Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • All content x
Clear All

Beihefte zum Botanischen Zentralblatt. Bp. 54 1936 515 546 Kormos, T. 1911: A Fejér megyei Sárrét geológiai

Restricted access

: Építészeti emlékek a Körös-sárrét vidékén. In: Körös-sárréti útikalauz. Kondoros 1984. HTML: Körösök Völgye Túrista Egyesület 1999. Csendes L. 1980.Csendes László: Térképhistória (Gyorsuló idő) Budapest, Magvető

Restricted access

) 32 Fűköh, L. 1977: A Fejér-megyei Sárrét Mollusca faunájának biosztratigráfiai vizsgálata (Biostratigraphical investigation on Mollusc fauna of Sárrét in Fejér-country). -- Soosiana, 5, pp

Restricted access

. Gypsy folk-tales from Marosszentkirály/Sincraiu de Mureş]. Budapest. SZŰS, Sándor 1936: A régi Sárrét világa [The old world of the Sárrét region]. 1951: Időért viaskodó táltosok [Shamans struggling for time]. Ethn. LXII , 403

Restricted access

276 282 Hotya J.: Kiemelkedően nagy jódtartalom Sárrét néhány településének ivóvízében. Egészségtudomány, 1989, 33 , 66

Restricted access

történészhallgatóinak lapja) IX 1997 1–2 104 114 Szűcs , Sándor 1992: Réti méhészkedés. A régi Sárrét világa [ Beekeeping in the Rét Area. Life in the Sárrét Region in the Past ]. Fekete Sas Kiadó

Restricted access

Manceau, A., M.-C. Bosset, G. Sarret, J.-L. Hazemann, M. Mench, P. Cambier, R. Prost 1996: Direct determination of lead speciation in contaminated soils by EXAFS spectroscopy. - Environmental Science and Technology, 30, pp. 1540

Restricted access

„égbenyúló fa” a sárréti néphitben (The „Tree Reaching the Heaven” in the Folklore of Sárrét). Ethnographia 56 , 23-26. 1952: Ősi mintájú ábrázolások pásztori eszközökön (Ancient Decorative Patterns on Heardsmen's Implements). Ethnographia 63 , 160

Restricted access

, sedimentological analysis of Őr mound in Sárrét] . – Manuscript, Déri János Museum and University of Debrecen, Department of Mineralogy and Geology. (in Hungarian) Sümegi , P

Open access

Publishers , Dordrecht , pp. 399 – 415 232. Sarret P , Krzywkowski P

Restricted access