Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "Parkinson-kór" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: József Attila Szász, Viorelia Constantin, Péter Alpár Fazakas, Eszter Blényesi, Levente Gábor Grieb, Antal Balla, Mónika Sárig, Kinga Szegedi, Eszter Noémi Bartha, and Szabolcs Szatmári

patients in China. Parkinson’s Dis. 2017; 2017: 8762939. 16 Takats A, Nagy H, Radics P, et al. Treatment possibilities in advanced Parkinson’s disease. [Kezelési lehetőségek a Parkinson-kór

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Anett Illés, Péter Balicza, Anikó Gál, Klára Pentelényi, Dóra Csabán, András Gézsi, Viktor Molnár, and Mária Judit Molnár

Absztrakt:

A nukleárisan kódolt POLG-gén fehérjeterméke kulcsszerepet játszik a mitokondriális DNS replikációjának fenntartásában, és hibája különböző súlyosságú, több szervrendszert érintő betegségeket okoz. A klinikai spektrum rendkívül tág, a leggyakrabban előforduló tünetek közé tartozik többek között a ptosis, a myoclonus, az epilepszia, a myopathia, a szenzoros ataxia, a parkinsonizmus, a kognitív hanyatlás és az infertilitás is. Ma már ismert, hogy a Parkinson-kór kialakulása során a mitokondriális diszfunkció is nagy jelentőséggel bír a substantia nigra dopaminerg sejtjeinek elhalásában. Ezért a POLG-génben bekövetkező változások befolyásolhatják a különböző örökletes neurodegeneratív betegségeknek, így a monogénes parkinsonizmusnak a kialakulását is. A Parkinson-kór és a POLG kapcsolatáról azonban még kevés az elérhető információ, és ez idáig a magyar populációra vonatkozó adatok sem álltak rendelkezésünkre. Vizsgálatunk során 67 magyar, a parkinsonizmus tüneteit mutató páciens esetében újgenerációs szekvenálást végeztünk, és a POLG-génben található, potenciálisan káros variánsokat elemeztük. 3 beteg esetében azonosítottunk potenciálisan kóroki eltérést. Közleményünkkel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a parkinsonizmus differenciáldiagnózisa során az esetleges POLG genetikai érintettségét is figyelembe kell venni. Különösen olyan plusztünetek jelenlétekor, mint az ophthalmoparesis, a nem vascularis típusú fehérállományi laesiók, a pszichiátriai komorbiditás és a tünetek viszonylag korai indulása. Korábbi irodalmi adatok és saját tapasztalataink alapján összefoglaltuk a POLG-asszociált parkinsonizmus lehetséges diagnosztikai megközelítését is. Orv Hetil. 2020; 161(20): 821–828.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Mária Csóka, Sándorné Molnár, Éva Kellős, and Gyula Domján

Relat. Disord., 2010, 16 (4), 290–293. 2 Kovács, N.: Parkinson’s disease from the perspective of general practice. [A Parkinson-kór a gyakorló orvosok szemszögéből.] Lege Artis Med

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: József Attila Szász, Szabolcs Szatmári, Viorelia Constantin, István Mihály, Attila Rácz, Lajos Csaba Domokos, Tamás Vajda, and Károly Orbán-Kis

. 2015; 21: 1133–1144. 5 Aschermann Zs, Dibó Gy, Klivényi P, et al. Recommendation for treatment options in advanced Parkinson’s disease. [Ajánlás a Parkinson-kór

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Kincses, Norbert Kovács, Kázmér Karádi, and János Kállai

depression in Parkinson’s disease: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Mov. Disord., 2010, 25 (14), 2311–2317. Kovács, N.: Evidence-based treatment of Parkinson’s disease. [A Parkinson-kór evidenciákon

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János Bencze, Viktória Simon, Erika Bereczki, Réka Majer, Gréta Varkoly, Balázs Murnyák, János Kálmán, and Tibor Hortobágyi

–639. 80 Kincses, P., Kovács, N., Kárádi, K., et al.: Critical issues of the biopsychosocial treatment of Parkinson’s disease. [A Parkinson-kór biopszichoszociális ellátásának kritikus kérdései

Open access

A tanulmányban a Rivermead Viselkedéses Memóriateszttel kapcsolatos kezdeti tapasztalatainkról számolunk be. Három betegcsoportot hasonlítunk össze (Parkinson-kór, stroke és Alzheimer-kór) a tesztben nyújtott teljesítménye alapján. A vizsgálat eredményei szerint a legjobb teljesítményt a Parkinson-kóros betegcsoport nyújtotta mind az összteljesítményt, mind a próbánkénti összehasonlítást tekintve, őket követte a stroke-csoport, végül a leggyengébb teljesítményt az Alzheimer-betegcsoport esetében tapasztaltuk. Emellett - más tesztekhez viszonyítva - a RVMT érzékenyebbnek bizonyult a kognitív deficit előrejelzésben.

Restricted access

Absztrakt

A várható életkor emelkedésével a Parkinson-kórban szenvedő betegek száma is nő, ezzel párhuzamosan pedig az elektív vagy sürgős műtéti beavatkozások is növekedést mutatnak. Irodalmi adatok arra utalnak, hogy a Parkinson-kóros betegek több mint felének perioperatív gyógyszerelése nem megfelelő. Az is ismert, hogy a megfelelően előkészített és megfelelő perioperatív ellátásban részesített Parkinson-kóros betegekben a perioperatív szövődmények aránya közel 50%-kal alacsonyabb. A szerzők összefoglalják a Parkinson-kór legfontosabb perioperatív szövődményeit, a műtét előtti, intraoperatív és műtét utáni kezelés legfontosabb szempontjait. Felhívják a figyelmet arra, hogy az érintett kezelőorvosok együttműködése és a témával kapcsolatos ismereteinek szélesítése hozzájárulhat az interdiszciplináris kezelés sikeréhez. Orv. Hetil., 2015, 156(34), 1355–1359.

Open access

. 4 Kincses, P., Kovács, N., Karádi, K., et al.: Critical issues of the biopsychosocial treatment of Parkinson’s disease. [A Parkinson-kór biopszichoszociális ellátásának kritikus kérdései

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tivadar Lucza, Kázmér Karádi, Sámuel Komoly, József Janszky, János Kállai, Attila Makkos, Márton Kovács, Rita Weintraut, Gabriella Deli, Zsuzsanna Aschermann, and Norbert Kovács

burden. J. Geriatr. Psychiatry Neurol., 2012, 25 (4), 208–214. 2 Kovács, N.: Parkinson’s disease from the perspective of general practice. [A Parkinson-kór a

Restricted access