten des religiösen Lebens]. Budapest-Szeged 1998, 395 Seiten; 2.; Gábor BARNA(Hrsg.): Religious Movements and Communities in the 19th and 20th Centuries. Szeged 1999, 174, Seiten; 3. Bertalan; PUSZTAI (Hrsg.): Szent és profán között. A szeged-alsóvárosi búcsú-Between the Sacred and the Profane. The Pilgrimage Feast of Szeged-Alsóváros. Szeged 1999, 189 Seiten, 35 Abb.; 4.; László JÓZSA: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és temetôk Kunszentmártonban-Geweihte Steine. Kapellen, Statuen, Kreuze und Friedhöfe in Kunszentmárton. Szeged 1999, 430 Seiten, 199 Abb.; Gábor BARNA(ed.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete [Historical Strata and forms of Veneration of the Saints in Hungary and Central Europe. Veneration of the Hungarian Saints]. (Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 8.) Szeged 2001, 294 pp.; Gábor BARNA et alii: Egy szent raktár-A Sacred Depot (Devotio Hungarorum 10.) Szeged 2003, 94 pages, appendix: 189 black and white and colour photographs; Die religionsethnologische Quellenpublikationsreihe Devotio Hungarorum 1. János SÁVAI-Tamás GRYNAEUS: Tüdô Vince betegei-Die Kranken von Vince Tüdô. Szeged 1944, 144 Seiten, 6 Abb. 2. Zoltán SZILÁRDFY: A magánáhítat szentképei a szerzô gyûjteményébôl I. 17-18. század- Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers I. 17.-18. Jahrhundert. Szeged 1995, 93 Seiten, 816 Abb. 4. Zoltán SZILÁRDFY: A magánáhítat szentképei a szerzô gyûjteményébôl II. 19-20. század-Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers II. 19.-20. Jahrhundert. Szeged 1997, 93 Seiten, 816 Abb. 3. Gábor BARNA: A tállyai Fáklyás Társulat jegyzôkönyvei-Documents of the Candle-bearers' Confraternity in Tállya. Szeged 1996, 234 Seiten, 10 Abb. 5. Gábor BARNA: Az Élô Rózsafüzér kunszentmártoni társulatának jegyzôkönyvei, 1851-1940-Minutes of the Living Rosary Confraternity in Kunszentmárton, 1851-1940. Szeged 1998, 334 Seiten, 16 Abb. 6. Krisztina FRAUHAMMER: Levelek Máriához. A máriakálnoki kegyhely vendég-könyve-Briefe an Maria. Das Gästebuch des Gnadenorts Máriakálnok/Gahling. Szeged 1999.; Antal JUHÁSZ (Hrsg.): Településformák, népi építészet, földmûvelés. (Néprajziszöveggyûjtemény) [Siedlungsformen, Volksarchitektur, Ackerbau. Ethnographische Textsammlung]. Auswahl, Druckvorbereitung und Zusammenstellung der Bibliographie: Antal Juhász und András Simon. Szeged: JATEPress 2000, 214 Seiten; Bertalan PUSZTAI (ed.): Megalkotott hagyományok és falusi turizmus. A pusztamérgesi eset-Invented Traditions and Village Tourism. The Pusz tamérges Case. Szeged 2003, 232 pp.; Tibor BELLON: A Tisza néprajza. Ártéri gazdálkodás a tiszai Alföldön [Ethnography of the River Tisza. Farming on the River Flats along the Tisza on the Great Plain]. Budapest: Timp Kiadó 2003, 231 pp.; László MÓD-András SIMON: A hajtástól az újborig. A szôlô és bor ünnepei a Lendva-vidéken [Vom Rebling bis zum Heurigen. Trauben- und Weinfeste im Lendava-Kreis]. Lendva 2002, 159 Seiten, 19 Fotos; Gyermekkorom faluja. Forgácsok Göncz János hetési képeibôl, emlékeibôl [Dorf meiner Kindheit. Bilder- und Erinnerungssplitter von János Göncz aus Hetés]. Konzeption, Einleitung und Textbetreuung von Tibor BELLON. Lendva 2001, 92 Seiten; Katalin SERES: Pusztai vadóc [Steppenwildfang]. Mesterszállás o. J., 587 Seiten, 29 Farb- und 12 Schwarz-Weiß-Bilder; Luther H. MARTIN, Iva DOLEZALOVA, Dalibor PAPOUSEK(eds): The Academic Study of Religion During the Cold War: East and West. Berlin: Peter Lang Publishing 2001, xvii + 336 pp.; Ian MACDOUGALL: Bondagers. Eight Scots Women Farm Workers. (Flashbacks 10.) East Linton: Tuckwell Press 2000, 240 pp. 1 map, photo illustrations

Restricted access