Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "PhD degree" x
  • All content x
Clear All

ratio of the PhD degrees given by the Hungarian universities low? What kind of role can dropout have in this and what kind of predictor can the dropout of the PhD students have? To answer these questions, quantitative research methods were applied. The

Open access

Absztrakt:

A cikk azt vizsgálja, hogy a társadalmi- és humán tudományi PhD-fokozat megszerzésének milyen hatása van az egyén karrierjére, a munkahelyére és a társadalomra. A PhD fokozattal rendelkezők karrierútja szempontjából világszerte két csoport kezd elkülönülni: az akadémiai karriert folytatók és a nem akadémiai karrierre vállalkozók/kényszerülők (az üzleti szférában kutatási tevékenységet végzők, a köz- és magánszférában nem kutatói tevékenységet folytatók). A cikk e két csoport szerint vizsgálja a fokozatot szerzetteket, és négy karrier mobilitási sémát azonosít körükben. A kutatás eredményei szerint az „akadémiai” munkaerőigény Magyarországon hullámzó, amely a gyakran változó tudomány-technológia és innovációpolitika következménye. A nem akadémiai szférában, így a közigazgatásban és a különböző gazdasági szegmensekben a tudás iránti kereslet csak nagyon lassan növekszik. Összességében az empirikus kutatás sok fontos információt szolgáltatott a hazai társadalom- és humán tudományi végzettségű PhD-sekről, és a karrierlehetőségeikről, s ez utóbbiakat befolyásoló külső és belső tényezőkről, motivációkról.

Open access

Abstract  

The scientific productivity, measured as number of publication credits per year, of 105 BS, MS and PhD degree holders at the authors' institution — a nonprofit international fisheries research organization based in Manila—was studied. All authored and edited items produced by these staff, from 1978 to 1993, presently published or in press were considered, and weights assigned depending on document type, number of pages, and rank of the name in cases of multiple authorship or editorship. The staff's output of conference papers and technical reports outweighed contributions to the primary (journal) literature. Predictors of productivity were position/salary, education, and age. However, a large unexplained variance remained, suggesting that individual factors largely determine productivity.

Restricted access

with special reference to dam foundations . — Presented as partial fulfillment for the PhD degree : Engineering Geology, in the Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of Pretoria; p . 132

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: N. Koczka, A. Ombódi, Z. Móczár, and E. Stefanovits-Bányai

. G OH , L.M.L. ( 2004 ): Potential for Ginkgo biloba as a functional food . Thesis for PhD degree , National University of Singapore, 226 pages. G OH , L.M. , B

Restricted access

-Hajnos graduated from the Faculty of Chemistry of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and from the same university in 1980 she took her PhD degree in analytical chemistry, supervised by Professor Edward Soczewiński. From the very beginning, her own

Open access
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Authors: Viorel Chihaia, Karl Sohlberg, Karl Sohlberg, and Niculae I. Ionescu

of the Roumanian Academy, (today the Institute) where she obtained all of her advanced scientific degrees. In 1983, she obtained her PhD degree with a thesis on kinetics of heterogeneous catalytic oxidation of lower olefins, under the guidance

Restricted access

. (2003) PhD Degree Completion in Canadian Universities. Halifax (NS), Dalhousie University. 9 Emberi Erőforrások Minisztériuma (é. n.) Fokozatváltás a

Open access

country. In 2008, for example, 118,015 researchers, among these 78,783 had a PhD degree, were enrolled in the base Directory of Research Groups organized by the Brazilian National Council for Science and Technology. The investment in graduate

Restricted access

four simple indicators: (i) percentage of foreign students, (ii) percentage of academic staff with a PhD degree, (iii) percentage of graduate studies (official Master's and PhD) and (iv) percentage of graduate students (enrolled in official Master's and

Restricted access