Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "Structural and Cohesion Funds" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

New Member States (NMS) are receiving large and increasing volumes of EU transfers that affect the process of convergence between the EU economies. Growth benefits from EU funds, related to a real convergence, depend strongly on the absorption and utilisation of the transfers, with the priority to finance investments. EU transfers bring opportunities as well as challenges for the process of nominal convergence between NMS and the EMU economies. The intervention highlights the argument that macroeconomic policies oriented towards a sustainable growth, close to its potential, help new members maximise benefits from EU funds.

Restricted access

Magyarország fejlődése szempontjából kulcskérdés a 2007-2013 közötti programozási időszak EU-támogatásainak sikeres felszívása. Ezért fontos a magyar álláspont kialakítása a Bizottság által 2004-ben közzétett új szabályozási tervvel kapcsolatban, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot és a Kohéziós Alapot érinti. Egyfelől a nagyberuházások finanszírozási szabályainak megváltozása esetén sikeresebb hazai koordinációra van szükség a támogatásfelszívás érdekében. Másfelől külön figyelmet kell fordítani Közép-Magyarország régió fejlesztésére - a régiónak az ország egésze szempontjából betöltött szerepe miatt elfogadhatatlan, hogy GDP-emelkedése miatt alulfinanszírozottá váljon.</o:p>

Restricted access