Search Results

You are looking at 1 - 10 of 118 items for :

  • All content x
Clear All
Society and Economy
Authors: Raul Manuel Da Silva Laureano, Maria João Cardoso Vieira Machado, and Luís Miguel Da Silva Laureano

Reporting Standard (IFRS) will Support Management Accounting System for Small and Medium Enterprise (SME)? Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 11 ( 1 ): 308 – 317 . Butler

Restricted access

. , ‘ Financing SME Growth: The Role Of The National Stock Exchange Of Australia And Business Advisors ’ ( 2015 ) 25 Australian Accounting Review, 114 – 123 . Ferencz , B

Full access

Avella-Camarero, L. — Garcia-Perez, F. (2010): La actividad exportadora: Causa o efecto de la competitividad de las pymes manufactureras españolas? [Export activity: Cause or effect of the competitiveness of Spanish manufacturing SMEs?]. Revista de

Restricted access

. Comparative Economic Studies , XLI ( 2–3 ), 61 – 110 . Major , I. ( 2002 ): Miért (nem) sikeresek a magyar középvállalatok ? (Why are Hungarian SMEs (not) Successful

Restricted access

Tanulmányunk célja, hogy bemutasson egy olyan interaktív előretekintési eljárást, amelyet egy kutatási alprojekt keretében kezdtünk el fejleszteni.Az interaktív előretekintés elképzelését az elméleti és a gyakorlati jövőkutatás kölcsönös kapcsolatát magában foglaló integrált jövőkutatás, a nyitott előretekintés és a nyitott innovációt megvalósító „élő laboratórium“ gondolatköréből merítettük. Felfogásunkban az interaktív előretekintés a különböző típusú résztvevők olyan élő hálózata, amely összekapcsolja a résztvevők közötti személyes és az on-line jövőformáló tevékenységeket. Ezt a koncepciót egy előretekintési esettanulmányban valósítottuk meg, amely a Közép-Magyarországi Régió KKV-inak lehetséges gazdasági jövőjének feltárásával foglalkozik. Az első eredmények azt mutatják, hogy a részt vevő KKV-k jövőorientáltsága közepes mértékű, a vállalkozók nem gondolják azt, hogy az innováció csodafegyver a gazdasági válság legyőzésében és az üzleti siker elérésében. Azt viszont határozottan megfogalmazzák, hogy az emberi erőforrás képzettségének üzleti szempontú kihasználása fontosabb, mint az innováció a KMR tudásgazdasága felé mutató jövők formálásában.Minthogy innovatív előretekintési eljárásunk új szociális technológiát képvisel, ezért annak eredményeit meg kell ismertetnünk elméleti és gyakorlati szakemberek széles körével. Várjuk a kritikát és a további stakeholderek részvételét az Interneten folyamatosan működő kutatási honlapunkon.

Restricted access

European SMEs. Zoetermeer (The Netherlands): European Commision, Directorate-General for Enterprise and Industry. Final Report. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/interna tionali sa - tion_of_european sm e s final

Restricted access

– Emerging Medium Sized Firms]. Budapest : Deloitte . Dominguez , N. – Mayrhofer , U. ( 2017 ): Internationalization Stages of Traditional SMEs: Increasing, Decreasing and Re

Open access

/state_of_the_innovation_union_report_2015. pdf, accessed 12/03/2017. European Commission ( 2018 ): SME Internationalisation beyond the EU. https://ec.europa.eu/ growth/smes

Open access

Markets and Financial Structure: Review of Issues and an Empirical Investigation . Small Business Economics , 8 ( 1 ): 59 – 67 . De Maeseneire , W. – Claeys , T. ( 2012 ): SMEs

Restricted access

Abstract  

Both the technological and market focus of 228 European biotechnology SMEs are analysed in this paper. Data from the Genetic Engineering catalogue provide a complementary representation compared to the patent publications that are most commonly used. Results of the analysis produce a new view of the development of biotech SMEs. First, no pattern of specialisation by country is observed, even though three types of company with different technological focus can be distinguished in the sample. Second, it is argued that the rapid technological evolution in this domain can hardly be explained by a rapid evolution of the technological basis of the companies, and should consequently be explained primarily by the creation of new SMEs. Third, four different patterns of linkage between technology and market focus are observed, by means of co-word analysis.

Restricted access