Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • All content x
Clear All

A sokat emlegetett „levantei kalmárszellem” egyik manifeszt ókori példája Palmyra. A Kr. e. I. században Róma befolyása alá került városállam két évszázad alatt a Közel-Kelet egyik leggazdagabb települése lett, amiről impozáns romjai ma is beszédesen tanúskodnak. Palmyrát Michael Rostovtzeff nyomán máig „karavánvárosként” emlegeti a kutatás. Ez a terminus technicus lényegében helytálló is, de csak abban az értelemben, hogy Palmyra volt a karavánok szervezője és védelmezője, nem pedig kiinduló- és/vagy célpontja. A város gazdasági felemelkedésének az volt a titka, hogy a Seleukida időszaktól kezdve aktívan kivette részét a keleti kereskedelemből, ami ez esetben elsősorban a kínai selyemmel, arábiai illatszerekkel, indiai fűszerekkel, drágakövekkel és gyöngyökkel való kereskedést jelenti. A palmyrai kereskedelmet azonban nem szabad úgy látnunk, mint amelynek egyedüli célja és feladata a keleti árucikkeknek a Mediterráneum felé közvetítése volt. A palmyrai entrepreneurök jelen voltak a Perzsa-öböl, a Parthus Királyság, az arábiai fejedelemségek, a Vörös-tenger menti római kikötők, és a nyugat-indiai királyságok kereskedelmi központjaiban, és alapvetően közvetítő kereskedelmet folytattak a fent nevezett államok között, melyek közül csak az egyik — számunkra nyilván a legérdekesebb — volt a Mediterráneumba vezető kereskedelmi útvonal. A közvetítő kereskedelem hasznával viszont kétségkívül városuk javát szolgálták, amely a III. század közepén — kihasználva a Római Biro dalomban támadt válságidőszakot — váratlanul politikai hatalomra tört. Palmyra gazdasági és katonai ereje azonban nem bizonyult elegendőnek a gyengélkedő Birodalommal szemben. A város Kr. u. 272-es katonai és politikai veresége után nem tudott többé lábra állni, s az anyaállam bukásával Palmyra kereskedői is elveszítették addigi befolyásukat.

Restricted access

Abstract  

Various Syrian cigarettes /Hamra long filter, Oreidt, Granata, Palmyra, Hamra short filter/ were analyzed for their210Po content.210Po was precipitated on a silver plate after chemical separation and measured by -spectroscopy. The concentration values found for210Po ranged between 0.02 and 0.08 pCi g–1.

Restricted access

Beresenyiana.

A „fohászkodás" latinul

Antik Tanulmányok
Author: István Borzsák

A magyar nyelv - mint kevésséismeretes, - alkalmas a klasszikus időmértékes) verselés adekvát megszólaltatására. Berzsenyi Dániel, a „magyar Horatius" (1776-1836) egyik legszebb költeményének legújabb kori latinparafrázisához kapcsolódva, az illető vers antik előzményeit és egykorú „forrásait" (Schiller, Matthisson...) nyomozva újból meggyőződhettünk a pannon költő olvasottságáról és mintáinak recepciójában megmutatkozó genialitásáról. A folytatásban egy modern szerző (W. von Koppenfels) „menipposi portyázásainak" (Menippeische Streifzüge) tanulságait alkalmaztuk ugyanennek a „magyar Horatiusnak" a költészetére: az antikvitásból a Koppen-felstől idézetteknél korábbiszerzőktől kiindulva követtük nyomon a „felülről szemlélés" (katasko-pia)dokumentumait az Olympos (vagy Ida) magasából „mindent látó" Zeustól a Montgolfier-fivérek léghajójáról vagy a Palmyra romjait egy szíriai dombról szemlélődők látomásaitól Berzse-nyinknek Volney írásából eredeztethető költői elmélkedéseiig.

Restricted access

Colledge , M. : The Art of Palmyra , London : Thames & Hudson , 1976 . Dellepiane et al. 2013 Dellepiane

Restricted access

The Iconography of the Christian Tombstones from Quanzhou . In: L ieu , S. – I . Gardner , I. – P arry , K. (eds): From Palmyra to Zayton: Epigraphy and Iconography. Silk Road Studies X . Turnhout , 229 – 246

Open access

Taken from the Plates of Nephi . Palmyra, NY: Grandin. Smith J The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon, Upon Plates Taken from the

Restricted access
Journal of Psychedelic Studies
Authors: Robert Beckstead, Bryce Blankenagel, Cody Noconi, and Michael Winkelman

–267, 324–325). Negative publicity A letter to the editor of Palmyra Reflector, published in January 1831, accused Joseph Smith of legerdemain . Since this term referred then, as now, to “ Sleight of hand; a

Open access