Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for :

  • "Roma population" x
Clear All

. 4 Kósa K, Lénárt B, Ádány R. Health status of the roma population in Hungary. [A magyarországi cigány lakosság egészségi állapota.] Orv Hetil. 2002; 143: 2419–2426. [Hungarian

Open access

References 1 European Comission. Report on the health status of the Roma population in the EU and monitoring data collection in the area of Roma health in the Member

Open access

Absztrakt:

Magyarországon már az Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt is, azóta viszont még hatványozottabban számos intézkedés történt a cigány népesség társadalmi-gazdasági helyzetének javítására, a társadalmi lemaradás mérséklésére. Mindemellett a statisztikák, de benyomásaink a mindennapokról is azt sugallják, markáns változás nem következett be az esélyek különbözőségében. A jogszabályi környezet megváltoztatása, a támogató programok, az uniós források bevonása nem hozott átütő eredményt.

A tanulmány e támogató mechanizmusokról nyújt áttekintő képet, s arra keresi a választ, mit mutatnak a statisztikai adatok, mennyire adnak pontos és objektív képet a roma népesség helyzetéről, annak változásáról.

Open access

Egészséges, nem vérrokon roma házaspárnak 2009-ben született fiánál primer congenitalis glaucomát (korábbi nevén buphthalmost, magyarul ökörszemet) diagnosztizáltak. Tájékoztatták őket e kórkép autoszomális recesszív öröklődéséről, vagyis az ismétlődés 25%-os kockázatáról. Emiatt két következő terhességüket megszakították. A probandnál elvégzett molekuláris genetikai analízis egyértelműen kimutatta a tipikus roma alapító génmutáció, a CYP1B1 gén E387K (1159G>A) mutáció jelenlétét homozigóta formában. Ezt az eredményt alátámasztotta a szülők molekuláris kivizsgálása is, amelynek során mindketten a génmutáció heterozigóta hordozóinak bizonyultak. Az esetismertetés célja kettős. Egyrészt az eset molekuláris genetikai vizsgálata a magyar és szlovák roma lakosság rokonságára utal. Másrészt e vizsgálat eredményének ismeretében a házaspár vállalkozni kíván régóta tervezett további terhességre annak tudatában, hogy magzati vizsgálattal az esetleges ismétlődési kockázat felismerhető. Orv. Hetil., 2014, 155(33), 1325–1328.

Restricted access

Kertesi, G. and Kézdi, G. (1998): A cigány népesség Magyarországon. (The Roma population in Hungary.) Budapes: Socio-Typo. A cigány népesség Magyarországon. (The Roma population in Hungary.)

Restricted access

- Haberlová , Vera 2009: Romská populace a zdraví . [The Roma Population and Health.] Madrid, Česká republika - Národní zpráva. Haberlová V. Romská populace a zdraví 2009

Restricted access

–202. Hablicsek, L. (2007): A roma népesség demográfiai, iskolázottsági és aktivitási mutatóinak területi alakulása (Territorial setup of demographic, education and activity indicators of the Roma population). Kisebbségkutatás , 4: 729

Restricted access

less empirical data that can be obtained from studies on the social situation of Roma women at a statistical level. This is understandable, as research on the Roma population is already facing several questions and dilemmata. In this study, we are

Open access

sin plass som minoritet- Rombefolkningen I Norge I dag [To Find One’s Place as Minority — The Roma Population in Norway]. In: Lund, A. B. - Moen, B. B. (eds.): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge [National Minorities in Multicultural

Restricted access

Enache G, Rusu E, Ilinca A, et al. Prevalance of obesity and newly diagnosed diabetes in the Roma population from a county in the south part of Romania (Călărași County) – preliminary results. Rom J Diabetes Nutr

Restricted access