Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "Peleus and Thetis" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This paper attempts to solve a difficult textual problem in Pindar (N. 5. 43). Although the manuscripts concerning this verse are unanimous, editors tend to correct the passage. I, on the other hand, argue in favour of preserving the tradition in the sense: immo nuper delectat Neptunum ad gentem Pelei cognatam etiam nunc transgressum materterus tuus, Pythea. Implications of the suggested new interpretation are presented.

Restricted access

Dolgozatomban Pindaros költészetének egyik legvitatottabb szöveghelyét elemzem. Jóllehet a kódexhagyomány teljesen egységes, a legtöbb kiadó a kérdéses helyet javítással látja tisztázandónak. Én ezzel szemben a kézirati hagyomány minél teljesebb megőrzése mellett érvelek. A sor általam ajánlott értelmezése - immo nuper delectat Neptunum ad gentem Pelei cognatam etiam nunc transgressum materterus tuus, Pythea - a nemeai óda és a pindarosi kardal jobb megértéséhez segíthet hozzá. Az új megközelítési mód mindemellett azzal a tanulsággal is szolgálhat, hogy a győzedelmi ódák szövegkritikainak látszó problémái mögött alkalmasint herméneutikai problémák rejlenek.

Restricted access

Ethologie und zur Geschichte der Zahlen. NJ 31 (1913) 89–145, sp. 102–104 ; MAIER, F. G. : Winteridylle? Erfahrung und Bild des Winters im Altertum. Neue Zürcher Zeitung 299 (23 Dezember 1988) 36 ; MÜLLER, F. G. J. M. : The So-Called Peleus and Thetis

Restricted access