Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "Szegények patikája" x
  • All content x
Clear All

. Posonii, 1745. Hufeland Kristóf V.: Szegények patikája, egyszersmind tapasztalt hasznu gyógyszerek és orvosságok választott gyűjteménye. Buda, 1831. Bencze J.: Az

Open access

papers. [Szegények patikája. Egy ismeretlen magyar nyelvű orvosi nyomtatvány 1660-ból. In: Knapp, E. (szerk.): Libellus: válogatott könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok.] Balassi Kiadó, Budapest, 2007. [Hungarian

Open access