Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "Renaissance humanism" x
Clear All

Priscian’s Institutiones grammaticae is a systematic exposition of Latin grammar. Among the writings of George of Trebizond (Georgius Trapezuntius, 1395–ca. 1474) there is a grammar entitled De partibus orationis ex Prisciano compendium, a grammatical catechism written in Venice in the early 1430s. The primary aim of the present paper is to analyse Trebizond’s procedure in “condensing” Priscian, and to give a comparison of the Institutiones grammaticae with the De partibus orationis ex Prisciano compendium.

Restricted access

A reneszánsz-humanizmus egyik sajátos, a többi reneszánsz mozgalomtól megkülönböztető jegye a görög kultúra újjászületése. Ebben döntő szerepet játszottak a görög klasszikusok új latin nyelvű fordításai, melyek jellegét az egész korszakra előre meghatározta Leonardo Bruni programadó tevékenysége. Jelen tanulmány ezen újraélesztésnek elemzi mind a metódusát („hogyan?”), mind a motivációját („miért és mit?”). A dolgozat először a Bruni által kidolgozott modern fordítói módszert értelmezi, mely a szöveg lényegét a benne megnyilvánuló értelemben látta, aztán a korabeli szellemi irányzatok tükrében mutatja be a módszer történeti-filológiai hátterét, illetve összetett nyelvi szempontrendszerét; majd föltárja azokat az irodalmi és aktuális jellegű indítékokat, netán személyes momentumokat, melyek alapján az egyes görög szerzőket és műveket fordításra kiválasztották és célzatos rendbe állították.

Restricted access

In the previous research, two periods were distinguished in the history of the intellectual connections between the Low Countries and Hungary in the early modern age. The first period, terminating at the beginning of the 17th century, was characterized with the impact of Renaissance Humanism, while in the second one, lasting from the 1620s to the end of the century, Cartesian philosophy and Puritan theology were mentioned among the effects reaching Hungary. This paper deals with the traces of the intellectual and literary history of Hungary and Transylvania that can be connected to the extensive philological scholarship practiced at the universities of the Netherlands. The Hungarian crowd of students invading the university of Leiden from the end of the 1610s — the university which was in the contemporary frontline of philological reflection and was also exceptional in the field of philological practice — faced the consequences of philological conceptions, especially of those permeated from Latin Humanism into the field of theology either gaining validity there or provoking intense discussion. This way, the effect of the Dutch Humanism did not decrease in this second period but — on the contrary — it just reached the zenith of its expansion and significance, being synthesized in a broader education programme.

Restricted access

–1554. Digitale Ausgabe: Bayerische Staatsbibliothek München, Cod. icon. 190. 136. Seznec 1995 – Seznec , Jean : The Survival of the Pagan Gods: The mythological tradition and its place in Renaissance humanism and art

Restricted access