Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This paper attempts to solve a difficult textual problem in Pindar (N. 5. 43). Although the manuscripts concerning this verse are unanimous, editors tend to correct the passage. I, on the other hand, argue in favour of preserving the tradition in the sense: immo nuper delectat Neptunum ad gentem Pelei cognatam etiam nunc transgressum materterus tuus, Pythea. Implications of the suggested new interpretation are presented.

Restricted access

Dolgozatomban Pindaros költészetének egyik legvitatottabb szöveghelyét elemzem. Jóllehet a kódexhagyomány teljesen egységes, a legtöbb kiadó a kérdéses helyet javítással látja tisztázandónak. Én ezzel szemben a kézirati hagyomány minél teljesebb megőrzése mellett érvelek. A sor általam ajánlott értelmezése - immo nuper delectat Neptunum ad gentem Pelei cognatam etiam nunc transgressum materterus tuus, Pythea - a nemeai óda és a pindarosi kardal jobb megértéséhez segíthet hozzá. Az új megközelítési mód mindemellett azzal a tanulsággal is szolgálhat, hogy a győzedelmi ódák szövegkritikainak látszó problémái mögött alkalmasint herméneutikai problémák rejlenek.

Restricted access

Office of Technical services. U.S. Department of Commerce 1958 AVISO/CALVAL Yearly Report 1999: TOPEX/POSEIDON Cycles 1 to 231 (1993--1999), AVINT-011--316-CN Edition 1

Restricted access

Binder 1984 = J. Binder: The west pediment of the Parthenon: Poseidon. In: Studies Presented to Sterling Dow. Durham (North Carolina) 1984, 15-22. Schefold 1986 = K. Schefold: s

Restricted access

's use of such historical details is a ratification of the power of curses. Dido's curse on Aeneas finds its epic roots in Polyphemus' curse on Odysseus in Homer's Odyssey . The relationship between Polyphemus and his father Poseidon is the epic

Restricted access

Poseidon do not fear: you’ll never find the likes of these on your way, if lofty be your thoughts, if rare emotion touches your spirit and your body. The Laestrygonians and the Cyclops, the fierce Poseidon you’ll not encounter, unless you carry them along

Restricted access

the city to the mainland had reached a good length, a large wave cast a huge sea monster on the construction. Both the Tyrians and the Macedonians interpreted this phenomenon as a sign sent by Poseidon to their advantage. 55

Restricted access

legénység azt reméli, hogy Poseidón megenyhül, ők pedig megmenekülhetnek. A hajó valóban szerencsésen megmenekül, ám nem az áldozat miatt, a regény későbbi pontján ugyanis kiderül, hogy Hysminé nem vesztette életét (H & H VII, 8–16). Eugenianos művében ugyan

Open access

oddly, when Perseus killed the sea monster Poseidon sent to ravage Ethiopia and then rescued the intended victim, Andromeda, Poseidon did not punish Ethiopia further. Later the story repeated at Troy with Hesione and Heracles. Again, Poseidon did not

Restricted access

fiú tapasztalatlansága miatt már-már veszített, buzdításként bekiabálva emlékeztette tettére, így tudott győzni végül. 44 Az óriási erejű Antaios Libya királya volt, Poseidón és Gaia fia, aki minden idegent birkózásra hívott ki és megölt. Ha elfáradt

Open access