Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "State Audit Office" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A magyar tüdőtranszplantáció 15 éves története magán viseli az elmúlt másfél évtized szakmai, politikai és társadalmi jellemzőit. A nem egyértelműen meghatározott feltételrendszerek között zajló beavatkozás számos jogi, pénzügyi, etikai kérdést hagyott nyitva, amelyek a mai napig sem tisztázódtak. Erre az Állami Számvevőszék jelentése is felhívta a figyelmet. Az Eurotransplanthoz tervezett csatlakozás jelentős előrelépést jelent. Orv. Hetil., 2011, 152, 1772–1774.

Restricted access

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feladatait, hatáskörét az Alkotmány és más törvények rögzítik. A számvevőszéki törvény a rendszerváltás hajnalán, 1989 őszén született. Más fontos szakmai törvények (államháztartási, számviteli, önkormányzati, privatizációs stb. törvény) ekkor nem léteztek, nem volt szó az Európai Unióhoz való csatlakozásról (hiszen az EU sem létezett még). A csatlakozásra való felkészülés tolta előtérbe a hazai számvevőszéki ellenőrzésnek azokat a dilemmáit, melyek a rendszerváltáskor is felmerültek. Egy részük (például az előzetes ellenőrzés problémája) csak az Alkotmány módosításával oldható meg. Alaptörvényünk számvevőszéki fejezetének fő problémája, hogy szakmailag nem tisztázott feladatokat, jogosítványokat deklarál. Megoldatlan az ÁSZ vezetési modellje is: a választott vezetők együttműködése, döntéshozatali mechanizmusa, felelőssége.

Restricted access

Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie . Köln. HSAO (2008): Report of the State Audit Office of Hungary on the functioning of the National Development Agency . Budapest: Hungarian State Audit

Restricted access

. Research Institute of the State Audit Office ( 2009 ): Pénzügyi kockázatok az önkormányzati rendszerben [Financial risks in the local government system]. Budapest : Research Institute of the State Audit Office . State Audit

Restricted access

the Roma in Hungary, since the change of the political system). Budapest: ÁSZ Módszertani Intézet (Research Institute of the State Audit Office). Benkõ J

Restricted access

. Móczár , J. ( 2015 ): Kornai’s DRSE Theory versus General Equilibrium Theory . Public Finance Quarterly, State Audit Office of Hungary , 60 ( 2 ): 194 – 211 . Móczár

Restricted access

State Audit Office Hungary (2004): Jelentés a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetése végrehajtásának ellenõrzésérõl [Audit report on the implementation of the 2003 budget in Hungary]. Budapest: State Audit Office of Hungary

Restricted access

Supreme Audit Office of the Czech Republic, as amended . Act LXVI of 2011 on the State Audit Office of Hungary . Dz. U. No. 227, item 1482 Supreme Audit Office Act in Poland .

Open access

A 2000 és 2019 közötti időszakban Magyarországon elkövetett, befejezett öngyilkosságok statisztikai elemzése

Statistics on completed suicides committed in Hungary in the period between 2000 and 2019

Orvosi Hetilap
Authors: Attila Németh, Péter Döme, Gergely Drótos, and Zoltán Rihmer

] 15 State Audit Office of Hungary. Report on control of transformation of psychiatric care (1286). [Állami Számvevőszék. Jelentés a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről (1286

Open access

. szeptembertől.] http://www.oep.hu/data/cms1001883/HAZIORVOSOK_INDIKATOR_ALAPU_TELJESITMENY_201409.pdf [Hungarian] 21 State Audit Office of Hungary: Report of the

Restricted access