Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "Ptolemaic Egypt" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Description and discussion of a Greek papyrus letter from 3rd-century BC Egypt. The format, the spelling mistakes, the thickness of the strokes and the ductus of the hand suggest that this Greek letter was written by a native Egyptian using an Egyptian rush pen.

Restricted access

A preliminary report of the international research project on a Greek papyrus fragment from Ptolemaic Egypt (first half or middle of the second century BC) P. Vindob. G60514-60518.

Restricted access

A zsidóság Nagy Sándor idejében került a görög világ látóterébe, amely először a „barbár filozófia" képzetkörébe illesztette bele az újonnan felfedezett népet. A Ptolemaios-kori Egyiptomban a zsidóság és görögség egymás mellett élése még problémamentesnek nevezhető; a kor irodalmában néhány közhelyet leszámítva nem beszélhetünk antiszemitizmusról. A „görög antiszemita irodalom" kezdetei jórészt egyiptomi papi körökhöz köthetők; az innen kikerülő hellénizált szerzők műveiben egy ősi egyiptomi—zsidó vallási ellentétről szóló hagyomány motívumai jelennek meg. Apión kezében futnak végül össze a görög „barbár-diskurzus", az egyiptomi Antiexodusnarratíva és az aktuális zsidó—görög politikai feszültségek szálai.

Restricted access

benefit in the west. For example, the evidence does not support Shayegan’s conclusion that Demetrius made war upon Ptolemaic Egypt because of a “tacit entente with Frahād II that limited the sphere of Demetrios II’s operations to the west.” 37 Rather

Restricted access

, H. J. : Registration of conveyances in Ptolemaic Egypt. Aegyptus 28.1–2 (1948) 17–96, here 85. In the Roman period this tolerated practice was exceptional comparing to the stricter attitude of Roman law. In the national literature Siklósi

Open access