Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "Roma education" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

Az iskola nem sziget kutatásban olyan multietnikus környezetben található iskolákat keresünk fel, amelyek hátrányos társadalmi összetételük ellenére kimagasló eredményeket érnek el a tanulókkal. A kutatás során az iskolai és települési reziliencia feltételeiről szeretnénk mélyebb megértést szerezni. Tanulmányunkban bemutatjuk a kutatás elméleti és módszertani alapvetéseit, valamint összefoglaljuk a statisztikai elemzések és a terepmunka első eredményeit.

Open access

Befogadók vagy jogvédők?

A roma/cigány oktatáspolitika dilemmái

Educatio
Authors: Katalin Forray R. and Tamás Kozma

Összefoglaló. A befogadás (inklúzió) eredetileg a szegénypolitika (szociálpolitika) szakkifejezése volt. Onnan terjedt át a társadalompolitikába és a pedagógiába (gyógypedagógia). A Lisszaboni Egyezmény (2000) óta az Európai Unió hivatalos állásfoglalásaiban visszatérően szerepel mint törekvés a „társadalmi kohézió” erősítésére. A jogvédelem eredete visszanyúlik az 1960-as évtized amerikai polgárjogi mozgalmára. Két eset ismertetésével a szerzők bemutatják a kétféle mozgalom hasonlóságait és különbségeit; összekapcsolva őket a roma/cigány oktatáspolitika dilemmáival. A roma/cigány szegénység még mindig szükségessé teszi a befogadás politikáját. Ugyanakkor a szegénységből kiemelkedő roma/cigány középosztály köreiben erősödik a politizálás szándéka és a jogvédelem igénye.

Summary. “Inclusion” has initially been a social policy term. Its use spread from there to policies of welfare, healthcare and education (special education). Inclusion has repeatedly mentioned since the Treaty of Lisbon (2007) in European Union resolutions as an effort to strengthen “social cohesion”. “Legal protection”, on the other hand, goes back to the American civil rights movement of the 1960s. By describing two Hungarian cases, the authors present the similarities and differences between the two policies; linking them to the dilemmas of Roma education policy. Inclusion as a social policy is still necessary because of existing Roma poverties. At the same time, the intention to politicize and the need for legal protection is growing among the new Roma middle class, which emerges out of poverty and steps into the political arena.

Open access

Brüggemann, Ch. (2012) Roma Education in Comparative Perspective. Findings from the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey. Bratislava: Roma Inclusion Working Papers . 4 Dezső

Open access

://epa.oszk.hu/00000/00035/00113/ [Letöltve: 2019. 01. 30.] 5 Brüggemann, Ch. (2012) Roma Education in Comparative Perspective. Findings from the UNDP/World Bank/EC Regional Roma

Open access

and it was published earlier this year ( Forray & Ohidy, 2019 ). The value of this publication lies in its novelty of approaching Roma education from a perspective of lifelong learning as it sincerely opens a window to learn about each country

Open access

might simply be defined as an exploration of a phenomenon of Roma education studied in a bounded context ( Miles & Huberman, 1994 ; Yin, 2003 ). We used a focus group method. Focus groups were conducted on the premises of the Public Open

Open access

-counselling-and-mediator-models-to-improve-the-educational-situation-of-sinti-and-roma-in-germany/ . Kerülő , J. & Jenei , T. ( 2016 ). Kísérlet a pedagógus- és andragógusképzésben részt vevő hallgatók előítéleteinek csökkentésére az AGS I-III. programokban való részvétel alapján. Kézirat . Budapest : Roma Education Fund . Kóczé , A. and Rövid

Open access

://www.tarsadalomkutatas.hu/termek.php?termek=TPUBL-A-885 Brüggemann , C. ( 2012 ). Roma education in comparative perspective. Analysis of the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey . Bratislava, Slovakia : UNDP

Open access

, G. ( 2013 ). A felmérés néhány tanulsága (Vol. 9–12 , pp. 59 – 67 ). Új Pedagógiai Szemle 1-2 : Szám . Mártonfi , G. ( 2015 ). A törvényi változások hatása a hátrányos helyzetű és roma fiatalok iskolázására – A Roma Education Fund számára

Open access