Search Results

You are looking at 1 - 10 of 42 items for :

  • All content x
Clear All

Abstract

An 82-year-old gentleman with situs inversus and dextrocardia was admitted to our unit following thrombolysis for inferior ST-elevation myocardial infarction (STEMI). Due to ongoing ischemic symptoms, he underwent emergency transradial coronary angiography. His culprit right coronary artery (RCA) was heavily calcified with severe stenosis in the mid and distal segments. Therefore, rotational atherectomy was performed for debulking, and four drug eluting stents were deployed in the RCA. To the best of our knowledge, this is the first reported case of successful transradial rotablation percutaneous coronary intervention in acute STEMI in a patient with dextrocardia. We also did not use temporary pacemaker wire insertion (TPW) because of the risk of right ventricular perforation (RV) in inferior STEMI with RV involvement.

Restricted access

Absztrakt

A nem coronariás eredetű ST-eleváció felismerése, okának tisztázása fontos a mindennapi gyakorlatban, elsősorban a felesleges diagnosztikus és terápiás eljárások elkerülése végett. Betegünk esetében egy viszonylag ritka ok, spontán, bal oldali feszülő pneumothorax állt az akutan kialakuló, komplex EKG-elváltozások hátterében – alsó fali infarktust utánzó ST-eleváció társulása 1-es típusú Brugada-mintázattal (≥2 mm-es, „vitorlaszerű”, „coved” ST-eleváció) a praecordialis elvezetésekben. Bemutatjuk a klinikai képet és lefolyást, valamint ismertetjük a felmerülő differenciáldiagnosztikai problémákat és az EKG-elváltozások lehetséges okait. Orv. Hetil., 2016, 157(50), 2007–2010.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Géza Lupkovics, Ákos Motyovszki, Zoltán Németh, István Takács, András Kenéz, Bernadett Burkali, and Ildikó Menyhárt

A heveny szívinfarktus morbiditási és mortalitási adatai világszerte rámutatnak ezen betegcsoport kiemelt jelentőségére. A gyors és korrekt diagnózis, az adekvát terápia időben történő indítása kulcsfontosságú ezen betegcsoportnál. Ma már a heveny szívinfarktus korszerű ellátásának alapkövetelménye az invazív kardiológiai beavatkozás, a primer percutan coronariaintervenció. Az 1999-es amerikai és európai ajánlások azonban a primer percutan coronariaintervenciót I. osztályú ajánlásként csak mint a thrombolysis alternatíváját, illetve a kardiogén sokkal szövődött betegcsoport kezelését javasolták. A Zala Megyei Kórház Kardiológiai Osztályán 1998-ban Magyarországon elsőként szerveztük meg a heveny szívinfarktus 24 órás intervenciós ügyeletét. Cél: Vizsgálatunk célja annak igazolása, hogy a heveny infarktus korán elkezdett intervenciós kezelése az országos átlagnál jelentősebb mértékben csökkentette térségünkben a kórkép mortalitását, és ennek hatásai a mai napig érezhetőek. Módszerek: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete feldolgozta a nyugat-dunántúli régió és a zalaegerszegi kistérség 1996–2005 közötti időszak halálozási adatait, és egymással, valamint a statisztikai hivatal által közölt országos átlaggal hasonlította össze. Saját számítógépes adatbázisunk segítségével vizsgáltuk ezen időszakban végzett invazív beavatkozások számának változását, és összevetettük a mortalitási statisztikákkal. Eredmények: Az első „teljes” évben, 1998-ban 82 primer és 283 „elektív” percutan coronariaintervenciót végeztünk, ezek a számok 2005-re 318-ra és 1265-re emelkedtek. Ezzel párhuzamosan a szívinfarktus miatti korai, illetve teljes halálozás a férfiak körében a zalaegerszegi kistérségben szignifikánsan (p<0,001) nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag. Következtetés: A Magyarországon elsőként elindított 24 órás akut infarktus intervenciós ellátás a térség mortalitási statisztikáit jelentős mértékben javította az országos átlaghoz képest. A gyakorlott, nagy tapasztalatot szerzett team munkájának eredményei napjainkig előnyt jelentenek a zalaegerszegi kistérség betegei számára.

Restricted access

Introduction Although the majority of cases of acute coronary syndrome are caused by atherosclerotic disease, rarely, coronary embolisms may cause acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) preventing perfusion of the

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Hossein Namdar, Leyla Imani, Samad Ghaffari, Naser Aslanabadi, Najmeh Reshadati, Zhila Samani, Ghiti Davarmoin, Naser Moayyednia, Yalda Nazer, Shahla Sarhangzadeh, and Ahmad Separham

Introduction The early identification of patients with acute inferior ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) with high risk features is particularly important. Early risk stratification is particularly important in

Open access

Changes in the mortality of acute myocardial infarction in the area of Zalaegerszeg

Effects of the first 24-hour ST-elevation acute myocardial infarction intervention service in Hungary

Clinical and Experimental Medical Journal
Authors: Géza Lupkovics, Ákos Motyovszki, Zoltán Németh, István Takács, András Kenéz, Bernadett Burkali, and Ildikó Menyhárt

Abstract

Introduction

Morbidity and mortality data of acute myocardial infarction highlight the significance of this patient population worldwide. Rapid and accurate diagnosis and timely initiation of an appropriate therapy are of crucial importance in this group of patients. Invasive cardiology, i.e. primary percutaneous coronary intervention is already a basic requirement of up-to-date medical care for acute myocardial infarction. However, American and European guidelines of 1999 positioned primary percutaneous coronary intervention as Class I recommendation, only as an alternative to thrombolysis and for the treatment of patients with a complicated cardiogenic shock. In Hungary, we organized a 24 h intervention service for acute myocardial infarction at the Department of Cardiology in the Zala County Hospital, Zalaegerszeg for the first time in 1998.

Objectives

Our study was aimed at demonstrating that the timely intervention therapy of acute myocardial infarction reduced the mortality rate of the disease in our region to a more significant extent as compared to the national average, and the effects of this can be experienced even now.

Methods

The Western Transdanubian Regional Institute of the Hungarian National Public Health and Medical Officer Service (ÁNTSZ) processed the mortality data of the period between 1997 and 2005 in the Western Transdanubian Region and in the Zalaegerszeg area, and compared them with each other and with the national average published by the Hungarian Central Statistical Office. With the help of our own computerised data base, we studied the changes in the number of invasive interventions during this period, and correlated them with mortality statistics.

Results

During the first “complete” year, in 1998, we performed 82 primary and 283 “elective” primary percutaneous coronary interventions; by 2005 these numbers increased to 318 and 1,265, respectively. In parallel with this, early and total mortality rate due to myocardial infarction among male patients decreased in the Zalaegerszeg area to a significantly (p < 0.001) greater extent than the national average.

Conclusion

Our 24-h intervention care for acute infarction, launched as the first of its kind in Hungary, improved mortality statistics in the area to a significant degree as compared to the national average. The results of these experiments by the team, which has gained considerable experience, represent an advantage for the patients of the Zalaegerszeg area.

Restricted access

Introduction According to the European Society of Cardiology guidelines, even though there was a reduction in incidence and mortality rates of ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), 14% of women and 16% of men

Restricted access

Introduction According to the European Society of Cardiology guidelines, even though there was a reduction in incidence and mortality rates of ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), 14% of women and 16% of men still

Open access

(STEMI) evaluated with emergent transradial coronary angiography. To the best of our knowledge, this is the first reported case of successful use of OA via the transradial approach in the setting of acute STEMI. Case Report A

Open access