Search Results

You are looking at 1 - 10 of 39 items for :

  • "Parish Church" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az érd-ófalui Szent Mihály plébániatemplom régészeti próbafeltárására és falkutatására a templom szerkezeti megerősítéséhez és felújításához kapcsolódóan 2009 tavaszán került sor. Tanulmányunkban helyszíni kutatásunk eredményeit mutatjuk be, az ezt követő kivitelezés során előkerült részletekre szükségszerűen utalva.A kutatások nyomán megállapíthattuk, hogy az érd-ófalui plébániatemplom a középkori Érd plébániatemplomával azonosítható, melyet a török kori pusztulás után a 18. században a szentély falmaradványainak és alaprajzának megtartásával újjáépítettek.A templom északi része alatt a ma ismert legkorábbi, csak alapfalrészletekből ismert középkori templom maradványait figyelhettük meg. Ennek az épületnek a helyén a 15. század második felében nagyméretű késő gótikus templom épült. A maradványok alapján feltehetően hálóboltozatos szentélyű épület volt. Megállapíthattuk, hogy az újkorban újjáépített plébániatemplom szentélye döntően a késő gótikus alaprajzot követi, a hajó pedig nagyrészt új alaprajzzal épült fel.

Restricted access

A tanulmány az érdi Szent Mihály-templom műemléki kutatásának eredményeit, valamint jelenleg is folyó helyreállítását ismerteti. A mai templom elődje a 15. század második felében épülhetett, a török hódoltság utáni romos állapotából az 1700-as évek elején építtette újjá a birtokos Illésházy család. A középkori alapokkal és támpillérrel rendelkező szentélyéhez új, élkeresztboltozatokkal fedett, barokk templomhajót építettek hozzá. 1774–76-ban templomtornyot épített a főhomlokzat elé gróf Illésházy János kegyúr. Az épület komoly tartószerkezeti károsodásai miatt 2010-ben elkezdődtek a helyreállítási munkák. A felújításhoz a műemlékvédelmi tudományos dokumentáción kívül régészeti és restaurátori kutatások, talajmechanikai feltárások és statikai vizsgálatok is készültek. A falak nedvesedése és az egyenetlen alapozás volt a problémák fő forrása. A szerkezeti megerősítést követően a templom teljes külső felújítási munkái következtek. Összességében megállapítható volt, hogy a középkori maradványok értelmezhető bemutatása nem lehetséges. A cél az eredeti barokk külső és belső tér helyreállítása volt. Az alsó szerkezeti megerősítéssel együtt új szivárgó- és csapadékelvezető rendszer is készült átszellőztetett lábazattal. A templombelső helyreállítása a szakrestaurátor véleménye alapján a legutóbbi, 1959-es kifestés utáni állapot szerint készül.

Restricted access

The first prominent creation of the Hungarian romantic architecture is Count István Károlyi’s (1797–1881) church in Fót. It attributes to its importance that it was designed by the young Miklós Ybl (1814–1891), and the similar artistic principles and imagination of the Maecenas and the architect created a harmonic set of buildings (church, parsonage, school). The study outlines the known facts of the church, and based on those, attempts to assemble the church’s iconography and chronology.

Restricted access

church of Kassa 1912 Tóth S. Kassa, The parish church of St. Elisabeth, in Sigismundus rex et imperator, Art and Culture in

Restricted access

Summary

The first part of this monographic study was published in vol. XLIV (2003) of Acta Historiae Artium. This part focuses mainly on the problems of artistic origin. The sculptor could be identified as a follower of the late style of Hans Multscher and therefore coming perhaps of the Ulm region. Concerning the relationship of the Leutschau retable to the shrine figures of the Benedictine Abbey Church in Garamszentbenedek (Sv. Beňadik nad Hronom) the Author argues for its higher artistic quality which seems to exclude that the latter was an earlier work of the same artist. The panel painting was perhaps mainly influenced by the art of the Master of the Schottenstift in Vienna. The architectural arrangement of the retable may also go back to Ulm constructions, such as the High altar of Ulm Münster, documented by his preparatory drawing.

Restricted access

Summary

An analyse of F. A. Maulbertsch's „poetical“mode, based on his narrative retable frescoes in the Parish Church in Sümeg, as opposed to the epic painting represented here by Daniel Gran.

Restricted access

Abstract

Before the renovation of the Baroque parish church in Szigetújfalu (built between 1770–1773) there was given occasion to a research of the wall. It could be proved that the church was built of the stone material of the Benedictine Abbey of Ercsi. The more than 100 observed stones, 12 of which was taken of the wall, represent an important and richly decorated Romanesque monument of the late 12th century.

Restricted access

Grosse Kunst „aus Hass und Neid“

Überlegungen zu Bauarbeiten und zur Ausstattung der Neusohler Pfarrkirche um 1500

Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae
Author: Gábor Endrődi

Summary

About 1500 the parish church of Banská Bystrica (Besztercebánya, Neusohl) was a site of formidable building works that consisted however in the dispersion of some isolated modernization campaigns. The sculptural decoration – which has a high artistic quality unusual for the region – also accentuated the modernized parts and at the same time it harmonised the older parts with them by veining the building joints. The most operations can be attributed to the initiatives of Michael Königsberger, an exponent of the old ruling class of the town, who lost ground after the establishment of the Thurzó-Fugger Company in the late 15th

Restricted access

Máté Nöpauer (around 1719-1792) was the most kept employed master-builder between the 1750s and 1780s in Buda, his leadership in the architecture of baroque churches in Buda is undeniable. Nöpauer was the heir of Kristóf Hamon (1693-1748) master mason in Buda both in professional activity and in family connection: finished the buildings uncompleted because of death of Hamon, married Hamon's widow, brought up and taught in profession Hamon's children. Nöpauer finished building the St. Anna's church (1748-62) and the parish church in Óbuda-Újlak (1748-68) both were started to be built by Hamon. He formed the main front and the sanctuary of the St. Katalin's parish church in Tabán (1749-65). His self-built churches are the Franciscan church on Margit boulevard (1752-67) and St. Flórián's church in Víziváros (1759-60). In all of his works Nöpauer strove for the simplicity and obvious structure. His churches imitate the simplified tidying, developed from the space-system of the church of Il Gesú in Rome, except for the central space with elliptical ground-plan of St. Anna's church, which is unique in Hungarian architecture. He generally manipulated the walls flat, also kept away from the more complicated space-effects by the superstructures.

Restricted access

Summary

The erection of the first retable of remarkable dimension in the Leutschau Parish Church can be dated on the basis of the coats of arms of King Matthias Corvinus and of his wife, Beatrix, sculpted on its predella. As Matthias visited the city in 1474, the donation can be attributed to him, while the armory of Beatrice proves that the execution was not earlier than their marriage in 1476. An analogue to the use of royal coats of arms is given by the retable of Our Lady of the Snow in the same church, which is traditionally considered as a commemoration of the Leutschau meeting of the Dukes of the Jagiellonian Dynasty in 1494.

Restricted access