Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for :

  • "Szigetköz" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

retention by modern and buried soil A horizons. J. Environm. Quality. 26. 1123–1127. Göcsei I., 1979. A Szigetköz természetföldrajza. Földrajzi Tanulmányok. 16. Akadémiai Kiadó. Budapest

Restricted access

The effect of the Danube diversion on the soil moisture conditions in Csallóköz and Szigetköz

A Duna-elterelés hatása a Csallóköz és a Szigetköz talajnedvesség-viszonyaira

Scientia et Securitas
Authors: Gábor Koltai, Zsolt Giczi, Viliam Nagy, Gábor Illés, and Kálmán Rajkai

. Agriculture Ecosystem & Environment, 14. pp. 269–278. 2 Göcsei I. (1979) The Natural Geography of Szigetköz. Budapest, Akadémiai Kiadó. (in Hungarian

Open access

felmérések és vizsgálatok elvégzése a Szigetköz körzetében (Surveys and investigations carried out for the sake of the biological control of biting mosquito species in the region of Szigetköz). Beszámoló jelentés. Mosonmagyaróvár, 1-77 pp

Restricted access

105 Papp, B. and Rajczy, M. (1998 a ): Bryophyte flora of the branch-systems of the Danube in Szigetköz. — Acta Bot. Hung. 40 (1–4): 149

Restricted access

In this study pedotransfer functions (PTFs) were developed to estimate the soil water retention curves (SWRCs) for Rye Island (Csallóköz, S. W. Slovakia). A representative set of soil water retention curves was measured using a laboratory method on samples taken from soils the study area. Particle size distribution and bulk density were determined as well. Multiple regression analysis was used for estimating nine statistical relationships in order to predict the drying part of the SWRCs. Texture and bulk density were used as predictors. Pedotransfer functions were verified on another set of measured water retention curves from the same territory as well as on SWRCs determined for soils of the Szigetköz region in Hungary. A good agreement was found between the calculated and measured SWRCs for the Slovakian soils, while somewhat poorer estimates could be given for Hungarian soils.

Restricted access

Összegyűjtöttük a Szigetközre vonatkozó és az eltemetett rétegek kimutatását is lehetővé tevő talajfeltárások adatait és azokat szükség szerint további helyszíni vizsgálatokkal egészítettük ki. A használható korábbi feltárások helyei a Szigetközben egyenetlenül oszlanak el, a Mosoni-síkságon pedig majdnem teljesen hiányoznak, ezért ott különösen sok kiegészítő vizsgálatra volt szükség. Végül több mint 2000 talajszelvény 150 cm mélységig terjedő vizsgálatának adatsorait tekintettük át. A feltárások helyeinek koordinátáit digitális állományba rögzítettük. Saját feltárásaink helyeit GPS segítségével azonosítottuk, a más forrásból származó korábbi feltárások koordinátáit talajtérképek és topográfiai térképek egybevetésével határoztuk meg. A digitalizált pontokból térinformatikai szoftver segítségével, Thiessen poli-gonok képzése útján állítottuk elő a folthatárokat. Az eltemetett humuszos talajrétegek vizsgálata során megállapítottuk, hogy azok többnyire mélyen helyezkednek el, humusztartalmuk általában nem nagyobb, mint a feltalajé, foszforhiányosak, biológiailag inaktívak, oldható mikroelem-tartalmuk réti dinamikára utal. Környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, jelenlegi helyzetükben hagyásukat tartjuk célszerűnek. Az elvégzett radiokarbon meghatározások alapján megállapítható, hogy az eltemetett rétegek keletkezése a különböző helyszíneken 3-4 ezer éves időtartamban történhetett. A területi elterjedésre vonatkozóan megállapítottuk, hogy foltokban vannak ugyan, de összes területük a Szigetköz mintegy 20%-át lefedi a korábbi 3-4%-os becsléssel szemben. A Szigetköz belső területén az eltemetett humuszos rétegű foltok félköríves, vagy orsós elrendeződését véltük felfedezni. A Mosoni-síkságon Bezenyétől Kimléig a Mosoni-Duna mentén alkotnak majdnem teljesen összefüggő sávot. Kimlétől Öttevényig ez a sáv félkörívben egészen Lébényig, a Rábca hordalékkúpjáig jut el, megkerülve a Mecsér alatt lévő nagy pleisztocén eredetű foltot.

Restricted access

74 85 Štekauerová V. — Šútor J. — Farkas C.: 2003. Evaluation of soil pedotransfer functions for soils of the Csallókőz and Szigetkőz Regions. Acta Agronomica Hungarica vol. 51

Restricted access

soils of the Csallókőz and Szigetköz Regions. Acta Agronomica Hungarica vol. 51 no. 3 355–367 pp. Farkas C. Evaluation of soil pedotransfer functions for soils of the Csallókőz and

Restricted access

Szigetköz növénytani kutatásának eredményei. - Bot. Közlem 34: 169-192. A Szigetköz növénytani kutatásának eredményei. Bot. Közlem 34

Restricted access

): Phytoplankton studies in the Szigetköz section of the Danube during 1981-1982. - Arch. Hydrobiol. 78, 2. Algol. Studies 47: 247-273. Phytoplankton studies in the Szigetköz section of the Danube during 1981

Restricted access