Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "South Arabia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A sokat emlegetett „levantei kalmárszellem” egyik manifeszt ókori példája Palmyra. A Kr. e. I. században Róma befolyása alá került városállam két évszázad alatt a Közel-Kelet egyik leggazdagabb települése lett, amiről impozáns romjai ma is beszédesen tanúskodnak. Palmyrát Michael Rostovtzeff nyomán máig „karavánvárosként” emlegeti a kutatás. Ez a terminus technicus lényegében helytálló is, de csak abban az értelemben, hogy Palmyra volt a karavánok szervezője és védelmezője, nem pedig kiinduló- és/vagy célpontja. A város gazdasági felemelkedésének az volt a titka, hogy a Seleukida időszaktól kezdve aktívan kivette részét a keleti kereskedelemből, ami ez esetben elsősorban a kínai selyemmel, arábiai illatszerekkel, indiai fűszerekkel, drágakövekkel és gyöngyökkel való kereskedést jelenti. A palmyrai kereskedelmet azonban nem szabad úgy látnunk, mint amelynek egyedüli célja és feladata a keleti árucikkeknek a Mediterráneum felé közvetítése volt. A palmyrai entrepreneurök jelen voltak a Perzsa-öböl, a Parthus Királyság, az arábiai fejedelemségek, a Vörös-tenger menti római kikötők, és a nyugat-indiai királyságok kereskedelmi központjaiban, és alapvetően közvetítő kereskedelmet folytattak a fent nevezett államok között, melyek közül csak az egyik — számunkra nyilván a legérdekesebb — volt a Mediterráneumba vezető kereskedelmi útvonal. A közvetítő kereskedelem hasznával viszont kétségkívül városuk javát szolgálták, amely a III. század közepén — kihasználva a Római Biro dalomban támadt válságidőszakot — váratlanul politikai hatalomra tört. Palmyra gazdasági és katonai ereje azonban nem bizonyult elegendőnek a gyengélkedő Birodalommal szemben. A város Kr. u. 272-es katonai és politikai veresége után nem tudott többé lábra állni, s az anyaállam bukásával Palmyra kereskedői is elveszítették addigi befolyásukat.

Restricted access

The paper throws fresh light on an important aspect of Augustus' Oriental policy. It is a reassessment of his attitude towards the role the South-Arabian States played in the East-West trade circuit on the one hand, and of his attempts to develop an independent Roman seaborne trade with India on the other. In order to understand the perspective of this undertaking, one has to analyse the far-reaching changes which took place in South Arabia just at that time. The earlier “caravan-kingdoms” had been in a state of decline and have gradually been replaced by the rule of tribal confederations and States of the Highlands. Aelius Gallus' campaign was a total failure showing that the Roman Oriental trade should not be based on military conquest and on a rather expensive direct control of the middlemen.

Restricted access

-Guza. The multilayered site of Oldowan in South Arabia. Moscow TAUS. Hahn, Gy.–Loboda, Z.–Siskáné Szilasi, B. 2002 The stratigraphy of loesses and terraces in Hungary. Prehistoria 3, 23–39. Kordos, L

Restricted access

. 3 , No. 3 , pp. 183 – 189 . Irvine , A. ( 1964 ): Some Notes on Old South Arabian Monetary Terminology . Journal of the Royal Asiatic Society Nos 1 – 2 , pp

Restricted access

21 44 49 Leslau, W. (1962b): A Prefix ḥ in Egyptian, Modern South Arabian, and Hausa. Africa 32, pp. 65

Restricted access

. Shahîd, I. (1979): Byzantium in South Arabia. Dumbarton Oaks Papers 33, pp. 23–92. Shahîd I. Byzantium in South Arabia Dumbarton Oaks Papers

Restricted access