Search Results

You are looking at 1 - 10 of 37 items for :

  • All content x
Clear All

Technical efficiency in agriculture of 10 new EU member states is analysed by Data Envelopment Analysis and econometric panel data analysis. Technical efficiency in agriculture is significantly positively associated with agricultural factor endowments, average farm size, farm specialisation, small-scale farms, and technological change. Foreign direct investments have an ambiguous effect. Reform and institutional developments, large-scale privatisation and price liberalisation, and urban- rural income gap are associated with technical efficiency in agriculture positively. An increase in technical efficiency in agriculture and the development of the rural economy are seen as a strategy to boost the level of living standards in agriculture and in rural areas.

Restricted access

Drawing on a unique farm level panel data set with 37,409 observations for period 2004–2005 and employing a matching estimator, this paper analyses how farm access to credit affects farm input allocation and farm efficiency in the CEE transition countries. We find that farms are asymmetrically credit constrained with respect to inputs. Farm use of variable inputs and capital investment increases up to 2.3% and 29%, respectively, per 1000 EUR of additional credit. Our estimates suggest also that farm access to credit increases the total factor productivity up to 1.9% per 1000 EUR of additional credit, indicating that an improved access to credit results in adjusting the relative input intensities on farms. This finding is further supported by a negative effect of better access to credit on labour, suggesting that these two are substitutes. Interestingly, farms are found not to be credit constrained with respect to land.

Restricted access

Food processing companies in the members of the Visegrad Group have had similar conditions to sustain and develop their business activities since entering the single European market in 2004. It is necessary above all to stress the levelling instruments of the Common Agricultural Policy within the context of negative external impacts, which diminish in relation to the economic status of businesses, specifi cally SMEs. The objective of this paper is to identify similarities and differences in the profi tability of foodstuff producers from the Visegrad countries during the global economic crisis between 2008 and 2012. The paper uses fi nancial and non-fi nancial factors and employs a multiple correspondence analysis approach. Corporate fi nancial data for the companies was sourced from the Amadeus of Bureau van Dijk database for 2008-2012. Non-fi nancial factors within the sample of business entities include economic size and residence. The fi ndings reveal similarities in corporate profi tability among observed countries of residence and other distinctive factors.

Restricted access

It is shown that the maximal operator of the two-parameter dyadic derivative of the dyadic integral is bounded from the two-parameter dyadic Hardy-Lorentz space H p,q to L p,q (1/2 < p < 8, 0 < q L is dyadically differentiable and its derivative is f a.e.

Restricted access

We prove that for n ≧ 1 and q > 0 the (oriented) cobordism group of fold maps of (oriented) ( n + q )-dimensional manifolds into ℝ n contains the direct sum of ⌊ q + 1)/2⌋ copies of the ( n − 1)th stable homotopy group of spheres as a direct summand. We also prove that for k ≧ 1 and q = 2 k −1 the cobordism group of fold maps of unoriented ( n + q )-dimensional manifolds into ℝ n also contains the n th stable homotopy group of the space ℝ P as a direct summand. We have the analogous results about bordism groups of fold maps as well.

Restricted access

Abstract  

The main purpose of this paper is to discuss the asymptotic behaviour of the difference s q,k(P(n)) - k(q-1)/2 where s q,k (n) denotes the sum of the first k digits in the q-ary digital expansion of n and P(x) is an integer polynomial. We prove that this difference can be approximated by a Brownian motion and obtain under special assumptions on P, a Strassen type version of the law of the iterated logarithm. Furthermore, we extend these results to the joint distribution of q 1-ary and q 2-ary digital expansions where q 1 and q 2 are coprime.

Restricted access

Abstract  

It is shown that the maximal operator of the one-dimensional dyadic derivative of the dyadic integral is bounded from the dyadic Hardy-Lorentz spaceH p,q toL p,q (1/2<p<∞, 0<q≤∞) and is of weak type (L 1,L 1). We define the twodimensional dyadic hybrid Hardy spaceH 1 and verify that the corresponding maximal operator of a two-dimensional function is of weak type (H 1 ,L 1). As a consequence, we obtain that the dyadic integral of a two-dimensional functionfεH 1 LlogL is dyadically differentiable and its derivative is a.e.f.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Béla Kajtár, Pál Jáksó, László Kereskai, Ágnes Lacza, Gábor Méhes, Mária Bodnár, Péter Dombi J., Zoltán Gasztonyi, Miklós Egyed, János Iványi, Gábor Kovács, Éva Marton, Aranka Palaczki, Sándor Petz, Péter Tóth, Erzsébet Sziládi, Hajna Losonczy, and László Pajor

