Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • All content x
Clear All

Intellectuals and (following them) also common people remember their distant origin. Cultural memory institutions maintain references to factual and historical past, and it looks back also to mythical origins, or connections with old (since then have often been extinguished) peoples. Virgil heroificated the Trojan origin of Rome. The identity of France embraces also the Celtic Gauls, the German Franks, and the local ancestors, speaking Romance languages. Moscow heralded herself as “third Rome” (Byzantium being the “second Rome”). There are many particular forms of the so called “cultural memory”: in pointing towards the glorious or unjustly lost ancestors.Hungary is another — not neglectful — clear case of constant searching for “intermediate” forefathers. Since the Middle Ages Hungarians have been connected (both from outside or inside of the country) with the Huns, and the country’s tragic history in 15th–17th centuries was compared with that of Israel, already depicted in the Old Testament. Historians of the 18th and 19th centuries, interested in Hungary, tried to prove the “oriental” (Persian, Aryan, Turanian, etc.) bases of Hungarian language and culture. My historical report ends by the end of the 19th century, but the same tendency is actual in our days too. I call that as “proxy cultural memory” — presenting one’s own culture through a “creative reference” to different and other (old) cultures. The “proxy identity” is not constructing one’s actual identity, but it aims to invent a constructed image about something else. It has two main characteristics: it covers the times from which we do not know proper historical facts — and it is a part of ideology. As such it serves the “nation’s characterology”, ethnic stereotypes and imagology as well.

Restricted access

The intent of this paper is to present some considerations on the language of the inscriptions found in Scythia Minor, a region located on the northeast side of Moesia Inferior, in the area between Callatis and Noviodonum. The analysis is based on the Greek and Latin epigraphs collected in the four volumes of the Inscriptiones Daciae et Scythiae Minoris antiquae edited by Pippidi-Russu. The examination of the Greek epigraphs reveals a substantial stability of the language, which results from the clear Greek background of the territory. Apart from the older inscriptions of Callatis (a colony of Megara), which typically display dorian features, the great bulk of the Greek texts are characterised by very common phenomena of the koiné . On the other side, the Latin documents show a high frequency of substandard variations in the morphological and syntactical domain (as compared to the other eastern provinces), a situation which seems to reflect a poor linguistic competence of the speakers.

Restricted access

A sokat emlegetett „levantei kalmárszellem” egyik manifeszt ókori példája Palmyra. A Kr. e. I. században Róma befolyása alá került városállam két évszázad alatt a Közel-Kelet egyik leggazdagabb települése lett, amiről impozáns romjai ma is beszédesen tanúskodnak. Palmyrát Michael Rostovtzeff nyomán máig „karavánvárosként” emlegeti a kutatás. Ez a terminus technicus lényegében helytálló is, de csak abban az értelemben, hogy Palmyra volt a karavánok szervezője és védelmezője, nem pedig kiinduló- és/vagy célpontja. A város gazdasági felemelkedésének az volt a titka, hogy a Seleukida időszaktól kezdve aktívan kivette részét a keleti kereskedelemből, ami ez esetben elsősorban a kínai selyemmel, arábiai illatszerekkel, indiai fűszerekkel, drágakövekkel és gyöngyökkel való kereskedést jelenti. A palmyrai kereskedelmet azonban nem szabad úgy látnunk, mint amelynek egyedüli célja és feladata a keleti árucikkeknek a Mediterráneum felé közvetítése volt. A palmyrai entrepreneurök jelen voltak a Perzsa-öböl, a Parthus Királyság, az arábiai fejedelemségek, a Vörös-tenger menti római kikötők, és a nyugat-indiai királyságok kereskedelmi központjaiban, és alapvetően közvetítő kereskedelmet folytattak a fent nevezett államok között, melyek közül csak az egyik — számunkra nyilván a legérdekesebb — volt a Mediterráneumba vezető kereskedelmi útvonal. A közvetítő kereskedelem hasznával viszont kétségkívül városuk javát szolgálták, amely a III. század közepén — kihasználva a Római Biro dalomban támadt válságidőszakot — váratlanul politikai hatalomra tört. Palmyra gazdasági és katonai ereje azonban nem bizonyult elegendőnek a gyengélkedő Birodalommal szemben. A város Kr. u. 272-es katonai és politikai veresége után nem tudott többé lábra állni, s az anyaállam bukásával Palmyra kereskedői is elveszítették addigi befolyásukat.

Restricted access

: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban [From Scythia to Lappland. Language “family members” and the ancient history in Hungarian literature]. Budapest, Akadémiai Kiadó. (Second, updated edition

Restricted access

): Some thoughts on the early Avar headdress . Ancient Civilisations from Scythia to Siberia 15 ( 2009 ) 287 – 305 . S zabó –B ollók 2018 J. B. S zabó

Open access

the Huns’ rule 73 Jordanes’ remarks must be accepted. (Jord. Get. XXIII.174). According to his remark concerning the Ostrogoth Beremud who fled to the Visigoths, the Ostrogoths lived in Scythia, i. e. in the territory of the Huns in the Barbaricum. 74

Open access