Bevezetés: Az utóbbi években felfedezett számos új prognosztikai faktor segítséget nyújthat a várható túlélés meghatározásához krónikus lymphocytás leukémia esetében. Célok: Jelen tanulmány célja e prognosztikai faktorok gyakoriságának, valamint egymással való összefüggésének meghatározása volt 419 beteg mintáin. Módszerek: 160 esetben végezték el az immunglobulin-nehézláncgén mutációs vizsgálatát. Eredmények: Az esetek 62%-ában nem mutált immunglobulin gént találtak, a nehézlánc géncsaládok használata különbözött a mutációs státusz függvényében. A CD38 expresszió 78%-os konkordanciát mutatott a mutációs státusszal, a ZAP-70-expresszió tekintetében korrelációt nem figyeltek meg. Citogenetikai abnormalitást 76%-ban láttak, a leggyakoribb eltérések a del(13q) (57%), a 12-es triszómia (15%), a del(11q) (12%) és a del(17p) (6%) voltak. A del(11q)-t hordozó esetek 95%-a nem mutált, az egyedül del(13q)-t hordozó esetek 74%-a mutált IgH-gént tartalmazott. Következtetések: A vizsgált paraméterek nem függetlenek egymástól, ezért alkalmazásuk a klinikai gyakorlatban gondos tervezést igényel.

Restricted access

Abstract  

Diffusion of Cu, Ag, Au, Ge and Zn in single crystal gallium antimonide has been carried out by measuring Hall effect according to van der Pauw, conductivity, energy dispersive X-ray (EDX) and surface electron microscopy. The best results have been obtained in excess of antimony. The resulting diffusion data in GaSb are diffusivity Do, activation enthalpy Q, carrier density p and mobility µ at 300 K: Ag: Do=1.8·10−4 cm2 s−1, Q=1.2 eV, p=6·1018 cm−3, µ=550 cm2 (Vs)−1 Au: Do=6.6·10+3 cm2 s−1, Q=2.7 eV, p=5·1018 cm−3, µ=500 cm2 (Vs)−1 Cu: Do=3.2·10+8 cm2 s−1, Q=2.7 eV, p=2·1018 cm−3, µ=150 cm2 (Vs)−1 Zn: Do=9.2·10−2 cm2 s−1, Q=1.8 eV, p=2·1020 cm−3, µ=80 cm2 (Vs)−1 Ge: Do=1.0·10−1 cm2 s−1, Q=1.7 eV, p=1·1019 cm−3, µ=320 cm2 (Vs)−1.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Szabolcs Kosztolányi, Bálint Horváth, Diána Hosnyánszki, László Kereskai, Erzsébet Sziládi, Pál Jáksó, Hussain Alizadeh, Károly Szuhai, Donát Alpár, and Béla Kajtár

Absztrakt:

Bevezetés: A plazmasejtes myeloma változatos klinikai lefolyással járó hematológiai malignitás, melyhez heterogén genetikai háttér társul. A betegség patogeneziséhez és progressziójához asszociáltan gyakran jelennek meg visszatérő kromoszomális és szubkromoszomális eltérések, melyek diagnóziskor való kimutatása segíti a betegek genetikai karakterizálását, klasszifikációját és prognosztikai besorolását. Célkitűzés: Tanulmányunkban átfogóan értékeltük a Pécsi Klinikai Központ és a Tolna Megyei Balassa János Kórház plazmasejtes myelomában szenvedő betegein 2005 és 2018 között általunk elvégzett molekuláris citogenetikai vizsgálatok eredményeit. Módszer: Az említett periódusban 231 beteg csontvelői és perifériás vérmintájában szűrtünk visszatérő genetikai aberrációkat fluoreszcens in situ hibridizációval. A módszerrel az immunglobulin-nehézlánc-gént érintő kromoszómatranszlokációkat, az 1p és 17p kromoszómakarokat érintő vesztéseket, az 1q kromoszómakart érintő többletet, valamint a 13-as kromoszómát érintő kiegyensúlyozatlan aberrációkat vizsgáltuk. Negyvenkét beteg mintáján multiplex ligatiofüggő szondaamplifikációval vizsgáltuk az 1p, 1q, 5q, 12p, 13q, 16q és 17p kromoszómakarok jellemző vesztéseit és többleteit. A vizsgált időszakban 116 csontvelői mintán kariotipizálásra is sor került. Eredmények: Összesen 233 genetikai eltérést azonosítottunk célzottan, az aberrációk gyakorisága megfelelt a korábbi nemzetközi tanulmányok által látottaknak. Azonos kromoszómakarokat fluoreszcens in situ hibridizációval, valamint multiplex ligatiofüggő szondaamplifikációval vizsgálva az eredmények 96,2%-os egyezést mutattak. Az utóbbi technikával a fluoreszcens in situ hibridizációval detektált abnormalitásokon túl további 21 kiegyensúlyozatlan genetikai aberrációt azonosítottunk 16/42 betegben (38%). Következtetés: Eredményeink alapján az általunk használt két molekuláris citogenetikai módszer együttes alkalmazása jelentősen segítheti a jövőben a plazmasejtes myelomában szenvedő hazai betegek átfogóbb genetikai karakterizálását. Orv Hetil. 2019; 160(24): 944–951.

Open access